Skip to main content

Introductie

Eind 2021 kende de Vlaamse overheid een projectsubsidie toe aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Met deze projectsubsidie wil Vlaanderen de preventieve functie van lokale dienstencentra (LDC) verder versterken en breder bekendmaken.

Dankzij deze projectsubsidie kunnen medewerkers van de erkende lokale dienstencentra gratis deelnemen aan een vorming Motiverend communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden in het LDC. We voorzien zowel een open aanbod als een inhouse aanbod.  

De vorming

Gezondheidsinformatie vinden, begrijpen en toepassen is voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid. Tot wel 40% van de bevolking beschikt over ‘beperkte gezondheidsvaardigheden’ en is daardoor onvoldoende in staat om geïnformeerde beslissingen over zijn/haar gezondheid te maken. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden lopen meer risico op allerhande gezondheidsproblemen en chronische aandoeningen. Om ervoor te zorgen dat mensen meer controle kunnen verwerven over hun eigen gezondheid, zijn inspanningen nodig langs de kant van aanbieders van gezondheidsinformatie. Ook medewerkers van lokale dienstencentra spelen hier een belangrijke rol in, temeer omdat zij vaak in aanraking komen met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

In deze vorming leer je hoe je aandachtig kan zijn voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden: hoe kan je de aanwezigheid van beperkte gezondheidsvaardigheden bij een persoon herkennen en hoe pas je jouw communicatie hierop aan? We focussen op motiverende gespreksvoering rond gezondheid met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Via motiverende gesprekstechnieken kan je mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden vanuit hun eigen krachten ondersteunen om stapjes richting een gezondere leefstijl te zetten en zo meer controle over hun gezondheid te verwerven. We gaan hier via praktijkgerichte vaardigheidstraining aan de slag.  

 

Doelgroep

Deelnemen is gratis voor medewerkers, vrijwilligers en centrumleiders van de door Vlaanderen erkende lokale dienstencentra.

begeleiding

Deze vormingen worden gegeven door lesgevers van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

 

organisatie

Details

VVSG vzw

Verschillende locaties Vlaanderen


Vlaams Gewest
Belgiƫ

Gedetecteerde tijdzone