Skip to main content

Ondek meer over onze inspirerende sprekers van de sessie en workshops: 

Anja Peeten

schepen voor Milieu, Duurzaamheid, Mobiliteit, Verkeer, Dierenwelzijn, Cultuur, Toerisme en Internationale samenwerking
gemeente Holsbeek
Anja Peeten

Arnout Ruelens

programmacoördinator Klimaat
Stad Mechelen
 • www.facebook.com
 • Arnout Ruelens

  Arnout Ruelens (M.Ed., MA, LLB) bouwde als leerkracht, projectmanager en teamcoördinator in de non-profit sector ervaring op in educatie en duurzame ontwikkeling in Hanoi (Vietnam 2009), Dakar (Senegal 2011) en Brussel (Belgium 2012-2015). Sinds 2015 coördineert hij “Mechelen Klimaatneutraal” en het lokale klimaatbeleid van Mechelen. 

  Lees verder

Bart Severi

beleidscoördinator Wonen en Ondernemen
stad Diest
 • www.diest.be
 • Bart Severi

  Bart Severi (1978) is binnen de stad Diest sinds 2017 verantwoordelijk voor stadsontwikkeling, omgeving, het openbaar domein, het patrimonium en lokale economie. Enkele van zijn lopende projecten zijn de herbestemming van de Citadel, de ingroening van de Diestse kerkhoven en de herbestemming van 3 kerken. Daarvoor werkte hij als teamhoofd bij Digitaal Vlaanderen om digitalisering bij de Vlaamse overheid en lokale besturen te innoveren en te ondersteunen. Hij was een tijdlang gastdocent informatiebeheer aan de Vrije Universiteit Brussel en was ook lid van het Memory of the World Comittee van UNESCO. Bart is afgestudeerd als historicus aan de KULeuven en verdiepte zich in de talen en culturen van het nabije oosten aan de Universiteit Leiden. 

  Lees verder

Bart Van Lokeren

beleidsadviseur plannen en ontwikkelen
Stad Sint-Niklaas
 • www.sint-niklaas.be
 • Bart Van Lokeren

  Bart Van Lokeren is beleidsadviseur plannen en ontwikkelen bij de Stad Sint-Niklaas. Hij houdt zich bezig met de ruimtelijke planning en duurzame ontwikkeling van de stad.

  Lees verder

Bram De Botselier

beleidsmedewerker
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Bram De Botselier
 • Bram De Botselier

  Bram De Botselier is beleidsmedewerker bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), waar hij werkt rond Europees energie- en klimaatbeleid en industrieel klimaatbeleid. Hij is momenteel betrokken bij de opvolging en onderhandelingen van verschillende Fit for 55-dossiers als Belgisch en Vlaams expert. Daarnaast werkt hij ook rond het Belgische Nationaal Energie- en Klimaatplan. Eerder was hij als onderwijs- en onderzoeksassistent verbonden aan het Europacollege in Brugge.

  Lees verder

Carl Hanssens

schepen
Sint-Niklaas
Carl Hanssens
 • Carl Hanssens

  Dankzij een slimme parkeermanagementbenadering van meervoudig ruimtegebruik slaagt de stad Sint-Niklaas erin om parkeerruimte op straat vrij te maken voor meer leefkwaliteit. 

  Lees verder

Claudia Niessen

burgemeester Eupen
stad Eupen
 • www.eupen.be
 • Claudia Niessen

  Claudia Niessen werd geboren in 1979 en is nu moeder van 3 kinderen. Na een studie Architectuur en Steden, raakte ze al op jonge leeftijd betrokken bij de politiek. Sinds 2002 is ze gemeenteraadslid in Eupen en was ze vooral betrokken bij de Commissie Openbare Werken. In 2012 werd ze eerste schepen en in 2018 werd ze burgemeester van de stad Eupen binnen de Ecolo-PFF-SP+ meerderheid. De ambities voor de stad zijn meervoudig: (her)ontwikkeling van het grondgebied, optimalisatie van infrastructuren die zachte mobiliteit bevorderen, ondersteuning van infrastructuren die zachte mobiliteit bevorderen, ondersteuning van buurtinitiatieven, enzovoort. Ze wil van de stad Eupen een moderne gemeente maken die resoluut naar de toekomst is gericht en ten dienste staat van haar burgers.

  Lees verder

Claudio Saelen

schepen van openbare werken, nutsvoorzieningen, integraal waterbeleid, grondbeleid, omgevingsvergunningen voor landbouw en bedrijven, landbouw en senioren
gemeente Beernem
Claudio Saelen
 • Claudio Saelen

  Claudio Saelens zag het levenslicht in 1979, woont met zijn gezin in Beernem en houdt van variatie. Na zijn studies industrieel ingenieur en ruimtelijke planning was hij gedurende 16-tal jaar actief als omgevingsambtenaar/afdelingshoofd in de gemeente Oostrozebeke. In 2019 nam hij het ouderlijk landbouwbedrijf (vleesveebedrijf) over. De politieke microbe had hij als kind reeds te pakken. Claudio is sinds 2013 gemeenteraadslid in Beernem en is er schepen sinds 2015. Momenteel is hij bevoegd voor landbouw, openbare werken, integraal waterbeleid en senioren.

  “De uitdagingen op vlak van landbouw en klimaat zijn gigantisch. Als lokaal bestuur kunnen we echt wel het verschil maken en inspirerend werken voor onze landbouwers.”

  Lees verder

David Dehenauw

diensthoofd weersvoorspellingen
KMI
 • www.meteo.be
 • David Dehenauw

  David Dehenauw is vooral bekend als weerman. Aangezien hij dat zowel bij VTM, RTL-TVI als bij Radio 2 doet, kan hij de eerste nationale weerman genoemd worden. Bij het KMI is hij sinds 2017 hoofd van de dienst Weersvoorspellingen. Hij is ook gastprofessor meteorologie aan de UGent.

