Skip to main content

Introductie

In deze opleiding staat het voorkomen van integriteitsschendingen centraal. Hoe kunnen we ons organiseren opdat er zo weinig mogelijk risico is op vergissingen, ‘per-ongeluk’jes, verkeerde inschattingen en overtredingen? Hoe kunnen we de brand voorkomen, zodat er later minder te blussen valt?

preventief werken aan integriteit

Naast kennis, begrip en adviesvaardigheden over de preventie in algemene zin zal er aandacht worden besteed aan de 'goede' deontologische code en manieren om de code levend te maken en te houden in je organisatie. Daarnaast nemen we tijd voor risicobeheersing op het gebied van integriteit en hoe je deze concreet, in je eigen organisatie, concreet vorm kan geven. Je krijgt een instrumentarium aangereikt om de kwetsbaarheden, ‘zwakke plekken’ in de werkprocessen binnen je eigen organisatie in kaart te brengen en te beheersen.


Kortom biedt deze vorming:


► Kennis en inzicht op deontologie, wat een ‘goede deontologische code’ behelst en hoe deze levendig te krijgen in de organisatie
► Adviesvaardigheden over deontologie in uiteenlopende situaties
► Kennis op basis waarvan een gedragscode en een reeks preventieve beleidsmaatregelen kunnen worden ontwikkeld
► Een instrument om kwetsbaarheden binnen de eigen organisatie in kaart te brengen
► Basiskennis van de integriteitsrisicobeheercyclus

 

Deze module is het tweede onderdeel van de opleiding tot integriteitscoördinator die bestaat uit 5 modules. Zin in meer?

Volg dan ook de opleiding 'Van klokkenluiden tot bestraffing: het repressieve apparaat' en/of 'Het morele leerproces'.

Werkwijze

In de opleiding leer je te doen, door te doen wat jij wilt leren: action learning. Om dit te bewerkstelligen kennen de bijeenkomsten steeds een tweeledig karakter: ideeën, werkwijzen en handvatten worden aangereikt terwijl er tegelijkertijd wordt gewerkt aan opdrachten vanuit – of gericht op – de eigen organisatie. In iedere module krijg je opdrachten die je in je organisatie uitvoert. Zo bouw je tijdens de opleiding aan het integriteitssysteem van je organisatie. Tijdens (en na) de opleiding maak je bovendien deel uit van een leergemeenschap van medestudenten. Deze bijeenkomsten van de leergemeenschap laten expliciet de ruimte om ook praktische uitdagingen en het vertalen van geleerde naar de weerbarstige praktijk aan de orde te brengen.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor lokale besturen die werk willen maken van hun deontologische code, in willen zetten op bewustwording op deontologie en/of de risico's in hun organisatie in beeld willen brengen. Een individuele eindopdracht helpt je om het geleerde om te zetten in praktijk.

Begeleiding

G&I, naast de reguliere docenten van G&I zullen externe specialisten en andere ervaringsexperts worden gevraagd bijdragen te leveren aan de opleiding. 

 

Details

VVSG vzw

Huis Madou - hart van steden en gemeenten, Bischoffsheimlaan, Brussel, België

Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel Brussel
België

Gedetecteerde tijdzone