Skip to main content
9u15 - 10u

Onthaal

10u - 10u05

Verwelkoming

10u05 - 11u10

Afval in tijden van circulaire economie en klimaatopwarming en de rol van de lokale besturen 

Lokale besturen hebben ambitieuze doelstellingen voor minder restafval. Maar waarom is minder restafval, meer preventie, hergebruik en herstel zo belangrijk? Moeten lokale besturen geen voorrang geven aan de klimaatdoelstellingen of aan zwerfvuil? Of hangen deze misschien samen? En hoe kan je met je afvalbeleid ook andere maatschappelijke problemen beïnvloeden. 

Jorn Verbeeck (KPMG) verruimt even de blik van het afvalbeleid. 

11u10 - 12u

Workshopreeks 1

Sessie 1:
1.1 Slim tariferen: met je prijsbeleid sturen naar minder restafval

Afhankelijk van de lokale context zijn er verschillende manieren om een laag restafvalcijfer en een goede selectieve inzameling te bereiken: de aanpak van een (middelgrote) stad kan verschillen met die van een landelijke gemeente. Sven Peeters stelt een aantal goede praktijken uit Vlaanderen voor om zo inspiratie te bieden over hoe je afvalbeleid kan sturen naar minder restafval, en dus een goede selectieve inzameling.  

Sessie 2:
1.2. De weg naar meer herstel en hergebruik in samenwerking met de kringloopwinkel

Waar vinden intercommunales en kringwinkels elkaar in de gedeelde ambitie van een circulaire economie? HERW!N, het collectief van sociale en circulaire ondernemers geeft een overzicht van de goedlopende regionale tandems intercommunale & Kringwinkel. Waarom lopen die specifieke samenwerkingen goed? Hoe zijn die georganiseerd? Wat is de focus? Wat gaat er minder? Op die manier krijgen de aanwezigen een breder beeld van dergelijke samenwerkingen. 

Spreker:
Jolien Roedolf, business developer Herw!n

Sessie 3:
1.3 Ondergrondse inzameling: een analyse van kwaliteit en afwegingskader

Ondergrondse inzameling groeide ondertussen al uit zijn kinderschoenen, maar veel lokale besturen vragen zich af wat het algemeen afwegingskader is en wat de voornaamste aandachtspunten zijn bij ondergrondse inzameling. We illusteren dit met een concreet praktijkvoorbeeld over onder andere resultaten op vlak van kwaliteit van de afvalstromen die via ondergrondse inzameling worden ingezameld?

Sprekers:
Elke Debaets, adjunct-directeur IBOGEM
Loes Weemaels, stafmedewerker Interafval

Sessie 4:
1.4 De eigen afvalstromen van de gemeentelijke werking correct inzamelen: aanpak van Leuven

De stad Leuven organiseert met zijn eigen inzameldienst aparte inzamelrondes voor het ophalen van restafval, papier en karton, pmd en gft afkomstig van de eigen werking en stadsdiensten. Zo voldoen ze volledig aan de sorteerverplichtingen voor bedrijven. Ook voor andere afvalsoorten zoals bouwmateriaal, steenpuin, bloempotten..  zoekt Stad Leuven een oplossing om de materialen een tweede leven te geven

Spreker:
Bruno Vanaenroyde, diensthoofd Afvalbeheer en Openbare Netheid stad Leuven

12u - 13u15

LUNCH

13u15 - 14u30

Aan de slag met de 6 Vlaamse doelgroepen in afval sorteren en afvalpreventie 

Uit het onderzoek naar ‘sorteergedrag en houding tegenover afvalpreventie’, destileerden we 6 groepen burgers. Je ontdekt niet alleen wie ze zijn, maar ook hoe je ze best benadert. Welke aanpak werkt voor wie en waarom? En hoe betrek je elk van deze doelgroepen beter bij je beleid? Sarie Robijt van Gelotology, verdiept deze materie en geeft alvast een eerste aanzet voor een gerichte doelgroepwerking.
 

14u30 - 15u30

Workshopreeks 2

Sessie 5:
2.1 Naar een gemeentehuis zonder wegwerpcateringmateriaal

In Vlaanderen moeten lokale besturen in hun eigen werking verplicht herbruikbare materialen gebruiken voor het serveren van voeding en drank. Toen de wetgeving cateringmateriaal van kracht ging, schoot de gemeente Pelt direct in actie om volledig aan de wetgeving te voldoen. Toch zijn er nog altijd werkpunten en praktische vragen rond het bannen van de wegwerpmaterialen. Tijdens deze sessie komen we meer te weten over het traject en de ervaringen van de gemeente Pelt met de praktische uitvoering van de wetgeving cateringmateriaal. Tot slot krijgen we in deze sessie van OVAM een overzicht van goede praktijken die er zijn rond het gebruik van herbruikbare materialen in eigen werking en evenementen van lokale besturen.

Sprekers:
Anja Snoeckx, duurzaamheidsambtenaar gemeente Pelt
Lore Claes, beleidsmedewerker OVAM

Sessie 6:
2.2 Gft of keukenafval? Bakken of zakken? Een vergelijking van verschillende systemen in Limburg

In het nieuwe uitvoeringsplan is een vorm van inzameling van alle bioafval ingeschreven. In Limburg en Diest bestaan al langer verschillende inzamelsystemen langs elkaar met elk hun voordelen qua kost, gebruiksgemak, effectiviteit in het verlagen van het bio-afval in het restafval, milieu-impact en kwaliteit van het ingezamelde bio-afval. In deze sessie bekijken we niet alleen deze systemen, maar ook een correspondentie tussen een eigen visie voor een nieuw systeem en het ruimere kader. 

Spreker:
Wim Govaerts, innovatiemanager Limburg.net

Sessie 7:
2.3 Nieuw garen van oud textiel: Gronings Goud ontrafelt

Grondstoffenmanagement en de rol van gemeenten in een transitie naar een circulaire economie. Gronings Goud is een specifiek projectvoorbeeld rond de recyclage van niet-herbruikbaar textiel in interieurtextiel en hoe je als gemeente de transitie zelf kunt aanjagen: hoe breng je zoiets tot stand en wat zijn de lessons learned?

Spreker:
Carolina Vogel, projectleider gemeente Groningen

Sessie 8:
2.4 Transport via binnenvaart in uniek gipsrecyclageproject bij Imog

In deze presentatie volgen we de afvalstroom gispkartonafval van het intergemeentelijk recyclagepark via de Imog-hub te Zwevegem-Moen per schip naar het recyclagebedrijf New West Gypsumrecycling bij Gyproc/Saint Gobin in de Waaslandhaven waar het terug een gipskartonplaat wordt. In een circulaire economie komen de grondstoffen niet meer uit mijnen, maar worden deze bij de inwoners in onze steden en gemeenten opgehaald. Sorteren aan de bron is dan ook een absolute must willen we kwalitatieve grondstoffen aanbieden aan de producenten. Enkel zo vermijden we downcycling.  Maar dan is er ook nood aan een ‘reverse logistics’ netwerk.  Dit is een omgekeerde logistiek van ‘de consument/vervuiler’ naar de producent. Inzamelen, hubs, sorteerinstallatie, transport zijn onontbeerlijke elementen hierin. 

Spreker:
Johan Bonnier, algemeen directeur Imog

15u30 - 16u

Vlaamse en lokale overheid samen naar 100kg restafval tegen 2030 door Ann De Boeck

16u - 17u

Afsluitende borrel

Gedetecteerde tijdzone