  Lees verder

Dominiek Vandewiele

programmamanager energietransitie
Leiedal
 • www.leiedal.be
 • Dominiek Vandewiele

  Dominiek Vandewiele is ingenieur-architect en werkt voor Leiedal, het samenwerkingsverband van 13 Zuid-West-Vlaamse besturen. Hij ondersteunt al meer dan een decennium de steden en gemeenten in hun lokaal duurzaam energiebeleid. In 2012 werd een eerste regionale energiestrategie gelanceerd. In 2021 volgde de regionale ruimtelijke energiestrategie, inclusief warmtezoneringskaart. Leiedal faciliteert de energietransitie door in te zetten op het Burgemeestersconvenant, het aanjagen van de woningrenovatiedynamiek, de uitrol van warmtenetten, verduurzamen van bedrijventerreinen en meer kansen te scheppen voor burgerenergie. Dit doen ze met als doel de positieve effecten van de energietransitie te maximaliseren en deze in te zetten als hefboom voor streekontwikkeling.

  Lees verder

Dries Mergaert

watermakelaar
Inagro
 • inagro.be
 • Dries Mergaert

  Dries werkt sinds eind 2019 als watermakelaar bij Inagro. Bij Inagro wordt ingezet op het vergroten van de watervoorraad voor de West-Vlaamse land- en tuinbouw. Hierbij wordt advies en ondersteuning geboden rond het vergroten van de private watervoorraden: open waterputten, hemelwateropslag, optimaal gebruik van oppervlaktewater … Aan de andere kant ligt er ook een grote focus op het benutten van alternatieve waterbronnen. Zo wordt ingezet op het gebruik van gezuiverd afvalwater (huishoudelijk gezuiverd afvalwater of gezuiverd bedrijfsafvalwater), optimaal gebruik van hemelwater van derden of het gebruik van bemalingswater. Zo worden sectoroverschrijdende samenwerkingsprojecten opgezet rond circulair watergebruik. Daarnaast worden ook andere aspecten rond duurzaam waterbeheer opgevolgd zoals duurzaam bodembeheer en zuinig watergebruik. Daarbij worden ook verschillende initiatieven, lopende projecten en veranderende wetgeving van dichtbij opgevolgd. Op deze manier werken we aan een droogterobuuste land- en tuinbouw. 

  Lees verder

Ellen Ongena

duurzaamheidsambtenaar
Gemeente Temse
 • www.temse.be
 • Ellen Ongena

  Mijn eerdere werkervaringen liggen binnen het gebied van fotografie, projectmanagement en lesgeven. Sinds het najaar van 2020 werk ik als beleidsverantwoordelijke duurzaamheid (en dierenwelzijn) voor het Lokaal Bestuur Temse waar ik projecten uitwerk rond adaptatie, mitigatie en circulaire economie.

  Ik ben ervan overtuigd dat je met de juiste dosis ‘goesting’ en enthousiasme de krachten kan bundelen en zaken in beweging kan zetten. Het idee is om duurzaamheid te implementeren over alle beleidsdomeinen heen en door te laten sijpelen in de gemeente. We brengen een positieve systeemverandering vanuit de basis door samen te werken met partners op verschillende niveaus, want In Temse willen we inzetten op een ‘gezonde en regeneratieve’ gemeente.

  Lees verder

Els Vanden Berghe

adviseur built environment
Flux 50
 • flux50.com
 • Els Vanden Berghe

  Els Vanden Berghe (bio-ingenieur, UGent) heeft een loopbaan van meer dan twintig jaar in non-profit- en kennisinstellingen die zich toespitsen op milieu en klimaat. 

  Als algemeen directeur van Pixii / Passiefhuis-Platform, het wetenschappelijke kenniscentrum voor koolstofneutraal en passief bouwen, is zij een toonaangevende stem over de rol van bouwen en wonen in de klimaattransitie. 

  Lees verder

Erik Wieërs

Vlaams Bouwmeester
Team Vlaams Bouwmeester
 • www.vlaamsbouwmeester.be
 • Erik Wieërs

  Erik Wieërs studeerde in 1987 af als architect aan de Universiteit Antwerpen (UA). In 1991 studeerde hij opnieuw af als licentiaat wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is als hoofddocent architectonisch ontwerpen verbonden aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de UA. Van 2004 tot 2006 werkte hij ook als gastdocent aan de TUDelft. Hij was stichtend vennoot van Huiswerk Architecten. In 2011 was hij medeoprichter van Collectief Noord Architecten, dat gevestigd is in de Antwerpse Seefhoek. Sinds augustus 2020 is hij Vlaams Bouwmeester. 
  Wieërs is geïnteresseerd in de maatschappelijke dimensie van architectuur. Hij bouwde tijdens zijn loopbaan onder meer expertise op rond collectief wonen.

  Lees verder

Erwin Debruyne

stafmedewerker mobiliteit en wegenbeheer
VVSG
Erwin Debruyne

Eveline Huyghe

hoofd afdeling milieu, natuur, klimaat en energie
WVI
Eveline Huyghe
 • Eveline Huyghe

  Eveline Huyghe werkt sinds april 2006 voor WVI. Zij startte als verantwoordelijke voor de Europese subsidieprojecten en behartigde deze taak gedurende 13 jaar. Sinds 1 maart 2022 leidt ze de afdeling milieu, natuur, klimaat en energie. Voordien was ze 2 jaar actief als projectcoördinator hernieuwbare energie waarbij zij ervoor zorgde dat hernieuwbare energie horizontaal geïmplementeerd wordt over de verschillende afdelingen van WVI heen. Het project dat vandaag voorgesteld wordt, werd onder deze werking opgestart. Eveline heeft een masterdiploma vertaler Frans-Spaans.

