Skip to main content

uitnodiging

De verwachtingen van ondernemers ten aanzien van gemeentebesturen zijn de laatste jaren alleen maar gegroeid. Gemeenten willen zelf ook meer en meer werk maken van een volwaardig economisch beleid en al zeker van een performante dienstverlening aan de lokale ondernemers. De verschillende decentralisatieoefeningen van de laatste jaren leggen bovendien een toenemend aantal uitdagingen op de plank van de gemeenten.

De stap zetten van een bescheiden en reactieve instelling naar een meer ambitieuze en proactieve houding op het vlak van economie en ondernemerschap vergt echter de nodige investeringen. En die zijn niet evident. Beperkingen op het vlak van personeel en budget leiden soms tot een (onhoudbaar) grote kloof met die ondernemersverwachtingen. Sommige gemeenten gingen daarom onderling – en op velerlei manieren – samenwerken zodat ze hun dienstverlening aan ondernemers duurzaam en kwalitatief kunnen versterken.

Tijdens een webinar op donderdag 23 november (9u – 10u30) loodsen we jou graag door de samenwerkingsmogelijkheden die vandaag al bestaan. 

We gaan in op de veranderende context en de gestegen verwachtingen, de verschillende manieren van samenwerking, de inhoud en vorm van een eventuele samenwerking, concrete aandachtspunten bij het delen van een ambtenaar economie en we belichten tot slot ook enkele succesfactoren.

Na een algemene toelichting door Bart Van Herck (IDEA Consult), laten we ook de betrokkenen bij enkele bestaande samenwerkingen zelf aan het woord, met name Neteland (Herentals en buurgemeenten) en Jabbeke-Zedelgem.

Na afloop ontvang je de bijgewerkte Leidraad Intergemeentelijke Samenwerking op het vlak van economie.

Kamp je zelf met capaciteitsproblemen om economie volwaardig op de gemeentelijke kaart te zetten? Of wil je uit eerste hand horen hoe anderen een dergelijke samenwerking ervaren? Dan hopen we van harte jou te mogen verwelkomen op deze webinar, georganiseerd in het kader van het project ‘Overlegtafels Economie & Smart Cities’ (met steun van VLAIO).

Doelgroep

Ambtenaren en schepenen economie
Diensthoofden en afdelingshoofden, verantwoordelijk voor het beleidsdomein economie 
Algemene directeuren, adjunct-algemene directeuren en relevante leden van het MAT

 

Begeleiding

Bart Palmaers, VVSG-stafmedewerker Economie

 

Partner

Met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

 

 

Meer en sterker ondernemerschap in innovatieve steden en gemeenten: daar gaan we voor! De VVSG en Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) bundelen de krachten in het project Overlegtafels Economie & Smart Cities. Je leest er meer over op www.vlaio.be/lokalebesturen

 

 

 

 

 

 

Details

Begin: 23 november 2023
09:00 (UTC/GMT +01:00 - Europe / Brussels)
Einde: 23 november 2023
10:30 (UTC/GMT +01:00 - Europe / Brussels)

Online evenement

Gedetecteerde tijdzone