Skip to main content

Interafval

Interafval is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid.
 • interafval.be
 • Interafval

  Interafval vertegenwoordigt hiermee rechtstreeks het democratisch verkozen overheidsniveau dat instaat voor het huishoudelijk afvalbeleid voor meer dan zes miljoen Vlamingen. Interafval neemt hierin verschillende rollen op:

  • Als adviesverlener biedt Interafval informatie en advies aan de politieke bestuurders en personeelsleden van gemeenten en afvalintercommunales. Interafval is voor hen het kenniscentrum rond het huishoudelijk afvalbeleid
  • Als belangenbehartiger is Interafval de spreekbuis namens gemeenten en afvalintercommunales voor andere overheden en belanghebbenden
  • Als netwerkorganisatie waarbinnen kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt, stimuleert Interafval de samenwerking tussen de leden.
  Lees verder

Indaver

Indaver is in België een betrouwbare partner voor een ecologisch en economisch verantwoorde afvalverwerking.
 • www.indaver.com
 • Indaver

  Indaver – een Europese speler met installaties en activiteiten in België, Nederland, Duitsland en Ierland – beheert en verwerkt industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor bedrijven, afvalinzamelaars en overheden. Uit dit afval halen we rijke grondstoffen die primaire grondstoffen kunnen vervangen. De energie die vrijkomt tijdens de verwerking leveren we aan derden. Zo creëren wij waarde uit afval. We voorkomen ook verontreiniging van de materialen- of voedselketen door schadelijke stoffen te vernietigen of te ontgiften. Indaver is zo de ideale partner om een duurzame circulaire economie te helpen realiseren

  Lees verder

OVAM

De OVAM streeft samen met u naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen.
 • ovam.vlaanderen.be
 • OVAM

  De OVAM is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. We geven richting aan het beleid rond afval, materialen en bodem en beïnvloeden zo de uitvoering van de wetgeving. We helpen gezinnen en bedrijven om afval te vermijden en juist te sorteren. Samen met alle Vlamingen werken wij aan een circulaire economie, om zo de levensduur en het hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren.

  Lees verder

Gedetecteerde tijdzone