Skip to main content

Toekomstgericht kijken naar lokaal zorg- en gezondheidsbeleid 

De laatste jaren kijken we stilaan anders naar gezondheid, naar zorg en vooral naar het zorglandschap. Waardig ouder worden en op de plek kunnen blijven waar we graag zijn, ondanks een eventuele ziekte, dat zijn de uitdagingen van de toekomst. 
Hoe kunnen steden en gemeenten deze grote uitdagingen verweven in hun beleid? Hoe kunnen ze de vermaatschappelijking van de zorg en de buurtgerichte zorg zien als een wissel op de toekomst? Boeiend! 

9.30 > 10.20

Zorgen voor zorg. Hoe de stijgende zorgnoden het hoofd te bieden?

We starten de dag met een plenair deel waarin Professor medische filosofie en ethiek Ignaas Devisch ons meeneemt naar de uitdagingen en de toekomst van zorg en gezondheid. Op welke muren en beperkingen botsen we en welke kansen liggen er voor ons klaar?  

Lokale besturen staan voor enorme uitdagingen om de vermaatschappelijking van de zorg te organiseren op het eigen grondgebied. Hoe kunnen we het lokale beleid afstemmen op de stijgende zorgvraag? We gaan op zoek naar hoe zorg, gezondheid, lokaal sociaal beleid en buurtgericht werken elkaar vinden.  

Na deze plenaire sessie kies je een van de onderstaande 3 workshops - duid dit aan bij je inschrijving: 

10.20 > 12.30

Van textiel tot ventiel (fietstocht) - deze fietstocht is geannuleerd

10.20 > 12.30

Fietsen langs toegankelijke, zorgzame en gezonde buurten (fietstocht)

De stad Kortrijk transformeerde de oude Buda-site de voorbije decennia tot een aantrekkelijke publieke ruimte. Uitgangspunt werd toegankelijkheid en ontmoeting, bijvoorbeeld door te kiezen voor eenrichtingsverkeer voor auto’s. We fietsen over de verlaagde Leieboorden naar het nieuwe stadspark op de tip van het Buda-eiland. Onderweg houden we halt bij enkele boeiende projecten die inzetten op toegankelijkheid, zorg en gezondheid.

10.20 > 12.30

Vijf boeiende praktijken op het snijvlak van preventie, zorg, welzijn en gezondheid 

Wat hebben het interdisciplinaire eerstelijnsnetwerk Pioen, het onderzoek naar ouderenbeleidsparticipatie, SAAMO en goede voorbeelden uit oa. Herselt met elkaar gemeen? Via hun maatschappelijke bijdrage geven ze een gezicht aan grote woorden als preventie, vermaatschappelijking van de zorg, buurtgerichte zorg, ouderenparticipatie, levensbestendig wonen en eerste lijn. Na een korte voorstelling van deze vijf organisaties en praktijken, horen we in een panelgesprek hoe zij deze grote concepten dagelijks in praktijk brengen.  

Gedetecteerde tijdzone