  Lees verder

Fientje Verbruggen

projectcoördinator landschapsbeheer
Boerennatuur Vlaanderen
 • www.boerennatuur.be
 • Fientje Verbruggen

  Sinds januari 2020 is Fientje werkzaam bij Boerennatuur Vlaanderen als projectcoördinator landschapsbeheer. Samen met haar collega’s probeeert ze landbouw en natuur met elkaar te verbinden door in te spelen op 4 grote thema’s: bodem, water, landschap en biodiversiteit. Zoals haar functie omschrijft werkt ze zelf voornamelijk rond het thema landschap. Samen met landbouwers willen ze het landschap opnieuw in beheer nemen zoals men dat vroeger al deed. Om landschapsbeheer rendabel te maken, zoeken we naar een valorisatie voor de vrijgekomen houtige biomassa. Samen met haar collega’s past ze momenteel twee valorisatietechnieken toe: houtsnippers in de bodem inwerken en een energetische valorisatie. Sinds haar start bij Boerennatuur Vlaanderen mag ze in Noord-Limburg enkele gemeenten ondersteunen in hun houtkantenbeheer, dat in samenwerking met landbouwers wordt uitgevoerd. Daarnaast volgt ze ook de energiecoöperatie Landschapsenergie te Bocholt mee op. Landschapsenergie geeft het vrijgekomen hout, afkomstig van houtkantenbeheer in Bocholt, een lokale, energetische valorisatie. 

   

  Lees verder

Francois Gemenne

onderzoeker
Hugo Observatory
 • www.hugo.uliege.be
 • Francois Gemenne

  François Gemenne is een specialist milieu-geopolitiek en migratiebeheer aan de Universiteit van Luik, waar hij senior onderzoeker bij FNRS en directeur van het Hugo Observatorium is. Hij leidt ook het Observatorium voor Defensie en Klimaat van het Franse Ministerie van Defensie, samen met Julia Tasse bij IRIS. Hij is hoofdauteur van het IPCC en doceert ook over klimaatverandering en migratiebeleid aan verschillende universiteiten, waaronder Sciences Po en Sorbonne University in Parijs.

  Lees verder

Frederika Torfs

beleidsmedewerker klimaat
Provincie Oost-Vlaanderen
 • oost-vlaanderen.be
 • Frederika Torfs

  Als beleidsmedewerker klimaat bij de Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt Frederika steden gemeenten bij de opmaak en opvolging van hun klimaatplan. In de samenwerking tussen de vijf provincies heeft Frederika meegewerkt aan de opmaak van klimaatadaptatierapporten op provincies.incijfers.be. 

  Lees verder

Geert Goorden

consultant
Factor 4
 • factor4.eu
 • Geert Goorden

  Geert heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring in het leveren van adviesdiensten aan klanten in de publieke en private sector. Geert is een doorwinterde key accountmanager en procesmanager, zijn toegevoegde waarde bestaat in het verbinden van partijen tot samenwerking.
  Geert is gepassioneerd door duurzame stedelijke ontwikkeling in het algemeen, en door energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving in het bijzonder. Hij is ook professioneel bezig met de evaluatie van het binnenklimaat in gebouwen (post occupancy evaluation, WELL).
  Geert is van opleiding bio-ingenieur. Hij heeft zich bijgeschoold in internationaal management. Verder is hij is door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

  Lees verder

Gerard Govers

vicerector Groep Wetenschap & Technologie, ook bevoegd voor duurzaamheidsbeleid
KU Leuven
 • www.kuleuven.be
 • Gerard Govers

  Prof. Gerard Govers is geboren op 29 december 1959 in Neerpelt. Hij is geograaf en gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij onderzoekt hoe landgebruik de bodem beïnvloedt en omgekeerd en doceert cursussen over de impact van de mens op de planeet aarde. Hij is Vicerector van de groep Wetenschap & Technologie en verantwoordelijke voor de dienst Duurzaamheid. Hij is bovendien voorzitter van het Vlaamse Klimaatpanel.

  Lees verder

Gerda Flo

energiecoördinator
stad Brugge
 • www.brugge.be
 • Gerda Flo

  Sinds bijna drie jaar aan de slag op de dienst Klimaat, Milieu en Dierenwelzijn van onze stad. Als eerste en belangrijkste thema het rationeel energie- en watergebruik en de hernieuwbare energie in eigen gebouwen realiteit laten worden. Het doel is duidelijk: een klimaatneutrale stadsorganisatie voor 2050.In de eerste plaats willen we natuurlijk zelf zo veel mogelijk investeren in ons patrimonium. We zoeken ook engagement van inwoners, energiecoöperaties en bevriende organisaties om samen te investeren en slimme combinaties te maken van bijvoorbeeld elektrische (deel)mobiliteit en zonne-energie, of energiedelen tussen stad en derden.

  Lees verder

Gert Druyts

stafmedewerker duurzaam beleid
IOK
 • www.kempen2030.be
 • Gert Druyts

  Gert is sinds 2011 aan de slag bij IOK met als doel de 29 aangesloten Kempense gemeenten te ondersteunen bij de uitbouw van een duurzaam beleid. Sinds 2014 doet hij dit met een grote focus op klimaatbeleid binnen het streekproject Kempen2030. Hij is sinds de uitbreiding van de taakstelling van de Energiehuizen in 2019 coördinator van het Energiehuis Kempen voor 25 Kempense gemeenten.

  Lees verder

Hans Van Sebroeck

expert mobiliteit
Fluvius
 • www.fluvius.be
 • Hans Van Sebroeck

  Hans Van Sebroeck is begeesterd door de problematiek rond elektrische mobiliteit. Als ervaringsdeskundige heeft hij heel wat affiniteit met mogelijke oplossingen.

  Als Master Telecommunicatie startte hij in 1997 bij Fluvius om de telecommunicatienetwerken te helpen evolueren in functie van toekomstige behoeften. Dit voortdurend anticiperen op nieuwe ontwikkelingen is ook een vereiste bij het vormgeven van de toekomst rond elektromobiliteit.

