Skip to main content

Het aantal workshops en de thema’s per Kinderopvangcaravan verschillen van locatie tot locatie. De kinderbegeleiders kunnen twee workshops kiezen: één in de voormiddag en één in de namiddag. Elke workshop duurt 3 uur met telkens een pauze van 15 minuten.  

De inhoud van de workshops richt zich op kinderen van 0 tot 2,5/3 jaar. Je vindt ook alle informatie terug in onze folder.

 

Workshop 1: Babygebaren

VCOK 

Nog voordat baby’s kunnen praten, begrijpen ze al een heleboel woorden. Bovendien is het voor hen zeer natuurlijk om hun handen te gebruiken. Vanuit die vaststelling ontstond ‘babygebaren’: een methode waarbij baby’s kunnen tonen wat ze nodig hebben, wat ze zien en wat er in hen omgaat. Het is een eenvoudige en praktische manier van communiceren die ook de taalontwikkeling en het zelfbewustzijn bevordert. 

Tijdens deze introductie kom je meer te weten over het wat en waarom van babygebaren. Je leert hoe het in de praktijk werkt. De vorming is interactief opgesteld met foto’s en filmpjes en ruimte voor nieuwsgierige vragen over babygebaren thuis en in de kinderopvang. Tenslotte leer en oefen je een aantal gebaren, zodat je zelf aan de slag kan gaan. 

 

Workshop 2: Afgestemd en verbindend opvoeden 

Orvita vzw 

Baby’s en peuters kunnen huilen, lachen, onrustig zijn of zich eerder terugtrekken, een ander kindje knuffelen of net pijn doen, enz. Dat zijn allemaal signalen van wat er leeft bij de kinderen. In deze workshop leren we oog hebben voor deze signalen en ontdekken we de gevoelens en behoeften achter dit gedrag. We onderzoeken hoe we vanuit verbindende communicatie en spel responsief en empathisch kunnen verbinden en onderzoeken de mogelijkheden om bij te dragen aan het welzijn van de kinderen. Hierbij blijven we aandacht hebben voor wat we als begeleid(st)er zelf nodig hebben. Om te kunnen zorgen voor kinderen is zelfzorg immers heel belangrijk. We gaan aan de slag met eigen situaties en reiken handvaten aan om verbindend te reageren op het gedrag van baby’s en peuters. 

 

Workshop 3: Huilen, boos zijn, ruzie 
EigenWijs 

Een huilende baby, een driftige peuter, het doet veel met je. Het roept waarschijnlijk direct emoties zoals een gevoel van machteloosheid of boosheid bij jou op. En waarschijnlijk zoek je van alles om het huilen of de drift te stoppen, het op te lossen. We voelen ons namelijk ongemakkelijk bij een kind dat huilt of volledig door het lint gaat, en willen graag dat kinderen gelukkig zijn. 

Tijdens deze vorming word je meegenomen in de wereld van de baby en peuter, hoe zij denken, hoe hun brein werkt, en vooral hoe jij er als begeleider van jonge kinderen mee om kunt gaan. Na de vorming heb je meer inzichten in huilen, boos zijn en ruzies bij jonge kinderen. Daarnaast krijg je passende tips die direct om te zetten zijn naar de praktijk. 

 

Workshop 4: Ruimte en materiaal als derde pedagoog 

EigenWijs 

Wie droomt er niet van een rustige groep kinderen, spelend vol fantasie, met veel plezier en opperste concentratie? De inrichting van een ruimte kan ervoor zorgen dat kinderen zich prettig voelen of juist ongemakkelijk, dat ze rustig worden of juist onrustig. Ook het speelgedrag van kinderen wordt hierdoor beïnvloed. Binnen de pedagogiek van Reggio Emilia wordt ruimte gezien als derde opvoeder. Kinderen zijn hierbij elkaars eerste opvoeder en volwassenen vormen de tweede opvoeder. In deze vorming word je meegenomen in het belang van de ruimte en haar materialen als opvoeder, als derde pedagoog, vanuit de visie van Reggio Emilia en Emmi Pikler. Hoe ziet jouw groepsruimte eruit? Hoe kun jij met kleine stappen van je ruimte ook een ondersteunende derde pedagoog maken, daar gaat deze zeer praktische en unieke vorming over. 

 

Workshop 5: Spelen in en met de natuur kan overal! 
Speelmakers 
Hoe zorg je voor meer speelkansen vanuit de natuur? We gaan aan de slag met jouw buitenruimte, of dat nu een balkon, een koertje, een grasveld of een aangelegde speeltuin is. Samen ontdekken we wat wél mogelijk is, brainstormen we vanuit verschillende inspiratiebronnen en komen we tot een realistisch en uitvoerbaar plan waar je meteen mee aan de slag kan. 

