Skip to main content

Introductie

Er wordt wel eens gezegd dat de huidige generatie maatschappelijk werkers niet meer is zoals vroeger. Onderzoek van Steven Brandt (HOGENT) toont inderdaad aan dat een nieuwe generatie maatschappelijk werkers op verschillende vlakken anders is, maar ze net daardoor goed is geplaatst om drempels naar dienstverlening bloot te leggen of structurele tekortkomingen te signaleren. De jonge generatie is dus niet alleen een deel van het probleem, maar ook een deel van de oplossing. 

Weinig discussies raken zo aan wie we zelf zijn als maatschappelijk werker of leidinggevende als generatieverschillen; we maken immers allemaal deel uit van een generatie. Het ontwikkelen van een intergenerationeel perspectief is zeer zinvol als leidinggevend hoofdmaatschappelijk werker of diensthoofd aansluiting te blijven vinden met je jongste generatie, gezien je zelf ouder wordt en de afstand met de jongste generatie toeneemt.

Werkwijze

Deze denk- en doedag biedt je zowel een kader als concrete tools om er nadien mee aan slag te kunnen. We werken met jouw beleving van en ervaring en gaan na wat dat betekent voor het leiding geven aan teams van maatschappelijk werkers in een OCMW uit verschillende generaties. 
Omwille van het interactieve karakter is het aantal deelnemers beperkt tot 15 deelnemers.

Doelgroep

Deze denk- en doedag van de VVSG in samenwerking met HOGENT is gericht aan leidinggevenden zoals hoofdmaatschappelijk werkers en/of diensthoofden sociale dienst die instaan voor de dagelijkse leiding en coaching van maatschappelijk werkers in het OCMW.

Begeleiding

Steven Brandt, lector en onderzoeker sociaal werk HOGENT
Hans Grymonprez, VVSG stafmedewerker lokaal sociaal beleid is co-begeleider van dienst.

 

 

Details

Begin: 7 september 2023
09:30
Einde: 24 oktober 2023
16:30
VVSG vzw

Verschillende locatiesBelgië

Gedetecteerde tijdzone