Skip to main content

Introductie

De BelRAI screener en het sociaal supplement zijn verplicht af te nemen instrumenten in kader van het sociaal onderzoek bij cliënten van de dienst gezinszorg. De begeleidend medewerkers van de dienst gezinszorg horen per kalenderjaar minstens één intervisiemoment bij te wonen om hun attest als indicatiesteller voor zowel BelRAI screener als sociaal supplement te behouden.

Opgelet:
Ben je aangesloten bij een welzijnsvereniging die zelf een BelRAI-trainer in huis heeft? Neem dan eerst even met hen contact op om na te gaan of je kan aansluiten bij hun opleidingsaanbod.

doelgroep

Begeleidend medewerkers diensten voor gezinszorg (inclusief aanvullende thuiszorg)

Begeleiding

In 2024 organiseert VVSG in samenwerking met een externe opleidingspartner BelRAICare  intervisiemomenten waar tegelijkertijd de BelRAI screener en het sociaal supplement aan bod komen.

Details

VVSG vzw

Verschillende locaties Vlaanderen


Vlaams Gewest
België

Gedetecteerde tijdzone