Skip to main content

Yves Dejaeghere

Executive Director
Federation for Innovation in Democracy Europe
Yves Dejaeghere
 • Yves Dejaeghere

  Yves Dejaeghere is executive director van de Federation for Innovation in Democracy Europe (IVZW), een Europese denktank rond democratische vernieuwing. Daarvoor was hij coördinator van de Belgische organisatie G1000. Tot 2018 was hij onderzoeker en docent in de politieke wetenschappen aan de UAntwerpen en voorheen aan de KULeuven. Hij was gastdocent aan de Université St-Louis in Brussel, de Université Catholique de Lille (FR) en de KULAK (Kortrijk). Hij was ook visiting researcher aan Oxford University (UK). 

  Yves Dejaeghere was betrokken bij verschillende grensverleggende projecten in deliberatieve democratie waaronder de permanente burgerraad in Duitstalig België en de permanente “Assemblée Citoyenne” van de stad Parijs. 

  Als expert in burgerparticipatie heeft hij gewerkt met de Europese Commissie, de Europese Rekenkamer, de Raad van Europa, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Daarnaast trad hij als adviseur op voor verschillende nationale, regionale en lokale overheden in projecten om burgers beter bij beleid te betrekken. 

  Lees verder

Menno Ernst

Wijkmanager
Stad Leuven
Menno Ernst
 • Menno Ernst

  Menno Ernst is socioloog van opleiding en werkt sinds 2016 bij de dienst gebiedsgerichte werking van de stad Leuven als wijkmanager voor deelgemeente Wilsele. Hij begeleidde verschillende participatieve trajecten met bewoners, waaronder het burgerpanel dat mee besliste over een ontwerp voor de oevers van de Leuvense Vaartkom. Momenteel wordt er ook gewerkt aan het betrekken van bewoners bij de opmaak van mobiliteitsplannen.

  Lees verder

Koen Wellens

Diensthoofd Communicatie & ICT
Stad Peer
Koen Wellens
 • Koen Wellens

  Koen Wellens is diensthoofd Communicatie & ICT bij het stadsbestuur van Peer. Hij leidt er een team dat naast communicatie ook intensief bezig is met participatieprojecten zoals burgercontracten.

  Lees verder

Bram Wauters

Hoofddocent aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen
UGent
Bram Wauters
 • Bram Wauters

  Bram Wauters is hoofddocent aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent, waar hij de onderzoeksgroep Gaspar leidt. Hij doet onderzoek naar partijen, verkiezingen en participatie met bijzondere aandacht voor diversiteit.

  Lees verder

Kristof Steyvers

Vakgroep Politieke Wetenschappen
UGent
Kristof Steyvers
 • Kristof Steyvers

  Kristof Steyvers is hoofddocent aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is verbonden aan het Centrum voor Lokale Politiek en doet daar onderzoek naar lokaal politiek leiderschap, partijen en verkiezingen op lokaal niveau, lokale democratische innovaties en vergelijkende lokale politiek.

  Lees verder

Arne Roets

Hoofddocent aan de Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids-, en Sociale Psychologie
UGent
Arne Roets
 • Arne Roets

  Arne Roets is hoofddocent aan de Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids-, en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent. Hij is verbonden aan de onderzoeksgroep Sociale Psychologie en doet daar onderzoek naar politieke psychologie, sociale en morele besluitvorming, sociale cognitie, en intergroepsrelaties

  Lees verder

Bram Verschuere

Professor Bestuurskunde
UGent
Bram Verschuere
 • Bram Verschuere

  Bram Verschuere is professor bestuurskunde aan de Universiteit Gent, en voorzitter van de vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management. Zijn onderzoek situeert zich op het vlak van coproductie van publieke diensten, burgerparticipatie en lokale democratie, de organisatie van de overheid en het welzijnsbeleid.

  Lees verder

Siska Briffa

Consulent Diversiteit en Participatie
Gemeente Willebroek
Siska Briffa
 • Siska Briffa

  Siska Briffa heeft een verleden als leerkracht voor ze aan de slag ging bij het gemeentebestuur van Willebroek als consulent diversiteit en participatie. Ze werd coördinator van het participatiebeleid en dit neemt ze nu nog steeds op in haar job als beleidsmedewerker.

  Lees verder

Evelyne Deceur

Wijkregissuer
Stad Gent
Evelyne Deceur
 • Evelyne Deceur

  Evelyne Deceur werkt bij de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent. Ze maakt deel uit van het Wijkbudgetteam en is wijkregisseur van de wijk Watersportbaan-Ekkergem. In 2020 zette Evelyne samen met haar collega’s de eerste gelote wijkpanels op poten.

  Lees verder

Gedetecteerde tijdzone