Skip to main content

Introductie

Aandacht voor integriteit is niet meer weg te denken uit het hedendaagse lokaal bestuur.

In deze opleiding staat het moreel leerproces centraal: hoe zorgen we er als organisatie voor dat onze medewerkers worden gesterkt in het nemen van moreel juiste beslissingen? Ofwel, hoe zorgen we als organisatie ervoor dat we in ons handelen, in onze beslissingen, recht doen aan allen met wie en voor wie we werken?

Het morele leerproces

Het moreel beraad vormt de kern van het morele leerproces van de organisatie en professionalisering van medewerkers. Tijdens een moreel beraad wordt gewerkt met een zevenstappenplan van morele oordeelsvorming. In de opleiding leer je aan hoe deze toe te passen op concrete vraagstukken. Denk daarbij aan vragen zo verschillend als: ‘Start ik de ontslagprocedure?’ of ‘Adviseer ik dat deze burger een toelage krijgt?’ 

Je verwerft inzicht en kundigheid in het begeleiden van een moreel beraad, zodat je personen die de basisopleiding gevolgd hebben, kan begeleiden in een gezamenlijk onderzoek naar de moreel juiste beslissing bij een lastig vraagstuk. Naast het begeleiden van een moreel beraad, bespreken we in deze opleiding hoe je een archief van casuïstiek kan opbouwen. In dit archief worden de uitkomsten uit de morele beraden vastgelegd. Op termijn zal dit archief als 'moresprudentie' ter lering als managementinformatie ingezet kunnen worden.

In onze VVSG-opleidingen noemen we het moreel beraad wel eens dilemmatraining. Het is de methodiek waarmee de reflectiekamer integriteit en de reflectiekamer zorg werken.

Als deel van deze opleiding, organiseer je een moreel beraad in je eigen organisatie.

Werkwijze

In de opleiding leer je te doen, door te doen wat jij wilt leren: action learning. Om dit te bewerkstelligen kennen de bijeenkomsten steeds een tweeledig karakter: ideeën, werkwijzen en handvatten worden aangereikt terwijl er tegelijkertijd wordt gewerkt aan opdrachten vanuit – of gericht op – de eigen organisatie. In iedere module krijg je opdrachten die je in je organisatie uitvoert. Zo bouw je tijdens de opleiding aan het integriteitssysteem van je organisatie. Tijdens (en na) de opleiding maak je bovendien deel uit van een leergemeenschap van medestudenten. Deze bijeenkomsten van de leergemeenschap laten expliciet de ruimte om ook praktische uitdagingen en het vertalen van geleerde naar de weerbarstige praktijk aan de orde te brengen.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor alle medewerkers van lokale besturen die zich (willen) engageren voor de ontwikkeling en implementatie van het integriteitsbeleid binnen de eigen organisatie. Voorwaarde is dat de organisatie bereid is zich in te spannen voor de ontwikkeling en uitvoering van haar integriteitsbeleid. Van de organisatie wordt een actieve ondersteuning van de deelnemer aan de opleiding verwacht.

Begeleiding

G&I, naast de reguliere docenten van G&I zullen externe specialisten en andere ervaringsexperts worden gevraagd bijdragen te leveren aan de opleiding. 

 

Details

VVSG vzw

Huis Madou - hart van steden en gemeenten, Bischoffsheimlaan, Brussel, België

Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel Brussel
België

Gedetecteerde tijdzone