  Lees verder

Hendrik Vandamme

voorzitter
Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
 • www.absvzw.be
 • Hendrik Vandamme

  Hendrik Vandamme is akkerbouwer in Oostende. Sinds 2009 is hij voorzitter van het ABS, en zit daarmee aan zijn vierde voorzitterstermijn. Daarnaast is hij actief als bestuurder in diverse organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks aan landbouw te linken zijn. Hij werd in 2015 ook aangesteld als voorzitter van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. Hij mengt zich met een open blik volop in het maatschappelijk debat rond landbouw.

  Lees verder

Henk Looijen

senior adviseur
Rijkswaterstaat
Henk Looijen
 • Henk Looijen

  Opgeleid als fysisch geograaf is Henk z’n werkzame leven altijd met waterbeheer bezig geweest. Sinds 2001 heeft hij projecten geleid en advies gegeven op alle aspecten van waterbeheer bij Rijkswaterstaat. Daarnaast heeft hij zich sinds 2015 verdiept in het thema Water en Energie. Aquathermie is daarbij de belangrijkste focus geworden. Gedreven om waterbeheer te verbeteren en met het water dat we beheren een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Hij is ook verbinder Kennis en Onderzoek bij Netwerk Aquathermie

  Lees verder

Ine Soenen

coördinator Geïntegreerde Plattelandsontwikkeling Dienst Economie en Europese & Internationale Samenwerking
provincie West-Vlaanderen
 • www.west-vlaanderen.be
 • Ine Soenen

  Ine Soenen startte op 1 december 2021 als coördinator Geïntegreerde Plattelandsontwikkeling bij Provincie West-Vlaanderen. Deze nieuwe sectie heeft als doelstelling de verschillende belangen die in de West-Vlaamse open ruimte spelen met elkaar te verzoenen vanuit een toekomstgerichte visie op het West-Vlaamse platteland. Vanuit deze opdracht worden strategische projecten, landschapsparken, waterlandschappen, voedsellandschappen, … opgestart zodat Europese, Vlaamse, Provinciale en lokale financieringsbronnen efficiënt en doelgericht met alle partners samen worden ingezet. Daarvoor was ze bij de Provincie West-Vlaanderen actief als regiocoördinator Noord-West-Vlaanderen.  

   

  Lees verder

Jan Verheeke

secretaris
MINA raad

Jeffrey Matthys

directeur van Autodelen.net
Autodelen.net
 • www.autodelen.net
 • Jeffrey Matthys

  Jeffrey Matthijs is sinds 2008 directeur van Autodelen.net en mede-uitvinder van de “‘Green Deal Shared Mobility” en “Shared Mobility Rocks!”. Hij draagt bij aan het maximaliseren van de ecologische, sociale en economische voordelen van autodelen door het bundelen en verdedigen van de belangen van alle autodeelaanbieders en particuliere autodeelgroepen, het vertegenwoordigen van autodelen bij (lokale) overheden en het opzetten van innovatieve pilots om autodelen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk doelgroepen, zoals het delen van overheidsvloten, rolstoelvriendelijke auto's en projecten van sociale inclusie en autodelen.

  Lees verder

Johan Albrecht

professor economie
Universiteit Gent
 • www.ugent.be
 • Johan Albrecht

  Johan Albrecht (geboren in 1968) is professor economie aan de Universiteit Gent en stichtend lid van de denktank Itinera Institute. Hij studeerde aan de universiteiten van Gent, Oxford (UK) en Wageningen (NL) en behaalde in 2002 een Doctoraat in de economische wetenschappen aan de Universiteit Gent (‘Institutional and Instrumental Innovations for Environmental Policy’). Hij is auteur van tien Nederlandstalige boeken en meer dan 50 publicaties in internationale tijdschriften en verzamelwerken. Zijn meest recente boek ‘Klimaatneutraal in 2050?’ verscheen in juni 2022. In 2020 verschenen ‘Coronashock’, ‘Investeer in een gezonde levensstijl en 'Op weg naar een activerend preventiebeleid’.

  Lees verder

Johan Brouwers

projectleider Klimaatportaal Vlaanderen
Dienstencentrum Water, Lucht & Klimaatadaptatie – Vlaamse Milieumaatschappij
 • klimaat.vmm.be
 • Johan Brouwers

  Johan Brouwers studeerde af als bio-ingenieur aan de KU Leuven. Na de uitbouw van een gemeentelijke milieudienst en een passage bij de Dienst Bodemsanering van OVAM startte hij in ’98 bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Daar werkt hij aan de rapportering over de toestand van het leefmilieu, waarbij hij zich het laatste decennium concentreerde op het energiesysteem en het thema klimaatverandering. Zo was hij hoofdauteur van het MIRA Klimaatrapport dat in 2015 een brede basiskennis rond het klimaatthema bundelde voor Vlaanderen. Momenteel is Johan Brouwers tevens projectleider van het Klimaatportaal Vlaanderen, dat met fijnmazige kaarten de huidige en in de toekomst mogelijke klimaattoestand (temperatuur, neerslag enz.), de effecten ervan (hittestress, droogte, wateroverlast, overstromingen en zeespiegelstijging) en de gevolgen (voor gebouwen, bevolking, natuur, landbouw enz.) in beeld brengt voor Vlaanderen.

  Lees verder

Joost Venken

strategisch manager klimaat en energie
stad Genk
 • www.genk.be
 • Joost Venken

  Joost werkt als strategisch manager klimaat en energie voor stad Genk aan de doelstelling om van Genk een klimaatneutrale, futureproofed stad te maken. Voordien was hij als schepen en kabinetsmedewerker in Hasselt beleidsmatig met o.a. de thema’s klimaat en energie bezig. Hij heeft politieke wetenschappen gestudeerd. 

