Skip to main content

Introductie

We werken met verschillende thematafels. In een thematafel ga je gericht aan de slag rond een specifiek thema of concrete doelstelling binnen het decreet. De focus ligt hier op het delen en uitwisselen van inhoud, kennis en ervaringen. Samen met collega’s van andere lokale besturen maak je concreet werk van een specifieke uitdaging en ga je stap voor stap aan de slag. Het blijft dus niet bij enkel nadenken. We nemen voldoende tijd tussen de verschillende momenten zodat je de opgedane kennis kan toepassen in de praktijk.

Thema’s waarrond we werken zijn: opmaak omgevingsanalyse, vorm geven aan je samenwerking en opstarten van een lokaal samenwerkingsverband, visieontwikkeling, vorm geven aan een geïntegreerd aanbod …

thematafel analyse

Om het decreet te realiseren vertrek je niet van een leeg blad. Je kan verder bouwen op wat er vandaag al aanwezig is in jouw gemeente. Hiervoor heb je een duidelijk zicht nodig op de lokale situatie van de buitenschoolse opvang en activiteiten en op de drempels die er vandaag zijn.

Hoe breng je het aanbod met zijn sterktes en zwaktes in kaart? En hoe kan je interne en externe actoren hierbij betrekken? Op welke manier kan je de noden van de kinderen en ouders bevragen? Uit de gegevensverzameling komen allerlei soorten informatie naar boven. Hoe verwerk je deze informatie? En (hoe) ga je hier nadien verder mee aan de slag?

De eerste dag van deze Thematafel is een vorming waarbij diverse methodieken en voorbeelden van lokale praktijken aangereikt worden om de vraag en het aanbod in kaart te brengen.

Op de tweede en derde dag nemen we de tijd om jullie ervaringen te bespreken en krijg je tips van VVSG-medewerkers en collega-beleidsmedewerkers om nog meer uit je analyse te halen. Ook tussen de sessies kan je vragen stellen aan de VVSG-medewerker en de deelnemers aan de Thematafel via een digitaal kanaal.

 

Doelgroep

Beleidsverantwoordelijken regie buitenschoolse opvang en activiteiten en medewerkers van het lokaal bestuur die betrokken zijn bij de uitwerking en de uitrol van het decreet in de stad/gemeente en die effectief lokaal aan de slag gaan met een specifieke uitdaging of opdracht.

Wat verwachten wij van jou?

  • Je engageert je om alle momenten bij te wonen zodat we samen een traject kunnen afleggen. 
  • Je engageert je om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk en in een volgende sessie terug te koppelen over de ondernomen acties.

waar en wanneer

  • donderdag 20 oktober 2022 van 9:30 tot 16:30 uur (onthaal om 9 uur): Zebrastraat te Gent
  • maandag 30 januari 2023 van 9:30 tot 12:30 uur (onthaal om 9 uur): Clemenspoort te Gent
  • donderdag 27 april 2023 van 9:30 tot 12:30 uur (onthaal om 9 uur): Clemenspoort te Gent

 

 

Details

Begin: 20 oktober 2022
09:30
Einde: 27 april 2023
12:30
VVSG vzw

Zebrastraat, Gent, België

Zebrastraat 12
9000 Gent Vlaams Gewest
België

Andere evenementen

Gedetecteerde tijdzone