Skip to main content

Naast de inhoudelijke sessies, willen we jullie ook meenemen naar enkele interessante praktijkvoorbeelden in en rond Brugge. Daarom kan je ook kiezen tussen 8 werkbezoeken (4 in de voormiddag - 4 in de namiddag), deze nemen telkens 2 uur in beslag. We zorgen voor fietsen of elektrische busjes voor het traject BMCC - werkbezoek en terug.

Let op!! Kies je voor een werkbezoek in de voormiddag of in de namiddag dan kan je uiteraard niet inschrijven voor de sessies die op hetzelfde moment doorgaan. Geef zeker ook aan bij je inschrijving of je een fiets van VVSG wil reserveren voor de verplaatsing van en naar je werkbezoek of dat je gebruik maakt van je eigen fiets. Fietsenstalling is voorzien in het BMCC!

10u10-12u20

Werkbezoeken - RONDE 1 - voormiddag

Sessie 1:
Klimaatprojecten in de haven

Wie Brugge zegt, zegt ook Zeebrugge en de haven. Een zone met uiteraard heel belangrijke economische activiteiten, ook in de energie- en klimaatsector. Zo stonden de eerste Vlaamse windmolens op de strekdam van de Brugse haven. Er zijn ook ambitieuze plannen rond waterstof. De klimaatimpact van de logistieke keten en andere activiteiten beperken, is een boeiende uitdaging. De havenbus brengt ons op een aantal relevante havenlocaties.

Spreker: 

  • Marie-Christine Leys (Fluxys)
Sessie 2:
Carbon farming en waterlandschap in Beverhoutsveld

Bij koolstoflandbouw (carbon farming) slaat men door specifieke teelttechnieken koolstof op in de bodem. Dat is een win-win, want het vermindert niet alleen de CO2 in de atmosfeer, er zijn ook voordelen rond bodem, water, erosie, nutriënten en natuur. Er wordt op gemeentelijke gronden samengewerkt met de pachters om duurzame landbouwmethodes toe te passen. De experimenten in Beernem worden door Inagro (het provinciaal landbouwonderzoekscentrum) opgeschaald. In dit gebied is ook een project ‘Waterlandschap 2.0’ van start gegaan.

Spreker:

  • Claudio Saelen (schepen gemeente Beernem)
  • Ine Soenen (provincie West-Vlaanderen)
Sessie 3:
Stadswandeling klimaatneutraal historisch patrimonium

Renovatie van het (gemeentelijk) patrimonium is een gigantische opdracht in Vlaanderen. Historisch erfgoed vormt daarbij een extra uitdaging. Er zijn weinig steden waar dit zoveel aan de orde is als Brugge. De ideale plaats dus om je te laten inspireren hoe je ook historische gebouwen zoveel mogelijk klimaatneutraal krijgt. Er worden te voet enkele interessante cases bezocht.

  • Gerda Flo (Brugge)
  • Leentje Gunst (Brugge)
Sessie 4:
Warmtenetten in Brugge

Het thema warmte kwam al uitgebreid aan bod in 2022 op de VVSG Inspiratiedag Warmte. Daarom kozen we voor een terreinbezoek. Brugge heeft al een lange historiek met het warmtenet vanuit de afvalverbrandingsoven van intercommunale IVBO, waarvoor uitbreidingsplannen zijn. Daarnaast zijn er enkele projecten in voorbereiding, groter en kleiner. Projectleider van het SHIFFT-project Lies Debbaut neemt jullie per fiets mee naar een aantal locaties.

  • Lies Debbaut (stad Brugge)​​​​​​​
14u00-16u10

Werkbezoeken - RONDE 2 - Namiddag

Sessie 5:
Onthardings- en waterprojecten in Oostkamp

Oostkamp vormt een inspirerend voorbeeld voor de werven water en groen van het LEKP in een middelgrote gemeente. Met de fiets gaan we naar de wijk Kroonhove. Bij de heraanleg werd daar een ambitieus onthardingsproject opgezet, waarin stukken straat werden vervangen door een karrenspoor. In sport- en cultuurcentrum de Valkaart werden op grote schaal waterreservoirs aangelegd, gebruikt voor de gebouwen en de sportterreinen. Er wordt ook een bijenvriendelijk beheer toegepast.

Sprekers:

  • Pieter Durinck (gemeente Oostkamp)
Sessie 6:
De Brugse voedselstrategie

Eén van de speerpunten van het Brugse klimaatplan is de verdere uitrol van de Brugse voedselstrategie. Inderdaad, wat we eten en hoe en waar we dat produceren, heeft een misschien minder zichtbare, maar wel heel belangrijke klimaatimpact. Er zijn tal van mogelijke thema’s om rond te werken: beperken van voedselverlies, minder vlees, korte keten, circulair werken,… We bezoeken enkele inspirerende projecten.

Sessie 7:
Fietstocht minister Somers langs LEKP-projecten

Veel lokale besturen zijn momenteel op zoek naar inspiratie om de middelen van het klimaatpact zo goed mogelijk te besteden. Minister Somers en Schepen van o.a. openbaar domein Mercedes van Volcem leiden jullie langs enkele Brugse projecten. Zowel onthardings- en vergroeningsprojecten, deelwagens en laadpalen, wijkrenovatie als de algemene publiekscampagne BruggeNaarMorgen komen aan bod.

Sessie 8:
Brugge een 15-minutenstad in wording

Brugge heeft vele troeven om een 15-minutenstad te worden. Een mobiliteitsbeleid gericht op zachte verbindingen voor stappers en trappers en een gericht ruimtelijk beleid om wonen en functies goed op elkaar af te stemmen moet Brugge helpen om verdere stappen te zetten. Een fietstocht neemt je mee doorheen de deelgemeente Sint-Michiels en laat je de 15-minutenstad aan den lijve ondervinden.

  • Tristan Gobyn (stad Brugge)
  • Jokke Devynck (stad Brugge)

Gedetecteerde tijdzone