  Lees verder

Joris Soens

transitiemanager – directie energie- & klimaattransitie
Fluvius
 • www.fluvius.be
 • Joris Soens

  Joris Soens is al heel zijn carrière actief in de energiesector. Na een doctoraatsstudie in 2005 over de impact van windenergie in het elektriciteitsnet was hij werkzaam bij de VREG. Zijn focus lag bij het thema van groene stroom- en warmtekrachtcertificaten. In 2011 begon hij bij Eandis, eerst in de dienst Netbeleid Elektriciteit en daarna bij Regulering, waar hij de contacten tussen Eandis en de regulatoren verzorgde. Bij het ontstaan van Fluvius, op 1 juli 2018,  werd Joris het hoofd van de afdeling Assets en Netarchitectuur. Hij is verantwoordelijk is voor de visievorming rond netarchitectuur en levenscyclusbeheer voor alle assets die Fluvius beheert.

  Sinds 1 juli 2022 is Joris transitiemanager in de nieuw opgerichte Directie Energie- & Klimaattransitie, die tot doel heeft om alle initiatieven te stroomlijnen die Fluvius moet ondernemen om onze nutsvoorzieningen klaar te maken voor een klimaatneutrale toekomst.

  Lees verder

Kim Rienckens

beleidsmedewerker klimaat
Provincie Oost-Vlaanderen
 • provincies.incijfers.be
 • Kim Rienckens

  Als beleidsmedewerker klimaat bij de Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt Kim steden gemeenten bij de opmaak en opvolging van hun klimaatplan. Kim coördineert ook het omgevingscontract met een breed aanbod klimaatprojecten waar Oost-Vlaamse gemeenten op kunnen intekenen. In de samenwerking tussen de vijf provincies heeft Kim intensief meegewerkt aan de opmaak van klimaat- en energierapporten op provincies.incijfers.be.

  Lees verder

Kris Mees

consulent energie
Provincie Antwerpen
 • www.provincieantwerpen.be
 • Kris Mees

  Als medewerker in het klimaatteam bij de Provincie Antwerpen ondersteunt Kris steden gemeenten bij de opmaak en opvolging van hun klimaatplan. In de samenwerking tussen de vijf provincies werkt Kris intensief mee aan de opmaak van klimaat- en energierapporten op provincies.incijfers.be.

  Lees verder

Laura Casagrande

Belfius
 • www.belfius.be
 • Laura Casagrande

  Laura is sinds 2015 werkzaam bij Belfius Bank, waar ze gewerkt heeft op de juridische dienst om zich daarna te focussen op overnamefinancieringen. Sinds 2020 is ze binnen Marketing verantwoordelijk voor de financieringsoplossingen voor bedrijven en de publieke en sociale sector.

  Lees verder

Leen Devinck

Groenadviseur
VVOG
 • www.vvog.info
 • Leen Devinck

  Leen studeerde af in 2018 als groenmanager, na enkele jaren bij de Vlaamse Milieumaatschappij is ze sinds augustus werkzaam bij de VVOG als groenadviseur. Samen met de collega’s promoot ze het openbaar groen in al zijn vormen en streeft naar meer groenbeleving. Daarvoor ondersteunt de VVOG de lokale besturen in het ontwikkelen van een breed groenbeleid: uitrollen structurele groenvisie, realiseren van groenprojecten en kwalitatief beheren van groen.

  Lees verder

Leentje Gunst

directeur Bouwprojecten
stad Brugge
 • www.brugge.be
 • Leentje Gunst

  Sinds 2006 aan de slag op de dienst Facilitair Beheer van de stad Brugge, als hoofd van het team architecten/ingenieurs, technische en administratieve medewekers. Samen zijn we verantwoordelijk voor het realiseren van de grote bouwprojecten van de stad Brugge, waarbij duurzaamheid één van de belangrijkste doelstellingen is.

  #klimaatstad #stadBrugge #bruggenaarmorgen

  Lees verder

Leo Van Broeck

Vlaams ingenieur-architect
BOGDAN & VAN BROECK
 • www.bogdanvanbroeck.com
 • Leo Van Broeck

  Leo Van Broeck behaalde een Baccalaureaat filosofie en een diploma ingenieur architect aan de KULeuven. Hij is gastdocent Architectonisch en Stedenbouwkundig Ontwerpen aan het Departement Architectuur van de Faculteit Ingenieurswetenschappen te Leuven. Hij is founding partner van het architectenbureau BOGDAN & VAN BROECK en hij was van 2016 tot 2020 actief als Vlaams Bouwmeester. Hij richtte Stad & Architectuur op in Leuven en werkte mee aan de creatie van het Vlaams Architectuurinstituut. Zijn voornaamste focus vandaag is gericht op de menselijke oorzaken van de ineenstorting van het planetaire ecosysteem, en op de rol van ons landgebruik en van de wijze waarop de mens zijn ruimtelijke aanwezigheid op aarde vorm geeft op de vernietiging van de natuur.

  Lees verder

Lies Debbaut

project coördinator SHIFFT
stad Brugge
Lies Debbaut
 • Lies Debbaut

  Lies Debbaut werkt sinds september 2019 voor de stad Brugge, dienst Klimaat, Milieu en Dierenwelzijn (KLIMID). Voordien was ze leerkracht aardrijskunde en wetenschappen in de derde graad van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. 

   

  Lees verder

Luc Eeckhout

architect EVR / (gast)docent KU Leuven
EVR Architecten
 • www.evr-architecten.be
 • Luc Eeckhout

  Luc Eeckhout is sinds 1983 drijvende kracht achter duurzaamheid in Vlaanderen, en tracht dit tot op vandaag steeds naar een hoger niveau te tillen. Om duurzaamheid vorm te geven via concrete projecten werd EVR-Architecten opgericht samen met Jan Van Den Broeke en Luc Reuse. EVR-Architecten is toonaangevend en pionier in Vlaanderen op het gebied van integrale duurzaamheid. Naast architect is Luc ook stedenbouwkundige en gastdocent aan KU Leuven te Gent en Brussel. Hij doceert er “Climate Design and Sustainability” aan de internationale architectuur master. Hij is mede-auteur van verschillende duurzaamheidsmeters (objectiverende meetinstrumenten en ontwerptools) en boeken over duurzame stedenbouw. Luc Eeckhout is momenteel verantwoordelijk voor het aansturen van het thema duurzaamheid in verschillende ambitieuze nieuwe stedelijke ontwikkelingen zoals de Clementwijk in Sint-Niklaas, Tondelier- en Toemaatwijk in Gent. De laatste jaren is zijn onderzoek gericht naar de gezonde stad waarin veranderingsgericht bouwen, circulair bouwen en rewilding een bijzondere plaats innemen.

