Skip to main content

Introductie

In deze opleiding staat het reageren op (vermoedens van) integriteitsschendingen, de repressieve handhaving, centraal: hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers bereid zijn vermoedens te melden en opvolging en bestraffing steeds zorgvuldig en proportioneel is? Het repressieve apparaat is misschien wel het meest kwetsbare luik van het integriteitssysteem, waarbij een kleine fout grote gevolgen kan hebben.

Van klokkenluiden tot bestraffing: Het Repressieve apparaat

In deze vorming leer je je meldsysteem te analyseren, vorm te geven, te duiden en op zorgvuldige wijze op te volgen/te laten opvolgen. De nieuwe klokkenluidersregeling zal de revue passeren, net als de uitdagingen en beperkingen van het tuchtrecht. Je krijgt tools aangereikt om disciplinair onderzoek door een professional te kaderen en te begeleiden. Je leert inschattingen te maken op proportionele en rechtvaardige vormen van bestraffing. Je leert management hierover te adviseren, en correct op te volgen.

Kortom biedt deze opleiding je:

► Inzicht in hoe een effectief en veilig meldsysteem eruit zou moeten zien, conform de nieuwe klokkenluidersregeling.

► Het vermogen om vooronderzoeken uit te voeren en daaropvolgende onderzoeken te beheren.

► De kennis en kunde om een onderzoeksprotocol vorm te geven

► Inzicht in het proces voor het uitdelen van proportionele straffen kennis van andere mogelijke maatregelen en opvolging.

N.B. Het invullen van deze module kwalificeert je niet om onderzoeken uit te voeren. Wil je onderzoeker worden, heb je buiten dit programma verdere training en kwalificatie nodig. Via een individuele eindopdracht, zet je (een deel van) het geleerde meteen om in praktijk.

 

Deze module is het derde onderdeel van de opleiding tot integriteitscoördinator die bestaat uit 5 modules. Zin in meer?

Schrijf je dan in voor de opleiding 'Het morele leerproces'.

Werkwijze

In de opleiding leer je te doen, door te doen wat jij wilt leren: action learning. Om dit te bewerkstelligen kennen de bijeenkomsten steeds een tweeledig karakter: ideeën, werkwijzen en handvatten worden aangereikt terwijl er tegelijkertijd wordt gewerkt aan opdrachten vanuit – of gericht op – de eigen organisatie. In iedere module krijg je opdrachten die je in je organisatie uitvoert. Zo bouw je tijdens de opleiding aan het integriteitssysteem van je organisatie. Tijdens (en na) de opleiding maak je bovendien deel uit van een leergemeenschap van medestudenten. Deze bijeenkomsten van de leergemeenschap laten expliciet de ruimte om ook praktische uitdagingen en het vertalen van geleerde naar de weerbarstige praktijk aan de orde te brengen.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor alle medewerkers van lokale besturen die zich (willen) engageren voor de ontwikkeling en implementatie van het integriteitsbeleid binnen de eigen organisatie. Voorwaarde is dat de organisatie bereid is zich in te spannen voor de ontwikkeling en uitvoering van haar integriteitsbeleid. Van de organisatie wordt een actieve ondersteuning van de deelnemer aan de opleiding verwacht.

Begeleiding

G&I, naast de reguliere docenten van G&I zullen externe specialisten en andere ervaringsexperts worden gevraagd bijdragen te leveren aan de opleiding. 

 

Details

VVSG vzw

Huis Madou - hart van steden en gemeenten, Bischoffsheimlaan, Brussel, België

Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel Brussel
België

Gedetecteerde tijdzone