Skip to main content

Hieronder krijg je een volledig overzicht van de inhoudelijke sessies doorheen de dag. Op de pagina 'programma werkbezoeken' krijg je een overzicht van de werkbezoeken.

 

Let op!! Als je inschrijft voor sessies in de voor- of namiddag kan je uiteraard niet inschrijven voor de werkbezoeken die gelijktijdig doorgaan.

9u30 - 10u00

Ontvangst met koffie en thee door de burgemeester van Brugge, Dhr. Dirk De Fauw en het Netwerk Klimaat

10u00 - 12u20

Voormiddag programma: sessies en werkbezoeken - maak je keuze bij inschrjiving

10u10 - 11u10

SESSIES RONDE 1 - keuze uit volgende 7 sessies

Sessie 1:
A.1. Van optimalisatie naar transitie

Professor Gerard Govers benadert de noodzaak om het klimaatbeleid als een transitie te beschouwen en niet als een optimalisatie. Tom Meeuws, schepen van de stad Antwerpen, is bevoegd voor o.a. klimaat en leidt de stad naar klimaatneutraliteit tegen 2030 via het EU-Cities Mission project. Hij vertelt hoe de theoretische benadering van klimaattransities in de stad concreet zal worden uitgewerkt.

Sprekers:

 • Gerard Govers (KU Leuven)
 • Tom Meeuws (Stad Antwerpen)
Sessie 2:
A.2. Beschikbare ruimte optimaliseren via het verplaatsen van bouwrechten

Hoe optimaliseer je het gebruik van beschikbare ruimte? Volgens Leo Van Broeck ligt een mogelijke oplossing in het ruilen of verplaatsen van bouwrechten zonder dat er een schadevergoeding moet betaald worden.

Sprekers:

 • Leo Van Broeck
Sessie 3:
A.3. Jouw eigen ruimtelijke energiestrategie

Wat is een Regionale Ruimtelijke Energiestrategie? Wat is de meerwaarde daarvan en hoe begin je daaraan? Wat is er daarna nodig om die strategie ook te realiseren? Een aantal regio's in Vlaanderen zijn al met dit instrument aan de slag. De pioniers van intercommunale Leiedal en provincie Oost-Vlaanderen maken je wegwijs. Hun ervaringen lagen mee aan de basis van het Draaiboek dat Departement Omgeving over dit thema maakte.

Sprekers:

 • Dominiek Vandewiele (Leiedal)
 • Moira Callens (Provincie Oost-Vlaanderen)
Sessie 4:
A.4. Van doel naar realisatie via het strategisch vastgoedplan

Het is een hele uitdaging om de klimaatdoelstellingen op publiek of gemeentelijk patrimonium te realiseren. Er is ook een verstrenging op komst rond EPC-normen voor niet-residentiële gebouwen. De ambitieuze doelstellingen rond energiebesparing en CO2-reductie tegen 2030 willen we zo kostenefficiënt mogelijk behalen. Via een Strategisch VastgoedPlan bespreken we de leerlessen en resultaten om te renoveren in de juiste gebouwen, op het juiste moment en in de juiste volgorde.

Spreker(s):

 • Tina Van Lierde (VEB) 
 • Sven Wuyts (Factor4)​​​​​​​
Sessie 5:
A.5. Provincie in Cijfers geeft inzicht in jouw klimaat- en energiebeleid

Via provincies.incijfers.be kan je snel cijfers opzoeken en kant-en-klare rapporten vinden van jouw gemeente. Tijdens deze sessie krijg je inzicht in de recentste cijfers rond klimaat en energie (mitigatie), zoals CO2-uitstoot en het energieverbruik per sector, renovatiepremies … De gemeente krijgt inzicht in de maatregelen die het meeste effect hebben en waar extra acties nodig zijn. Via kaarten en grafieken vergelijken we jouw gemeente met andere gemeenten of met de gemiddelden voor Vlaanderen.

Sprekers:

 • Kim Rienckens (Provincie Oost-Vlaanderen)
 • Kris Mees (Provincie Antwerpen)
Sessie 6:
A.6. Groen en grijs vol van water

Creatief zijn met water om dit maximaal ter plaatse op te vangen, te hergebruiken of laten infiltreren wordt steeds belangrijker. We moeten anticiperen op zowel hevige regen als langdurige droogte. De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) verzamelde in een inspiratiebrochure heel wat goede voorbeelden van omgaan met water in groenzones. Vlario heeft als kenniscentrum rond o.a. hemelwaterbeheer die expertise ook bij meer verharde omgevingen.

Sprekers:

 • Filiep Bouckenooghe (VVOG)
 • Riet Lismont (Vlario)
Sessie 7:
A.7. Partnersessie: Met lokale besturen naar een consumentgericht en duurzaam elektriciteitssysteem

Vraag je je af hoe het elektriciteitssysteem- en netwerk zal evolueren in je gemeente of stad? Wil je je laten inspireren en een blik werpen op het toekomstige energielandschap? Kom dan zeker naar de Elia-sessie. 