  Lees verder

Marie-Christine Leys

Marie-Christine Leys

Matthias Masschelin

manager energy as a service
Elia
 • www.elia.be
 • Matthias Masschelin

  Matthias is al jaren actief in de energiesector en bouwde expertise op dankzij diverse functie binnen en buiten Elia: contract manager, hoofd energieplanning- en balancing, project leider,... Momenteel ligt zijn focus op het uitbouwen van een consumentgericht elektriciteitssysteem. Samen met zijn team ondersteunt Matthias commerciële partijen in de ontwikkeling diensten waarbij de eindconsument de flexibiliteit van zijn assets zoals elektrische voertuigen en warmtepompen kan valoriseren. Tijdens deze ontwikkelingen wordt bekeken hoe Elia als Netbeheerder de commerciële partijen kan ondersteunen met innovatieve digitale oplossingen

  Lees verder

Moira Callens

coördinator energielandschap
Provincie Oost-Vlaanderen
 • www.oost-vlaanderen.be
 • Moira Callens

  Moira Callens is nu een tiental jaar coördinator energielandschap bij provincie Oost-Vlaanderen. Ze coördineert de opmaak van ruimtelijke regionale energievisies en -strategieën (RRES). In 2018 werd het eerste RRES boven de doopvont gehouden en nu is de opmaak van de RRES 2050 Waasland volop in opmaak. Ook in de uitvoering van RRES neemt provincie Oost-Vlaanderen een actieve rol op: ze faciliteert de realisatie van windlandschappen (met lokale meerwaarden), energieHUBs op bedrijventerreinen en via energiemakelaars de uitkoppeling van grote warmtebronnen via warmtenetwerken. 

  Lees verder

Nathan Van Wouwe

energie- en klimaatcoördinator
DDS streekregisseurs
 • www.dds-verko.be
 • Nathan Van Wouwe

  Energiecoördinator bij de Intercommunale (DDS). Op lokale schaal dragen we bij aan de nakende energietransitie. Mijn focus ligt op lokale energiegemeenschappen, optimalisatie van hernieuwbare productiemiddelen, ontwikkeling van (de)centrale energie-infrastructuur,... 

   

  Mijn studies 'Milieu & Duurzaamheidsmanagement' in Gent liggen aan de basis van mijn kennis. Tijdens deze periode had ik het geluk te kunnen genieten van een zes maanden durend verblijf in Noorwegen voor een spoedcursus 'Ecololgy & Convervation Management'.  

  In mijn vrije tijd probeer ik zoveel mogelijk van de buitenlucht te genieten. Je kan me ergens fietsend, wandelend, bergbeklimmend of kajakkend aantreffen. 

  Lees verder

Nele Vandaele

mede-coördinator van het team ruimte & leefomgeving
intercommunale Leiedal
 • www.leiedal.be
 • Nele Vandaele

  Nele Vandale is meer dan 15 jaar werkzaam bij intercommunale Leiedal als ruimtelijk planner en reeds enkele jaren ook mede-coördinator van het team ruimte & leefomgeving.  

  Nele zette in deze tijd haar schouders onder verschillende (subsidie)projecten binnen woonbeleid en steeds meer ook klimaatbeleid. Ze stond aan de wieg van het team RenovatieCoaches binnen Leiedal, ondertussen een team van zo’n 8 personen.  

   

  Lees verder

Philip Moyersoen

lead team Innovation & Development
Matexi
 • www.matexi.be
 • Philip Moyersoen

  Burgerlijk ingenieur-architect Philip Moyersoen leidt het team Innovation & Development bij Matexi. Samen met zijn team onderzoekt hij hoe de buurten van de toekomst op basis van intense samenwerking met de verschillende stakeholders en partners The Next Level kunnen bereiken op vlak van duurzaamheid en innovatie. 

  In het verleden leidde Philip Moyersoen, die ook een postgraduaat Real Estate en een Master in Innovation & Entrepreneurship op zak heeft, het studiebureau MOPurbandesign, bekend van projecten als het Stationsproject Oostende, het masterplan voor de citadel van Diest en de herontwikkeling van het bekroonde groene zeedijkproject in Middelkerke-Westende. Voor die periode zette Moyersoen vanuit Barcelona Regional ook het gerenommeerde stadsontwikkelingsproject "Forum 2004 Barcelona" mee op poten.
   

  Lees verder

Pieter Durinck

projectleider groen en wegen
gemeente Oostkamp
 • www.oostkamp.be
 • Pieter Durinck

  Pieter Durinck is gepassioneerd door de meerwaarde die de publieke ruimte voor omwonenden kan betekenen en door welke rol zij kan opnemen in de klimaatuitdagingen waar we voor staan. 

  Hij was 9 jaar werkzaam bij de stad Sint-Niklaas. Sinds 2012 is hij Projectleider Groen en Wegen bij de gemeente Oostkamp. Hij waakt over de aanleg van een klimaatrobuuste publieke ruimte en dit zowel bij nieuwbouwprojecten als verkavelingen. Daarnaast heeft hij oog voor opportuniteiten op het eigen openbaar domein: die liggen o.a. in extensief groenbeheer, inheemse en bijvriendelijke soorten, biodiversiteit, maar ook ontharding, regenwateropvang en infiltratie behoren intussen tot zijn uitgebreide expertise. 

