Skip to main content

Module 1: Van afval naar nieuw product
Wat is chemische recyclage? Wat zijn de verschillende technieken om te komen tot een eindproduct en kunnen we de verschillende processen afwegen met elkaar? Tijdens dit webinar krijgen we een antwoord op deze vragen. We vragen ook achter de innovatievereisten en huidige haalbaarheid.

21 juni - 14.00 tot 16.00 uur


Module 2: Het proces in massa en energiebalans
Wat zijn de eisen aan feedstock en energiebehoeften van de verschillende processen? Verschillen de milieupresentaties per input afvalstroom? En is er vandaag voldoende onderzoek gevoerd om de totale milieu-impact in kaart te brengen? We proberen ook meer zicht te krijgen op welke technieken we best toepassen op welke afvalstromen en maken een vergelijking met mechanische recyclagetechnieken.

27 oktober - 10.00 tot 12.00 uur


Tijdens deze twee modules van Campus Interafval beantwoorden we verschillende technische vragen over chemische recyclage. We werken hiervoor samen met onderzoekers expertise hebben in wetenschappelijk onderbouwde studies over dat thema. Deze onderzoekers geven geen aaneensluitende presentatie maar presenteren hun studiewerk volgens vraag en antwoord. Ook het publiek betrekken we op een interactieve manier bij de vraagstelling
 

Jouw vragen zijn van essentieel belang om deze webinars inhoudelijk nog sterker te maken.
Stuur daarom van te voren jouw vragen naar loes.weemaels@vvsg.be .

 

 

Gedetecteerde tijdzone