11u20 - 12u20

SESSIES RONDE 2 - keuze uit volgende 7 sessies

Sessie 8:
B.8. Hoe iedereen klimaatneutraal in 2050?

Europa wil in 2050 het eerste klimaatneutrale continent zijn. Het huidige klimaat- en energiebeleid wil vooral de marktkrachten corrigeren via prijsinstrumenten en de juiste incentives maar leidt voorlopig niet voor een sterke daling van de uitstoot. Hoe verklaren we deze impasse en zijn er alternatieven? En welke rol kunnen overheden opnemen in dit verhaal? Hebben we nood aan een ‘net zero’ overheid naast ‘net zero’ bedrijven?  En kan deze race naar klimaatneutraliteit ook bijdragen tot een meer inclusieve maatschappij? 

Spreker:

 • Johan Albrecht (UGent)
Sessie 9:
B.9. De Lange Termijn Renovatie Strategie: Vlaamse en lokale tandem

Het energieverbruik van woningen is goed voor ongeveer een derde van het (non-ETS)energieverbruik in Vlaanderen. De renovatiegraad moet omhoog met een factor 3 of 10 naargelang we meteen grondig dan wel gefaseerd renoveren. Vlaanderen bracht een batterij aan maatregelen en middelen in stelling, de renovatieslag in elke wijk of appartement wordt (boven)lokaal gevoerd. Een blik op deze duurzame tandem tussen beide beleidsniveaus die elkaar versterken én aanvullen.

Sprekers:

 • Roel Vermeiren (VEKA)
 • Gert Druyts (IOK​​​​​​​)
Sessie 10:
B.10. Het potentieel van aquathermie

Vlaanderen wordt doorkruist door waterlopen en kanalen die historisch een hoofdrol gespeeld hebben in het ontstaan en de groei van heel wat steden en gemeenten. De nabijheid van deze waterlopen biedt steden en gemeenten vandaag een strategisch voordeel in de energietransitie. Stijn De Jonge van Extraqt toont het potentieel van aquatheermie als energiebron voor verwarming en koeling in jouw gemeente of stad. We zoomen ook in op een Nederlandse case.

Spreker:

 • Stijn De Jonge
Sessie 11:
B.11. Energiedelen tussen publieke gebouwen - onder zelfde titularis

Met huidige hoge prijzen is de opwek van lokale hernieuwbare energie des te interessanter en wordt het afstemmen van elektrische of thermische verbruikers nog relevanter. Vanaf juli 2022 is energiedelen tussen meerdere afnamepunten 'onder zelfde titularis" mogelijk. We zoomen in op enkele actoren die deze mogelijkheden benutten binnen hun gebouwen. Afsluitend overlopen we de instrumenten en de concrete stappen om dit in jouw (sociale) patrimonium toe te passen.

Sprekers:

 • Kris Lemkens (Stad Genk)
 • Benoit Lateste (Vivendo)
 • Kurth Achten (Fluvius)
Sessie 12:
B.12. Hoe kunnen auto- en fietsparkeernormen bijdragen aan een toekomstgericht mobiliteitssbeleid?

Fietsberaad Vlaanderen heeft samen met Dirk Lauwers parkeernormen voor fiets en auto ontwikkeld aan woningen en verkeersaantrekkende voorzieningen zoals supermarkten, kantoren en sportvelden. We werken met minimale eisen voor het aantal fietsstallingen en maximum eisen voor het aantal parkeerplaatsen. Deze mobiliteitsnormen kunnen de gemeenten bij projectaanvragen hanteren als vertrek- en referentiewaarden om op maat van het project in kwestie mobiliteitseisen op te leggen.

Sessie 13:
B.13. Droogte & impact op landbouw

We kunnen niet meer om de vaststelling heen dat klimaatverandering al een grote impact heeft, ook bij ons. Een van de gevolgen die zichtbaar worden zijn extremere periodes van droogte. Daar ondervindt de landbouw de gevolgen van, een sector die in onze gastprovincie West-Vlaanderen heel belangrijk is. Onze sprekers schetsen voor jou het probleem van droogte, hoe de provincie en de sector probeert op deze uitdaging in te spelen en wat je ook lokaal kan doen

Sprekers:

 • Hendrik Vandamme (ABS)
 • Dries Mergaert(Inagro)
Sessie 14:
B.14. Partnersessie: De buurt als aanwaaier voor de grote transitie

Nieuwe of reconversie van buurten hebben een heel grote impact op de wijk en zelfs op de stad. 
Hoe zorgen we dat deze nieuwe buurten een blik betekenen op de toekomst van wonen? 
Hoe kunnen nieuwe buurten de materialsering betekenen van de change die je stad of gemeente ambieert? 
We weten dat we niet alles kunnen oplossen, maar hoe zetten we wel concrete en ambitieuze stappen naar betaalbaarheid, energietransitie, mobilteitstransitie, …
En waarom is samenwerken tussen privé en publiek en in echte partnerships zo belangrijk om de change in het veld te realiseren.

