Skip to main content

Introductie

Integer handelen stelt hoge eisen aan jou als leidinggevenden. Je neemt immers doorlopend beslissingen waarbij er veel, soms tegengestelde rechten en belangen op het spel staan. Zeker in de zorg, waar de kern van de opdracht de zorg voor hulpbehoevende ouderen is, is het essentieel dat je goed weegt: de juiste dingen doet op de juiste manier. Als leidinggevende moet je niet alleen een voorbeeld zijn voor je medewerkers, maar moet je hen ook kunnen begeleiden bij het onderzoeken van hún lastige kwesties uit de werkpraktijk. Daarbovenop komen dan nog allerlei taken op het gebied van regels en handhaving – in de preventieve en repressieve sfeer.

Leidinggevenden zorgen voor goede regels, brengen risico’s onder de aandacht, stimuleren een open gespreks- en feedbackcultuur en zijn een eerste aanspreekpunt bij vermoedens van schendingen. Om jou als leidinggevende voor deze brede waaier aan taken en verantwoordelijkheden goed toe te rusten, organiseert VVSG in samenwerking met G&I deze tweedaagse opleiding.

In deze opleiding scherpen leidinggevenden hun kennis en vaardigheden aan met betrekking tot alle facetten van het managen van integriteit. Na een introductie op het onderwerp en een eerste verkenning van hun diverse rollen, wordt ingezoomd op de specifieke taken van leidinggevenden in dit verhaal: het morele leerproces in de organisatie, het stellen van regels, het voorkomen van integriteitschendingen en het zorgvuldig omgaan met signalen en vermoedens van schendingen.

Doelgroep

 Directies, hoofdverpleegkundigen, afdelingsverantwoordelijken, en andere leidinggevenden werkzaam in ouderenzorgvoorzieningen (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, dienstencentra) en thuiszorg 

Waar en wanneer

Mechelen, maandag 3 oktober en donderdag 27 oktober 2022

 

 

Details

Begin: 3 oktober 2022
09:30
Einde: 27 oktober 2022
16:30
VVSG vzw

AFS Interculturele Programma's, Hendrik Consciencestraat, Mechelen, België

Hendrik Consciencestraat 52
2800 Mechelen Vlaams Gewest
België

Andere evenementen

Gedetecteerde tijdzone