Skip to main content

Module 1: Integriteit - de basis

In deze eerste module maak je kennis met achtergronden en ontwikkelingen van het denken over integriteit en organisaties. Je kijkt naar jezelf als een change agent die complexe interventies uitvoert of begeleidt in jouw organisatie. Je leert vanuit een systemisch perspectief naar de integriteit van organisaties te kijken. Je doet een eerste onderzoek naar het integriteitssysteem in je eigen organisatie. Je vormt met jouw collega studenten een leergemeenschap. Binnen je organisatie bespreek je de opdracht waar je gedurende je opleiding in jouw eigen organisatie aan werkt en waarover je leert. Na de module heb je inzicht in de basisbeginselen van het integriteitssysteem, de betekenis daarvan voor jouw organisatie en de specifieke rol van de integriteitscoördinator.

 

Module 2: De preventieve cyclus

In deze module leer je werken met de preventieve cyclus als onderdeel van de handhaving van integriteit in jouw organisatie. Je gaat preventie, het voorkomen van integriteitsschendingen, zien als een van de pijlers van het integriteitssysteem. Je doorgrondt de deontologische code van jouw organisatie als scharnier van preventief handhaven. Je ontwikkelt inzicht in integriteitsschendingen en hoe deze te voorkomen. Na de module heb je inzicht in de preventieve cyclus en beschik je over deskundigheid en instrumenten om management en medewerkers te helpen kwetsbaarheden in hun werk te herkennen en risicobeperkende maatregelen te ontwikkelen.

 

Module 3: Het repressieve apparaat

In deze module leer je om te gaan met en het begeleiden van disciplinair onderzoek naar integriteitsschendingen. Je analyseert het meldsysteem in jouw organisatie en kijkt hoe daarin verbeteringen kunnen worden aangebracht. Je leert hoe zorgvuldig om te gaan met een melding van een integriteitsschending. Tevens leer je een onderzoek professioneel te begeleiden en zicht te hebben op wat er komt kijken bij proportioneel en rechtvaardig straffen. Je staat stil bij de opvolging van een disciplinair onderzoek en daaruit volgende maatregelen. Na de module kun je het meldsysteem van jouw organisatie analyseren en verbeteren. Je kunt disciplinaire onderzoeken bij integriteits-schendingen begeleiden en daarover aan het management adviseren.

 

Module 4: Het morele leerproces

In deze module leer je het belang van het morele leerproces als pijler van het integriteitssysteem zien. Je weet hoe je een moreel leerproces moet inrichten. Je ziet het moreel beraad als kern van het morele leerproces en professionalisering van medewerkers. Je verwerft inzicht en kundigheid in het begeleiden van een moreel beraad. Je weet hoe je een archief van casuïstiek moet opbouwen. Je leert hoe je casuïstiek kunt benutten voor het opbouwen van moresprudentie en hoe moresprudentie helpt de morele oriëntatie van jouw organisatie en het praktisch werk van medewerkers vorm te geven. Na deze module kun je het morele leerproces in jouw organisatie opzetten. Je kunt een moreel beraad begeleiden en werken aan morele kennis die van nut is voor jouw organisatie.

 

Module 5: systeemanalyse

In deze laatste module draait het om jezelf als change agent in jouw organisatie. Je gaat de opbouw van het integriteitssysteem zien in het licht van organizational learning. Je bezint je op strategische keuzes bij de uitbouw van het integriteitssysteem in jouw organisatie, en gebruikt daarbij de diagnose van het integriteitssysteem als uitgangspunt. Je kijkt waar kansen liggen op quick wins, en waar de winst op langere termijn ligt. Je ziet het belang van het vormen van coalities. Je leert wrijving bij de bouw aan het integriteitssysteem zien als onderdeel van het leerproces, en leert deze omzetten in productieve leerprocessen rondom integriteit in jouw organisatie. Je rondt je eindopdracht af met een analyse van het bestaande integriteitssysteem en een presentatie aan jouw collega-deelnemers. Na deze module heb je zicht op jezelf als change agent integriteit in je eigen organisatie. Je kan jouw bestuur en management adviseren over de te nemen stappen bij de strategische ontwikkeling van het integriteitsbeleid in de organisatie. Je bent een bekwaam coördinator op het gebied van integriteit en wordt als expert gezien door je peers en het management en de medewerkers van jouw organisatie.

Gedetecteerde tijdzone