Sprekers:

 • Philip Moeyerson (Matexi)
14u00-15u00

SESSIES RONDE 3 - keuze uit volgende 7 sessies

Sessie 15:
C.15. Meer en heviger noodweer, hoe gaan we ermee om?

David Dehenauw, weerman en hoofd van de Wetschappelijke Dienst Weersvoorspellingen van het KMI, neemt je meer naar de backoffice van het (nood)weer en de lessons learned uit de overstromingen van 2021. Hoe werken de waarschuwingsprocedures van het KMI? Hoe kunnen lokale besturen het meest halen uit de KMI-producten? Claudia Niessens, burgemeester van Eupen, één van de gemeenten in de omgeving van de Vesder die in 2021 te kampen had met extreme wateroverlast, brengt een getuigenis.

Sprekers:

 • David Dehenauw (KMI)
 • Claudia Niessen (stad Eupen)
Sessie 16:
C.16. Positieve energiewijken

Het concept van de energiepositieve wijk is een fundamentele hefboom op weg naar lokale klimaatneutraliteit. De focus ligt er op koolstofneutraliteit en is er een surplus aan energieproductie, waar flexibiliteittechnologie voor een optimaal energiebeheer zorgt. VVSG, Flux50, Fluvius, VITO en Agoria werken samen aan 3 positieve energiewijken in Temse, Holsbeek en Oostende. We geven je een stand van zaken van dit project.

Sprekers:

 • Els Vanden Berghe (Flux50)
 • Ellen Ongena (Gemeente Temse)​​​​​​​
Sessie 17:
C.17. Hoe begin je met energiegemeenschappen?

Energie produceren, delen en vraagsturing via samenwerking binnen een energiegemeenschap is mogelijk vanaf januari 2023. Wat zijn de mogelijke voordelen als lokale besturen, burgers en KMO's (nijverheid - landbouw) samenwerken om zoveel mogelijk lokale meerwaarde te creëren? Hoe begin je hieraan en hoe kan een lokaal bestuur deze helpen (opstarten)? Naast 2 praktijkvoorbeelden kijken we ook naar instrumenten en methodieken om dit in jouw gemeente voor mekaar te krijgen.

Sprekers:

 • Nathan Van Wouwe(DDS)
 • Tom Schaeken (Boerenbond)
Sessie 18:
C.18. Rondleiding in het klimaatvriendelijke BMCC

Om een boeiend klimaatvriendelijk openbaar nieuwbouwproject te bezoeken hoeven we niet ver te gaan. Het Beurs-, Meeting- en ConcgresCentrum waar de klimaatdag doorgaat is een gloednieuwe infrastructuur waarin volop rekening gehouden werd met energie en andere duurzaamheidsaspecten. Maak tijdens deze rondleiding kennis met de ontwerpkeuzes en technieken achter de schermen.

Sessie 19:
C.19. Aan de slag met deelwagens in je gemeente

In werf 3 van het klimaatpact (LEKP) engageert de gemeente zich tot 1 "toegangspunt" voor een (koolstofvrij) deelsysteem per 1.000 inwoners. Op welke manier kan je nu als gemeente aan de slag om dit te realiseren? Jeffrey Matthijs van autodelen.net schetst de basis van autodelen. Dit wordt aangevuld met praktijkverhalen vanuit gemeenten en gebruikers.

Sessie 20:
C.20. Onderbouw jouw adaptatiebeleid met het Klimaatportaal en Provincie in Cijfers

Hoe droog, heet of nat wordt het in 2030 of 2050 in jouw gemeente? En welke maatregelen kan je nemen om de omgeving te beschermen tegen klimaatextremen? Klimaatportaal Vlaanderen en Provincies.incijfers.be brengen mogelijke hotspots van klimaateffecten fijnmazig in beeld, en reiken maatregelen aan om de bijhorende impact te milderen. Tijdens deze workshop gaan we hiermee samen aan de slag om het adaptatiebeleid van jouw gemeente beter te onderbouwen.

