Skip to main content

Introductie

Tijdens de opleiding wordt er ingegaan op de ‘soorten zelfstandigen’ die er kunnen zijn, op relevante begrippen die hiermee verband houden en op de inkomstenberekening voor deze mensen. Concreet komt het volgende aan bod:
-    Begrippenkader met o.a. sociaal statuut zelfstandige, schijnzelfstandige eenmanszaak-vennootschap, de structuur van de verschillende soorten vennootschappen,  onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid,…
-    Inkomstenonderzoek zelfstandige met vennootschap: theoretische aspecten en casus
-    Inkomstenonderzoek zelfstandige met eenmanszaak: theoretische aspecten en casus
-    Mogelijke samenwerkingen tussen het OCMW en Dyzo.

Het is de bedoeling de deelnemers basisinformatie mee te geven, hen wegwijs te maken in de verschillende situaties die zich kunnen voordoen, te bekijken wat men als OCMW-medewerker al kan doen en betekenen, welke documenten er nodig voor zijn en hoe deze documenten te bekomen, enz.
Uit onderzoek blijkt ook dat ruim één op de zeven zelfstandigen in hoofdberoep een inkomen aangeeft dat onder de armoedegrens ligt. Misschien hebben deze mensen wel financiële ondersteuning nodig? Dat kan verder bekeken worden.

Zoals hierboven ook aangegeven, komen er, naast de theoretische aspecten, ook casussen aan bod.
Deze casussen kunnen ook aangebracht worden door de cursisten zelf, graag op voorhand.
Als OCMW-medewerker is het belangrijk dit te weten en te kunnen bekijken of zelfstandige recht zouden kunnen hebben op een leefloon / aanvullende financiële steun.

casus aanbrengen

Dat kan zeker. Je mag deze op voorhand doorgeven aan gudrun.hellinckx@vvsg.be .
Graag ontvangen we ze tot een week vooraleer de opleiding doorgaat. De lesgevers willen hier graag op ingaan.

Doelgroep

Medewerkers (maatschappelijk werkers) van lokale besturen/OCMW’s die in aanraking komen met zelfstandigen, in het kader van individuele hulpverlening

Begeleiding

Dit is een samenwerking tussen Dyzo vzw en VVSG.
Hanne Onraedt, adviseur Dyzo vzw

 

 

Details

Begin: 20 april 2023
09:30
Einde: 5 december 2023
16:30
VVSG vzw

Verschillende locaties Vlaanderen


Vlaams Gewest
België

Gedetecteerde tijdzone