Skip to main content

Introductie

Aandacht voor integriteit is niet meer weg te denken uit het hedendaagse lokaal bestuur. Veel organisaties hebben de afgelopen jaren stappen gezet op het gebied van integriteit en deontologie. Tegelijkertijd ontbreekt het binnen de meeste organisaties nog aan een overkoepelende visie en heldere beleidsplannen. Mede door nieuwe eisen van de wetgever en de steeds meer kritische burger groeit de behoefte aan een intern geborgd, structurele aanpak. Een coördinerend functionaris die ervoor zorgt dat de opbouw van het integriteitsysteem deskundig, volgens de best mogelijke inzichten en duurzaam worden uitgevoerd is in die context onmisbaar. De integriteitscoördinator is de specialist die het bestuur, directie en management met raad en daad terzijde staat, zorgt voor de ontwikkeling, invoering en onderhoud van het integriteitssysteem. De opleiding tot coördinator integriteit bereidt de deelnemer voor op deze complexe taak.

Het Repressieve apparaat

In deze module leer je om te gaan met en het begeleiden van disciplinair onderzoek naar integriteitsschendingen. Je analyseert het meldsysteem in jouw organisatie en kijkt hoe daarin verbeteringen kunnen worden aangebracht. Je leert hoe zorgvuldig om te gaan met een melding van een integriteitsschending. Tevens leer je een onderzoek professioneel te begeleiden en zicht te hebben op wat er komt kijken bij proportioneel en rechtvaardig straffen. Je staat stil bij de opvolging van een disciplinair onderzoek en daaruit volgende maatregelen. Na deze module kun je het meldsysteem van jouw organisatie analyseren en verbeteren. Je kunt disciplinaire onderzoeken bij integriteits-schendingen begeleiden en daarover aan het management adviseren.

 

Deze module is het tweede onderdeel van de opleiding tot integriteitscoördinator die bestaat uit 5 modules. Zin in meer?

Schrijf je dan in voor de volledige opleiding via deze link, of volg ook Module 2: De preventieve cyclus en/of Module 4: Het morele leerproces.

Werkwijze

In de opleiding leer je te doen, door te doen wat jij wilt leren: action learning. Om dit te bewerkstelligen kennen de bijeenkomsten steeds een tweeledig karakter: ideeën, werkwijzen en handvatten worden aangereikt terwijl er tegelijkertijd wordt gewerkt aan opdrachten vanuit – of gericht op – de eigen organisatie. In iedere module krijg je opdrachten die je in je organisatie uitvoert. Zo bouw je tijdens de opleiding aan het integriteitssysteem van je organisatie. Tijdens (en na) de opleiding maak je bovendien deel uit van een leergemeenschap van medestudenten. Deze bijeenkomsten van de leergemeenschap laten expliciet de ruimte om ook praktische uitdagingen en het vertalen van geleerde naar de weerbarstige praktijk aan de orde te brengen.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor alle medewerkers van lokale besturen die zich (willen) engageren voor de ontwikkeling en implementatie van het integriteitsbeleid binnen de eigen organisatie. Voorwaarde is dat de organisatie bereid is zich in te spannen voor de ontwikkeling en uitvoering van haar integriteitsbeleid. Van de organisatie wordt een actieve ondersteuning van de deelnemer aan de opleiding verwacht.

Begeleiding

G&I, naast de reguliere docenten van G&I zullen externe specialisten en andere ervaringsexperts worden gevraagd bijdragen te leveren aan de opleiding. 

 

Details

VVSG vzw

Huis Madou - hart van steden en gemeenten, Bischoffsheimlaan, Brussel, België

Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel Brussel
België

Andere evenementen

Gedetecteerde tijdzone