 

Workshop 6: Neem je werkgeluk in handen 
TWEG 

Wanneer jijzelf gelukkig bent en goed in je vel zit, straal je dit uit en komt dit ook de kwaliteit van jouw job ten goede. Met gelukkige kindjes tot gevolg. 
Maar wat bepaalt nu net jouw werkgeluk en hoe kun je dit zelf in handen nemen?  

Tijdens deze workshop gaan we samen interactief aan de slag rond motivatie en rond de bouwstenen van werkgeluk. Dit alles in een ongedwongen sfeer. 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we op zoek naar jouw energiegevers en -vreters. We trainen jouw mindset zodat je evolueert van een Calimero naar een Calihero, iemand die positief in het leven staat en werkgeluk ervaart. 

 

Workshop 7: Communiceren met anderstalige ouders 

Agentschap Integratie en Inburgering, Amal vzw & Atlas Antwerpen 

Hoe communiceer je inclusief en in klare taal als kinderbegeleider met anderstalige ouders? Heb je soms de indruk dat je boodschap niet helemaal overkomt zoals je het bedoelt? In deze sessie reiken we je handvaten aan om hier concreet mee aan de slag te gaan. Wat houdt duidelijke taal precies in en wat niet? Hoe kan je een specifieke boodschap op een eenvoudige manier overbrengen? Welke hulpmiddelen kunnen je boodschap ondersteunen om ouders zo goed mogelijk te informeren? Hoe werk je aan interculturele communicatie en welke rol spelen je eigen normen en waarden daarin?  In deze interactieve workshop ontdek je hoe ieders unieke kijk op de dingen invloed kan hebben op de manier waarop we communiceren én hoe je jouw boodschap op een inclusieve en heldere manier kan overbrengen. We werken met jullie praktijkvoorbeelden en maken tijd voor uitwisseling. 

 

Workshop 8: Meisjes spelen met poppen en jongens met auto’s. Of niet? 

RoSa vzw 

Meisjes willen nu eenmaal met poppen spelen en jongens met auto's. Dat zit in de genen, toch? Niet echt. In deze vorming maken we het thema gender concreet en tastbaar. We ontdekken samen wat genderbewust opvoeden inhoudt en waarom dit in het belang van het kind is.  

Eerst duiden we een aantal belangrijke concepten: wat is gender? En wat is net het verschil tussen genderbewust en genderneutraal? 

Vervolgens staan we uitgebreid stil bij de impact van gender op de ontwikkeling van jonge kinderen en hun opvoeding. We creëren meer bewustzijn over de invloed van genderstereotypen aan de hand van concrete voorbeelden in spelmateriaal, indelingen van ruimten en groepen, en interacties. RoSa inspireert met tips en tricks om genderbewust(er) op te voeden. Het doel? Samen werken aan een omgeving die ieder kind maximale ontwikkelingskansen biedt. 


Workshop 9: Speel je mee? Vol inzetten op het (spontane) speelleerproces van kinderen  
OmvormiNg 

Vanuit jouw warme relatie met kinderen kijken naar hun spel, meespelen en dan eventueel iets toevoegen aan dat spontane spel. Zo speel je in op het aangeboren leervermogen van kinderen en laat je zien dat je er helemaal op vertrouwt dat kinderen zelf veel ideeën hebben en zelf tot oplossingen kunnen komen.  

Hoe je dat doet? Door vol in te zetten op de drie V’s: Verkennen, Verbinden en Verrijken. 

Via foto’s, filmpjes en met je eigen speelsituaties gaan we oefenen in dat verkennen, verbinden en verrijken. We staan ook stil bij mogelijke hindernissen. Centraal in ons verhaal staan telkens de kinderen en hun groeikansen. 

 

Workshop 10: Verbindende communicatie met ouders 
Praatkracht 

Ook al spendeer je weinig tijd samen, in de kinderopvang zijn ouders je partner. Je vangt immers hun kind op. In het beste geval leer je van elkaar en kan je de aanpak van het kind op elkaar afstemmen.  

Veelal verloopt de communicatie vlot maar wat als je een moeilijk iets of een bezorgdheid wil bespreken? Welke drempels heb je dan te overwinnen? Je vraagt je wellicht af hoe je je boodschap best aanbrengt en hoe je moet omgaan met een eventuele emotionele reactie? En hoe je dan uit de strijd blijft? 

Tijdens de workshop bombarderen we je niet met theoretische kaders maar bieden we wel een proeverij van wat in communicatie eerder afstand creëert en wat eerder leidt tot wederzijds begrip. Kom kennismaken met de mens in jezelf én de ander. 

