Skip to main content

Introductie

Verschillende lokale besturen die kinderopvang organiseren moeten - omwille van personeelstekorten - de opvang in uren en -dagen terugschroeven. Verschillende initiatieven en acties die lopen om het probleem van tekort aan kinderbegeleiders aan te pakken zoals Workforce kinderopvang zijn nuttig, maar vragen tijd. Als organisator kan je niet bij de pakken blijven zitten. In deze digitale sessie willen we samen op zoek gaan naar wat je als organisator zelf kan doen om zo een verschil maken.  

We weten dat jullie momenteel enorme inspanningen leveren om de puzzel rond te krijgen en het nodige aantal kinderbegeleiders in de opvang te houden. 
Maar willen jullie ook graag uitnodigen voor een digitale themababbel ‘Wat kan je zelf doen bij personeelstekort’.

Werkwijze

Tijdens dit digitaal uitwisselingsmoment staan we onder meer stil bij:

  • welke initiatieven kan je nemen om het probleem oplossingsgericht aan te pakken o.a. kort verzuim, uurroosters, vereenvoudigen van aanwervingsprocedures, vermindering van selectieduur, goeie vacatures opmaken, combijobs, werken met ambassadeurs, werken met gepensioneerden,… 
  • op welke uitdagingen of moeilijkheden bots je daarbij? 
  • uitwisseling lokale praktijken 
  • concretisering noden of vragen aan extra ondersteuning

doelgroep

  • Verantwoordelijken groepsopvang Schoolgaande kinderen: donderdag 7 juli van 9.30 tot 11 uur 
  • Verantwoordelijken groepsopvang Schoolgaande kinderen: donderdag 7 juli van 13.30 tot 15 uur 
  • Verantwoordelijken groepsopvang Baby's en peuters: vrijdag 8 juli van 10 tot 11.30 uur 
  • Verantwoordelijken groepsopvang Baby's en peuters: vrijdag 8 juli van 13.30 tot 15 uur 

Praktisch

Deelname is gratis voor VVSG-leden, vooraf inschrijven is verplicht. Je ontvangt de deelnamelink enkele dagen voor de uitwisseling. 

We willen graag zicht krijgen op wat de grootste uitdagingen zijn en wat wel al werkt. Kan je er niet bij zijn, bezorg jouw uitdagingen of goede praktijken dan via mail aan lien.libin@vvsg.be (verantwoordelijken groepsopvang Schoolgaande kinderen) en johanna.bolle@vvsg.be (verantwoordelijken groepsopvang Baby's en peuters). Na de uitwisseling bundelen we alle goede praktijken die aan bod kwamen. 

Begeleiding

Deze uitwisseling wordt mee ondersteund door Mike Deschamps, VVSG stafmedewerker personeel in de zorg.

Andere evenementen

Gedetecteerde tijdzone