Skip to main content

Introductie

Dit open en gratis aanbod richt zich op hoofmaatschappelijk werkers (of diensthoofden) die de opvolging van de sociale dienst combineren met het voorleggen van de sociale dossiers aan het Bijzonder Comité. 
Jullie rol en positie is zeer cruciaal voor de werking van de sociale dienst, maar is ook complex en niet altijd eenvoudig rekening houdend met het werkingskader waarbinnen jullie moeten handelen (wetgevend kader, verschillende stakeholders, lokale context). De VVSG wil daarom een ondersteuningsaanbod uitwerken om op deze uitdagingen in te spelen. Dat kunnen we niet zonder jullie input.

Wat mag je verwachten

Inhoudelijk 
We starten met een brede verkenning van het thema door in te zoomen op de verschillende rollen die jullie
als hoofdmaatschappelijk werker opnemen binnen een lokaal bestuur.
We verdiepen dit verder aan de hand van onderzoek uitgevoerd door Flore Mestdagh.
Flore Mestdagh (UGent en tewerkgesteld bij OCMW Sint Truiden) stelt haar masterproef voor die ingaat op jullie rol in het afstemmen van voorwaarden tussen het advies van maatschappelijk werkers en de beraadslaging op het bijzonder comité.
Na een Q&A aan Flore bieden VVSG stafmedewerkers Hans Grymonprez en Nastasja Veraert enkele handvatten aan om met deze verschillende rollen, en meer concreet met de onderzoeksresultaten van Flore, aan de slag te gaan binnen jullie dienst.

Netwerkmoment

Met gespreksstarters, speeddates en een drankje, verzamelen we jullie ideeën en jullie  noden naar ondersteuning.
Vanuit VVSG kunnen we zo een zinvol opleidingsaanbod uitwerken dat inspeelt op jullie behoeften. 
Kennismaking met elkaar en kennismaking met wat de Dienst Samenleven en Beleven in petto heeft voor sociale diensten

Doelgroep

Hoofdmaatschappelijk werkers (of diensthoofden) die de opvolging van de sociale dienst combineren met
het voorleggen van de sociale dossiers aan het Bijzonder Comité.
De deskundigheid van de sociaal werker verhogen en de kwaliteit van hun werk verbeteren door inzicht te verwerven in de eigen rol,
handelen en opvattingen. 

Maximaal 1 hoofdmaatschappelijk werker/diensthoofd per lokaal bestuur
 

Begeleiding

Nastasja Veraert, stafmedewerker sociaal werk
Hans Grymonprez, stafmedewerker lokaal sociaal beleid

 

 

Details

Begin: 26 september 2022
13:30
Einde: 26 september 2022
16:30
VVSG vzw

Huis Madou - hart van steden en gemeenten, Bischoffsheimlaan, Brussel, België

Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel Brussel
België

Andere evenementen

Gedetecteerde tijdzone