 
Workshop 11: Verontrusting – vermoedens van kindermishandeling 
VZW DIVERS 

Jammer genoeg worden we tijdens ons werk soms geconfronteerd met verontrustende signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Eén op tien kinderen onder de 18 jaar wordt het slachtoffer van geweld, verwaarlozing of misbruik. Binnen de huidige maatschappelijke context is het des te meer belangrijk dat we hierop gepast kunnen reageren. Zowel bij de vaststelling als bij het vermoeden van kindermishandeling. Tijdens deze opleiding leer je wat je kan doen en hoe je hiermee kan omgaan, alsook hoe je kan doorverwijzen en wat de juiste stappen zijn om te nemen.  

 
Workshop 12: Drama met peuters! En hoe! Spelen en meespelen vanuit de fantasie en beleving van de peuters zelf 
Skriewer 

Je ontdekt hoe je een drama-activiteit kan opbouwen waarbij het kind zelf bepaalt hoe het verhaal verloopt. We onderzoeken ook hoe je handpoppen, stokpoppen, knuffels, ... kan gebruiken om deze of andere activiteiten in de kinderopvang te verrijken. Spelen en meespelen zijn de kernwoorden in deze workshop. Spelen dat de brokken er vanaf vliegen! 

 

Workshop 13: Teamwerk maakt dat je team wérkt! 
Train2Growth & Bsides 

Samenwerken is leuk, maar kan ook soms lastig zijn. Er speelt heel wat mee: communicatie, feedback geven, afspraken maken (én nakomen), nieuwe collega’s inwerken, beleidsbeslissingen, onderlinge verhoudingen… Het is niet omdat 10 individuen samen in de opvang zijn dat er ‘automatisch’ een team is. Het zijn 10 personen met een eigen karakter, eigen visie, eigen ervaringen.  

In deze workshop gaan we exploreren wat bijdraagt aan een goede teamwerking. We staan stil bij de ontwikkelingsfasen in een team, hoe we anders en beter (verbindend) kunnen communiceren, hoe we met feedback (én complimenten) aan de slag kunnen, hoe denken en werken vanuit kwaliteiten, oplossingsgericht kijken naar situaties… Oefeningen met reflectie, ontdekken, voelen, ervaren. En van daaruit leren. Er is ook ruimte om zaken waar jullie in het werk tegen aanlopen open te bespreken. 

 

Workshop 14: Bodymap 
Bodymap 

Bodymap heeft het Ontwikkelingslab ontworpen, een prachtig instrument om de ontwikkeling van jonge kinderen te begrijpen en te stimuleren. Aan de hand hiervan ontdekken we hoe we de sociale en emotionele ontwikkeling van baby’s en peuters extra kunnen stimuleren. We kijken onder andere naar het belang van een emotioneel veilige omgeving, de kracht van het eerste levensjaar en hoe we baby’s en peuters al een gezond zelfvertrouwen kunnen geven. Daarnaast ontdekken we hoe we de taal- en denkontwikkeling van baby’s en peuters extra kunnen stimuleren. Hebben baby’s en peuters al een sterk geheugen en hoe werkt dit eigenlijk? Hoe kunnen we de cognitieve intelligentie stimuleren op een speelse efficiënte manier? We bekijken hoe de taal zich ontwikkelt, wat de voorwaarden zijn om te kunnen rekenen, op welke manier we kinderen probleemoplossend kunnen leren denken, … een heleboel belangrijke kennis om jonge kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden in hun groeiproces. 

 

Workshop 15: Begeleiden van een stagiair
Vokans vzw 

Stagiaires vanaf de start goed aan boord krijgen? Dan ben je bij deze workshop aan het juiste adres. We werken rond het onthaal, de opleiding en de begeleiding van een stagiair. Het belang van goede communicatie valt hierin niet te onderschatten, verwacht je dus zeker aan een heleboel nuttige tips & tricks rond dit onderwerp. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en actieve werkvormen, krijg je praktische handvaten die je onmiddellijk kan toepassen in de werkcontext.    

Zo ben je voldoende ondersteund in jouw rol en creëer je een optimale werkomgeving voor je stagiair. 


Workshop 16: Respectvol feedback geven – zowel naar ouders als je collega’s 

PrikPrik 

In deze workshop leer je de stappen van feedback geven, zodat je een stevige basis hebt. We gaan nog een stapje verder door te onderzoeken wie of wat je in feedback geven of ontvangen lastig vindt. Als je die kent en begrijpt, wordt het makkelijker om de stap te zetten. En dat komt elke samenwerking alleen maar ten goede. 

 

Workshop 17: Risicoanalyse in de praktijk 
VVSG 

Elke organisator van kinderopvang moet een risicoanalyse opmaken. Hoe kan je als kinderbegeleider dagelijks werk maken van een gezonde en veilige kinderopvang? Hoe draag je jouw steentje bij aan de beheersing van diverse risico’s? Hoe pak je dit aan in jouw dagelijkse praktijk? Aan de hand van voorbeelden wisselen we ervaringen uit. 

Gedetecteerde tijdzone