Overzicht opleidingen

Filters

Filter op kennisdomein

Bestuur en Strategie

Economie, Leefomgeving en Klimaat

Opgroeien en Ontwikkelen

Samenleven en Beleven

Veiligheid

Zorg en Gezondheid

Politieke Academie

Overzicht opleidingen

Training Power BI - gevorderden (groep juni 2024)

6 juni 2024 - 13 juni 2024

Borgstelling en tussenkomst voor bewoners van woonzorgvoorzieningen - 2024

6 juni 2024 - 8 oktober 2024
Verschillende locaties, België

Regionale Overlegtafel Kermissen - ROK

6 juni 2024 - 18 juni 2024
Verschillende locaties Vlaanderen, Vlaams Gewest, België
Niet begonnen

Webinar: Technologie voor circulaire steden I Inspirerende praktijken over circulariteit en afvalbeheer

10 juni 2024

Lerend Netwerk Afvalbeleid vorming doelgroepencommunicatie en -beleid

11 juni 2024
Mundo Trône, Nijverheidsstraat, Brussel, België, 1000 Brussel Brussel, België

Rendez-Vous juni 2024

11 juni 2024 - 20 juni 2024
verschillende locaties, België

Het lerend netwerk voor vrijetijdscoördinatoren - 11 juni 2024

11 juni 2024
Huis Madou - hart van steden en gemeenten, Bischoffsheimlaan, Brussel, België, 1000 Brussel Brussel, België

Inzetten op verbinding in een steeds veranderende samenleving?

12 juni 2024
Provinciehuis (Boudewijnzaal), Hasselt, België, 3500 Hasselt Vlaams Gewest, België

Toekomstgericht talent aantrekken en behouden: meesterschap in duurzaam en inclusief werven

13 juni 2024
Provincie Vlaams-Brabant - Provinciehuis Leuven, Provincieplein, Leuven, België, 3010 Leuven Vlaams Gewest, België

Beroepsgeheim voor sociaal werkers in het OCMW - 2024

14 juni 2024 - 21 juni 2024
Verschillende locaties, België