Skip to main content

Dag 1 

Op dag 1 word je geïntroduceerd in het thema. De volgende thema’s komen aan bod:

 • Basiskaders die je helpen om:  
  • een zicht te krijgen op de impact van middelengebruik op de hersenen. 
  • verslavingsgedrag bij cliënten beter te leren begrijpen en ermee om te gaan. 
  • in te schatten wanneer middelengebruik problematisch is en welke factoren daarin een rol spelen. 
 • Opmerken van signalen van problematisch gebruik
 • Bespreekbaar maken en een inschatting maken van gebruik.  We hebben hierbij aandacht voor screening en kortdurende interventies.
 • Gedragsverandering en motivatie.
 • Korte introductie in motiverende gespreksvoering.

Dag 2 

In dag 2 gaan we dieper in op hoe je de motivatie van je cliënten om hun gedrag te veranderen kan bevorderen. We doen dit aan de hand van motiverend
gespreksvoering (Miller & Rollnick), een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. 
Je maakt kennis met:

 • de basishouding / geest van motiverende gespreksvoering.
 • de verschillende processen binnen motiverende gespreksvoering.
 • gesprekstechnieken om gebruik bespreekbaar te maken (focussen) en de bezorgdheid van de cliënt over zijn/haar eigen gebruik en/of de impact hiervan op andere levensdomeinen te vergroten.
 • verandertaal en technieken om verandertaal bij de cliënt te ontlokken.

Begeleiding 

Antwerpen: Nele Van Looy (CGG VBO) en Vicky Van Dooren (CGG VAGGA)
Gent: Amber Pynket (CGG Adentro) en Davinda Goetry (CGG ZOV)
Online: Annelies De Vos (CGG Ahasverus) en Tineke De Breucker (CGG Waas en Dender)
 

 

Gedetecteerde tijdzone