Skip to main content

Introductie

Lokale besturen kunnen meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk. Lokale besturen zijn immers interessante leerwerkplekken voor lerenden door hun veelheid aan functies. Op deze leerwerkplekken zijn mentoren van cruciaal belang. 

Mentor zijn is echter meer dan vanuit het buikgevoel ageren. Het is de lerenden opleiden, begeleiden en meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen dan op de school. Daarom organiseert Diverscity zowel specifieke mentoropleidingen op maat van zorgberoepen binnen lokale besturen, als brede mentoropleidingen voor alle medewerkers van lokale besturen. 

Ben je op zoek naar een mentoropleiding specifiek voor de gemeenschapsdienst? Klik hier!

WAT MAG JE VERWACHTEN

Deze mentoropleiding biedt je inzicht in de coachende rol die jij, als mentor, hebt ten aanzien van lerenden. De opleiding versterkt je in een aantal belangrijke competenties die je nodig hebt voor een goede opleiding en begeleiding: communiceren, instructies geven, duidelijke feedback geven, evalueren,...

We gaan dieper in op wat duaal leren inhoudt, wat de rol is van een mentor op de werkvloer en een trajectbegeleider van de school, hoe je omgaat met weerstanden en we leren jou om op verschillende manieren competenties aan te leren aan en op te volgen van de lerenden.

Tenslotte proberen we je ook een leerrijke uitwisseling te bieden van concrete ervaringen van mentoren onderling 

De live opleiding duurt 2,5 dag: 2 volledige dagen opleiding en 1 halve dag terugkommoment (telkens op dezelfde locatie, tenzij ander vermeld op pagina met praktische informatie). De online opleiding duurt 4 halve dagen: 3 halve dagen opleiding van 9u. tot 14u. en 1 halve dag terugkommoment van 9u. tot 12u. 

De deelnemers krijgen een attest mee naar huis dat het lokaal bestuur de mogelijkheid biedt om een premie kwalificerend werkplekleren aan te vragen (onder bepaalde voorwaarden).

WERKWIJZE

We werken in groepen met een mix van deelnemers: nieuwe en ervaren mentoren, werkend bij lokale besturen (gaande van zorgkundigen, verzorgenden, logistiek assistenten en kinderdagbegeleiders)

We vertrekken vanuit specifieke cases op het werkveld en situaties uit de praktijk van stages en werkplekleren gericht op een zorgcontext

We werken met interactieve werkvormen afgewisseld met theoretische houvast

De deelnemers worden deskundig begeleid door een ervaren mentoropleider
 

Doelgroep

VVSG-leden: medewerkers van lokale besturen

Algemene mentoropleidingen: medewerkers van lokale besturen (groendienst, technische dienst, grootkeukens, podiumtechnici, administratieve diensten, …)

Mentoropleidingen zorgberoepen: medewerkers van lokale besturen op maat van zorgberoepen (verzorgenden, zorgkundigen, kinderbegeleiders) 

Ben je op zoek naar een mentoropleiding specifiek voor de gemeenschapsdienst? Klik hier!

Begeleiding

oMvormiNg
Vokans
Mentor vzw

Details

VVSG vzw

Verschillende locaties in Vlaanderen

Ruddershove 4
8000 Brugge Vlaams Gewest
België

Gedetecteerde tijdzone