Sprekers:

 • Johan Brouwers(VMM)
 • Veerle Lievens (provincie Vlaams-Brabant)
 • Frederika Torfs (provincie Oost-Vlaanderen)
Sessie 21:
C.21. Partnersessie: Samen investeren in de netinfrastructuur om jouw energie- en klimaatplan te realiseren

Fluvius is klaar om samen met jou de energie- en klimaatplannen te realiseren. De netinfrastructuur de komende decennia afstemmen op die doelstellingen is zowel technisch, economisch, maar zeker ook maatschappelijk een belangrijke omwenteling. Investeren in het 'netbeheer van de toekomst' moet naast ecologisch verantwoord, financieel realistisch en technisch haalbaar ook sociaal verantwoord zijn en met het vrijwaren van het comfort van de klanten. De uitdagingen liggen op meerdere vlakken. Zo is er de elektrificatie van het voertuigenpark en de nood aan potentieelkaarten voor laadinfrastructuur. En zijn er de gevolgen van de klimaatwijziging die een goed uitgebouwd rioleringsnet vereisen en de opmaak van hemelwaterplannen.

Samen met jou investeren we in het klimaat van de toekomst.

15u10-16u10

SESSIES RONDE 4 - keuze uit volgende 7 sessies

Sessie 22:
D.22. Lokale besturen als motor van de klimaattransitie

Het IPCC publiceerde zijn eerste evaluatierapport in 1990, 32 jaar geleden. De kernboodschappen leken al sterk op die van het 6e rapport, dat dit jaar werd gepubliceerd. Toch zijn regeringen niet in staat of bereid om beslissende stappen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. En de reden daarvoor is dat deze vaak geen sterk mandaat krijgen van hun kiezers. Kan in deze context betekenisvolle verandering komen van andere actoren en steden in het bijzonder?

Spreker:

 • Francois Gemenne (Sciences Po en La Sorbonne - IPCC)
Sessie 23:
D.23. Stedenbouwkundige verordening: van regels naar regie

De bouwshift en de ontwikkelingen rond circulair bouwen vragen om een mind-shift voor iedereen die bezig is met ontwerpen en bouwen. Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester, licht toe wat het goede moment is om na te denken over de implicaties hiervan op het architectuurontwerp, het publiek opdrachtgeverschap en de architectuur in het algemeen. Stad Mechelen legt uit hoe zij aan de slag ging om klimaatbeleid maximaal op te nemen in de stedenbouwkundige verordening.

Sprekers:

 • Erik Wieërs (Vlaamse Bouwmeester)
Sessie 24:
D.24. Europees klimaatbeleid en Vlaamse implementatie

Vanuit Europa komt heel wat klimaatbeleid op ons af. Denk aan de Europese Green Deal, de Burgemeestersconvenant, Fit for 55, de clean energy for all Europeans package, Repower EU,... Wat houden deze plannen juist in en op welke manier worden deze vertaald naar de Vlaamse context? En nog belangrijker, hoe grijpen deze plannen in op het lokale klimaatbeleid en welke hefbomen zullen die creëren om de transitie te versnellen.

Sessie 25:
D.25. Rollend capaciteitsfonds: betaal extra medewerker(s) vanuit energiebesparing

Een gemiddeld lokaal bestuur betaalt jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro aan energie. Een relatief kleine besparing vanuit “geen spijt” maatregelen levert al gauw een deeltijdse of zelfs voltijds equivalent op. Maar zonder extra opvolging, geen besparing en omgekeerd. Hoe kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden?  Via de aanpak van het “Rollend Capaciteitsfonds” belichten we de resultaten van de 4 pilootgemeenten en kijken we vooruit naar verdere opschaling. 

Sprekers: 

 • Geert Goorden (Factor4)
Sessie 26:
D.26. Waar en hoe plaatsen we laadpalen (semi)publiek?

De elektrische wagens komen meer en meer in het straatbeeld, maar deze moeten ook ergens kunnen opgeladen worden. Naast het laden dat vooral op het werk en thuis gebeurt, is er ook nood aan (semi)publieke oplaadcapaciteit. Waar plaatsen we die palen nu het best en hoe gaan we te werk om deze daar te krijgen en hoe passen we deze het best in het energiesysteem? Praktische overwegingen en concrete invulling in deze sessie samen met MOW en mensen uit de lokale praktijk. 

Sprekers:

 • Simon Ruyters (MOW)
Sessie 27:
D.27. Toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte: nieuwe bouwstenen voor dorp en stad

Luc Eeckhout geeft praktische tips om de noodzakelijke transitie te maken naar toekomstbestendige stedenbouw en inrichting van openbare ruimte. In zijn visie van 'Gemeente 2.0' staan gezondheid, circulariteit, nabijheid, verbondenheid en de mens centraal. Deze sessie reikt verschillende concrete actiepunten aan voor de stad of het dorp en definieert nieuwe standaarden voor 2030 en 2050. We geven ook nog enkele inspirerende voorbeelden.

Sprekers:

 • Luc Eeckhout (KU Leuven)​​​​​​​
Sessie 28:
D.28. Partnersessie Belfius: meer info volgt snel

Gedetecteerde tijdzone