Skip to main content

programma inspiratiedag

In de voormiddag is er een plenair programma voor alle deelnemers. In de namiddag kan je twee workshops volgen.

9.30 - 10.00 uur

Ontvangst met koffie

Sessie 1:
10.00 - 12.15 uur - Plenaire voormiddag
 • Toelichting UGent onderzoek lokale burgerparticipatie met Q&A
  De UGent deed recent een grootschalige bevraging bij de Vlaamse lokale mandatarissen, leidinggevend ambtenaren, burgers en het middenveld. Daarin vroegen ze hen hoe ze kijken naar lokale burgerparticipatie en welke vormen hun voorkeur krijgen. Hoe deze maatschappelijke actoren naar burgerparticipatie kijken, is immers bepalend voor de toekomst van de lokale democratie.
 • Yves Dejaeghere – key note deliberatieve democratie in Vlaanderen met Q&A
  Als voormalig coördinator van de G1000 adviseerde Yves verschillende Vlaamse lokale besturen bij het opzetten van deliberatieve, gelote burgerpanels. Dat zijn vormen van burgerparticipatie die, ook internationaal, enorm aan populariteit winnen. Tegelijk zijn het delicate processen, waar veel kan fout lopen. Wat zijn deze deliberatieve burgerpanels juist, waarom en wanneer organiseer je ze best en hoe doe je dat goed?
12.15 - 13.15 uur

Netwerklunch met standenmarkt

Sessie 2:
13.15 - 14.15 uur - Praktijksessies met keuze uit vier praktijken
 • Wijkbudgetten Gent
  Met Wijkbudget Gent (2020-2025) stelt de Stad Gent 6,25 miljoen euro ter beschikking aan al wie een goed idee heeft om zijn wijk samen beter te maken. Elke Gentenaar, Gentse vereniging, organisatie of ondernemer kan een idee uitwerken, delen en uitvoeren. Na een grondige evaluatie van de eerste ronde werd de bewuste keuze gemaakt om in de tweede ronde projecten te selecteren via gelote wijkpanels. In deze sessie gaan we dieper in op die keuze.
 • Burgercontracten Peer
  De Stad Peer breidde haar participatieaanbod uit met ‘het burgercontract’. Een burgercontract is een overeenkomst tussen de Stad Peer en een individu of een vereniging. Met het burgercontract kunnen inwoners of verenigingen nu ook op eigen initiatief bepaalde taken uitvoeren. Zo werken de Stad Peer en burgers samen aan een betere gemeente. Koen legt uit hoe zich dat vertaalt in de praktijk.
 • Draaiboek burgerparticipatie Willebroek
  Op 1 januari 2023 lanceert Willebroek een nieuwe werking op vlak van burgerparticipatie. Om de verschillende diensten daarop voor te bereiden en ze te blijven ondersteunen in de toekomst, maakte de participatieambtenaar een draaiboek op. Want hoe organiseer je je intern om van burgerparticipatie een succes te maken?
 • Gelote Burgerpanels Leuven
  Stad Leuven experimenteerde deze legislatuur drie keer met gelote burgerpanels: een gelote burgerjury die delibereerde over de toekomst van de vaartkomoevers, het traject Vorm3010 over een toekomstvisie voor Kessel-lo en een geloot burgerpanel in het traject ‘Wijgmaal in de steigers’. Tijdens deze sessie evalueren ze deze drie experimenten en delen ze hun lessen.

 

14.15 - 14.30 uur

Pauze

Sessie 3:
14.30 - 15.30 uur - Praktijksessies met keuze uit vier praktijken
 • Wijkbudgetten Gent
  Met Wijkbudget Gent (2020-2025) stelt de Stad Gent 6,25 miljoen euro ter beschikking aan al wie een goed idee heeft om zijn wijk samen beter te maken. Elke Gentenaar, Gentse vereniging, organisatie of ondernemer kan een idee uitwerken, delen en uitvoeren. Na een grondige evaluatie van de eerste ronde werd de bewuste keuze gemaakt om in de tweede ronde projecten te selecteren via gelote wijkpanels. In deze sessie gaan we dieper in op die keuze.
 • Burgercontracten Peer
  De Stad Peer breidde haar participatieaanbod uit met ‘het burgercontract’. Een burgercontract is een overeenkomst tussen de Stad Peer en een individu of een vereniging. Met het burgercontract kunnen inwoners of verenigingen nu ook op eigen initiatief bepaalde taken uitvoeren. Zo werken de Stad Peer en burgers samen aan een betere gemeente. Koen legt uit hoe zich dat vertaalt in de praktijk.
 • Draaiboek burgerparticipatie Willebroek
  Op 1 januari 2023 lanceert Willebroek een nieuwe werking op vlak van burgerparticipatie. Om de verschillende diensten daarop voor te bereiden en ze te blijven ondersteunen in de toekomst, maakte de participatieambtenaar een draaiboek op. Want hoe organiseer je je intern om van burgerparticipatie een succes te maken?
 • Gelote Burgerpanels Leuven
  Stad Leuven experimenteerde deze legislatuur drie keer met gelote burgerpanels: een gelote burgerjury die delibereerde over de toekomst van de vaartkomoevers, het traject Vorm3010 over een toekomstvisie voor Kessel-lo en een geloot burgerpanel in het traject ‘Wijgmaal in de steigers’. Tijdens deze sessie evalueren ze deze drie experimenten en delen ze hun lessen.
15.30 - 16.30 uur

Netwerkreceptie met standenmarkt

Gedetecteerde tijdzone