  Pieter Durinck heeft een duidelijke visie over ruimtelijke kwaliteiten en landschappelijke inplanting maar weet ook hoe die in de dagelijkse praktijk op een goede manier geïntegreerd kunnen worden. 

  Lees verder

Riet Lismont

projectleider kennisbeheer
Vlario
 • www.vlario.be
 • Riet Lismont

  Riet Lismont is projectleider kennisbeheer bij Vlario en technisch verantwoordelijke voor de keuring van de privéwaterafvoer waarvoor Vlario gecertificeerd is door Belac voor ISO17020. Ze is ook vaste lesgever voor verschillende opleidingen binnen Vlario en volgt verschillende werkgroepen binnen Vlario verder op rond infiltratie, concept en berekening, privéwaterafvoer en zuivering afvalwater in het buitengebied, materialen en uitvoering en sleufloze technieken. Ze volgt verschillende projecten op rond o.a. infiltratie (uitvoering, langdurige werking, onderhoud en beheer) en waterbewust bouwen.
   

  Lees verder

Roel Vermeiren

adviseur renovatiestrategie
VEKA
 • www.energiesparen.be
 • Roel Vermeiren

  Roel Vermeiren ging in 2008  na 10 jaar werken in het arbeidsmarktbeleid aan de slag bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Hij werkte bij het VEKA zowel aan sociaal energiebeleid als aan maatregelen voor energie-efficiëntie in de residentiële sector. Sinds 2015 is hij projectleider voor de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie 2050.

  Lees verder

Simon Ruyters

beleidsmedewerker Clean Power for Transport
Vlaamse Overheid - departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • departement-mow.vlaanderen.be
 • Simon Ruyters

  Simon werkt al geruime tijd bij de Vlaamse overheid en staat als beleidsmedewerker mee in voor de coördinatie van het Vlaams beleid over alternatieve brandstoffen voor transport. Zijn expertise situeert zich vooral op het vlak van elektrisch rijden en bijhorende laadinfrastructuur. Simon volgt ook de Europese beleidsprocessen rond elektrisch rijden van nabij op en is trekker van een aantal Europese projecten, waaronder BENEFIC.

   

  Lees verder

Sam Taveirne

doctoraatsstudent
KU Leuven
Sam Taveirne
 • Sam Taveirne

  Sam Taveirne doctoreert en doet wetenschappelijk onderzoek naar de impact van Europese klimaatwetgeving op lokale besturen. Hij schetst de contouren van de opzet van zijn onderzoek 

  Lees verder

Stijn De Jonge

hoofdlector KU Leuven - Sustainable Energy Production & Co-founder EXTRAQT
KULeuven
 • www.extraqt.be
 • Stijn De Jonge

  Stijn De Jonge studeerde in 2000 af aan de KU Leuven als industrieel ingenieur chemie. Hij startte zijn loopbaan bij Imec te Heverlee waarbij hij betrokken was in het ontwikkelen en matuur maken van hernieuwbare energie technologieën zoals silicium en organische zonnecellen. Sinds 2006 is hij verbonden aan de KU Leuven, eerst deeltijds en nadien voltijds als docent. Hij verzorgt verschillende opleidingsonderdelen die verband houden met duurzaamheid en hernieuwbare energie waaronder Pathways to Sustainability en Sustainable Energy Production. Onderzoeksmatig focust hij zich de laatste jaren voornamelijk op duurzame thermische systemen waaronder aquathermie. Op basis van deze expertise startte hij in juli 2021 samen met Sebastian Baes en Jan Denayer EXTRAQT op.  Zij zijn beide jonge dynamische ingenieurs met een frisse kijk op de energiemarkt.

  Lees verder

Sven Wuyts

expert duurzaam patrimonium
Factor4
 • factor4.eu
 • Sven Wuyts

  Na een loopbaan als projectmanager in de ruimtevaartindustrie richtte Sven Factor4 op in 2006. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in duurzaam patrimoniumbeheer, energiemanagement en hernieuwbare energie. Zijn expertise omvat onder meer energieaudits, haalbaarheidsanalyses, energieprestatiecontracten, M&V projecten, circulaire economie en ontwerp van duurzame gebouwen. Sven begeleidt organisaties en lokale besturen bij het verduurzamen van hun patrimonium. In het SURE2050 project is hij de coach voor de steden en gemeenten die werken aan hun strategisch vastgoedplan.

  Lees verder

Tijs Naert

Schepen van o.a. mobiliteit, duurzaamheid, patrimonium & milieu
stad Harelbeke
 • www.harelbeke.be
 • Tijs Naert

  Tijs Naert zei zijn job als directeur vrijwilligersbeweging bij Oxfam op om voltijds schepen te worden in Harelbeke. Harelbeke is een middelgrote stad met bijna 30 000 inwoners in het Zuiden van West-Vlaanderen. Zijn bevoegdheden zijn openbare werken, natuur, patrimonium, groen, energie, mobiliteit, milieu en duurzaamheid. Stad Harelbeke koos er in hun beleidsplan voor om actief te werken op zowel klimaatadaptatie als op klimaatmitigatie. Sure 2050 past dan ook perfect in dit streven. Naast een stedelijk groenplan, gekoppeld aan het klimaatplan, ontwikkelde Harelbeke nu ook een vastgoedplan om energieneutraal te worden in 2050.

  Lees verder

Tina Van Lierde

projectleider energie-efficiëntie
Vlaams Energiebedrijf (VEB
 • www.veb.be
 • Tina Van Lierde

  Met meer dan 15 jaar ervaring in project management, business en proces analyse en optimalisatietrajecten in internationale context, startte Tina 4 jaar geleden als projectleider energie efficiëntie bij VEB. Hier heeft ze als drijfveer mee een positieve bijdrage te leveren aan de klimaatuitdagingen waar we voor staan. Naast verschillende andere projecten binnen VEB (o.a. PIO wind), heeft Tina sinds de start van SURE2050 als projectcoördinator mee het project op de rails gezet samen met de partners. Samen met Het Facilitair Bedrijf (HFB) heeft Tina ook het raamcontract voor vastgoedstrategie uitgewerkt dat binnenkort operationeel wordt.

  Lees verder

Tom Meeuws

schepen bevoegd voor o.a. sociale economie, leefmilieu en erediensten
Stad Antwerpen
 • www.antwerpen.be
 • Tom Meeuws

  Tom Meeuws is geboren op 24 mei 1970 In Roeselare. Hij studeerde sociale pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Bij de verkiezingen van 2018 werd hij verkozen als lid van de Antwerpse gemeenteraad. SP. A trad toe tot het bestuur en Meeuws werd schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, sociale economie, leefmilieu en erediensten.

  Lees verder

Tom Schaeken

innovatieconsulent energie
Boerenbond/innovatiesteunpunt
 • www.boerenbond.be
 • Tom Schaeken

  Tom is werkzaam als consulent klimaat en energie bij Boerenbond. Hij voert samen met zijn collega’s talrijke energiestudies en -trajecten uit bij land-en tuinbouwers uit verschillende sectoren (melkvee, pluimvee, varkens, fruit ...). Ze streven ernaar om agrarische bedrijfsleiders inzicht te geven in het energiebeheer van hun bedrijf: energiefacturen vergelijken, besparen op energieverbruik en exploreren de mogelijkheden om zelf hernieuwbare energie te produceren. Nu de Vlaamse wetgeving energiegemeenschappen, energiedelen en -verkopen mogelijk maakt trachten ze het potentieel van landbouwbedrijven te benutten en in te zetten ten bate van plattelandsgemeenschappen. Als coördinator van het Interreg NWE project ECCO was Tom betrokken bij verschillende projecten die de opstart, ontwikkeling en uitbouw van een lokale hernieuwbare energie-coöperatie van boeren en burgers faciliteerden. In het kader van dit Ecco project werd een werkmethodiek en aanpak uitgewerkt en uitgetest. Dit resulteerde oa. in de oprichting van “Halnet” een energiecooperatie van boeren en hun buren in Hal-Minderhout. 

  Lees verder

Tom Tachelet

schepen
gemeente Wijnegem
 • www.wijnegem.be
 • Tom Tachelet

  Als schepen is hij verantwoordelijk voor het leefmilieu en mobiliteit in Wijnegem. 
  Zijn missie? Van woonbuurten échte leefbuurten maken. Dat betekent consequent kiezen voor duurzaamheid. Daarnaast is hij vader van twee jonge kinderen. Zijn grootste ambitie is hen een gezonde leefomgeving achter te laten. 
  Zijn levensmotto? "Wacht niet tot later, want als later eerder komt ben je waarschijnlijk te laat." 

  Lees verder

Veerle Lievens

beleidsmedewerker klimaat
Provincie Vlaams-Brabant
 • www.vlaamsbrabant.be
 • Veerle Lievens

  Als beleidsmedewerker klimaat van de Provincie Vlaams-Brabant maakt Veerle voor en met heel wat Vlaams-Brabantse steden en gemeenten klimaatactieplannen op. Haar focus ligt op het adaptatieluik. In de samenwerking met de vijf provincies werkte ze intensief mee aan de opmaak van de klimaatadaptatierapporten op provincies.incijfers.be.

  Lees verder

Veerle Vaneycken

diensthoofd gebouwen
Vilvoorde
 • www.vilvoorde.be
 • Veerle Vaneycken

  Veerle Vaneycken is van opleiding architect. Tot 2016 was ze voornamelijk actief als architect zowel voor eigen projecten als in opdracht van architectenbureau’s. Vanaf 2016 was ze expert gebouwen bij gemeente Zemst en vanaf 2017 eveneens teamcoördinator infrastructuur. In 2021 heeft ze de overstap gemaakt naar de stad Vilvoorde als diensthoofd Gebouwen.  

  Lees verder

William Nelissen

afdelingshoofd dienst Renoveren, Onderhoud en Bouwen
Cordium cvba
 • www.cordium.be
 • William Nelissen

  Cordium is een sociale huisvestingsmaatschappij in Limburg sedert 1963. Wij bouwen en beheren sociale woningen in Alken, Bilzen, Hoeselt, Hasselt en Kortessem. We hebben een groot hart voor onze bewoners. Een hartelijke en correcte dienstverlening dragen we hoog in het vaandel. Cordium wil, als eerste partner in haar werkgebied, oplossingen aanreiken voor alle vragen, behoeften en uitdagingen van de betrokkenen bij sociaal woonbeleid. Cordium wil mensen tot en aan hun recht laten komen. In onze activiteiten handelen wij duurzaam en milieubewust.

  Lees verder

Wout Baert

coördinator
Fietsberaad
Wout Baert
 • Wout Baert

  Wout Baert heeft een Master in Politieke en Sociale Wetenschappen (1997, Universiteit Antwerpen) en een Master in Public Management (2005, Universiteit Antwerpen). Hij werkte als adviseur voor zowel lokale en provinciale besturen en als de Vlaamse overheid. Dit deed hij in de vakgebieden ruimtelijke ordening, duurzame mobiliteitsplanning en strategische stadsontwikkeling. Sinds 2014 leidt hij Fietsberaad Vlaanderen, een kenniscentrum rond fietsbeleid dat met onderzoek en praktijkgerichte kennis overheden ondersteunt.  

  Lees verder

Wout De Raes

ambassadeur
Autodelen.net
 • www.autodelen.net
 • Wout De Raes

  Wout De Raes is 45 jaar, woont en werkt in Brugge. Hij is vader van 3 fietsende dochters en sinds 2017 zorgeloos zonder eigen wagen. Hij is ervaren autodeler, ambassadeur bij Autodelen.net en vrijwilliger bij Dégage! vzw particulier auto- en fietsdelen.

   

  Lees verder

Gedetecteerde tijdzone