Skip to main content

volgende onderwerpen komen aan bod:

De coach in digitale-inclusiecoach 

Hoe neem je een coachende rol op binnen je organisatie of lokaal bestuur? Hoe motiveer je anderen om samen met jou rond digitale inclusie aan de slag te gaan? 

De regierol en transversaal samenwerken 

Je krijgt handvaten aan om de centrale spilfiguur te worden rond digitale inclusie in je dienst, gemeente of samenwerkingsverband. Je verzamelt de relevante informatie en deelt deze met je collega’s en externe partners. Verder ga je het gesprek aan met de andere diensten en beleidsdomeinen, zoals communicatie, vrije tijd en personeel, om te kijken hoe ook zij op digitale inclusie kunnen inzetten. Je netwerkt met collega’s en externe partners. 

Outreachend aan de slag in het kader van digitale inclusie 

Digitale uitsluiting wordt nog versterkt doordat lokale besturen niet altijd een goed zicht hebben op de noden van de inwoners, of niet goed weten hoe hen te bereiken met initiatieven, zoals vormingen of ondersteuning.  

Outreachend werken is een werkwijze om doelgroepen te bereiken die niet voldoende bereikt worden door het huidige dienst-, hulp- en zorgverleningsaanbod. Door in te zetten op outreaching tracht je uitsluiting te voorkomen door het aanbod naar en op maat van de leefwereld van je doelgroep te brengen. 

Initiatieven rond toegang tot internet en toestellen 

Met toegang tot het digitale verwijzen we onder andere naar het bezitten van goedwerkende digitale toestellen, en het kunnen gebruiken van een kwaliteitsvolle internetverbinding. Dankzij deze opleiding leer je welke rol je hierin te spelen hebt. Hiernaast hou je de vinger aan de pols van nieuwe initiatieven en hoe je hier als gemeente op kan inzetten. 

Werken aan digitale vaardigheden 

Recente cijfers van de Koning Boudewijnstichting tonen aan dat het niet de goede kant op gaat met de basis digitale vaardigheden van de Belg. Een verklaring hiervoor is dat er steeds meer diverse vaardigheden nodig zijn om jezelf te handhaven binnen het digitale.  

We reiken je binnen de opleiding verschillende mogelijkheden aan voor acties en activiteiten om te werken aan het versterken van deze vaardigheden bij de bevolking. 

Aandacht voor e-inclusie binnen het personeelsbeleid: 

Digitale inclusie is ook relevant voor het personeelsbeleid binnen je lokaal bestuur: 

  • Aandacht hebben voor de digitale geletterdheid en de digitale vaardigheden van het eigen personeel van je lokaal bestuur. We bekijken hoe je deze kan screenen en op welke manier je met dit resultaat verder aan de slag kan.
  • Sensibilisering en vorming van medewerkers van je stad of gemeente over de problematiek van digitale kwetsbaarheid en hoe in contactfuncties ondersteuning bieden aan bezoekers die niet zo digitaal vaardig zijn. 

Principes van e-inclusieve dienstverlening 

Ook de dienstverlening van lokale besturen digitaliseert aan een razendsnel tempo. Binnen deze opleiding hebben we ook oog voor methoden en principes die er voor zorgen dat de digitale processen zo toegankelijk mogelijk zijn vormgegeven. Verder benadrukken we het belang van niet-digitale alternatieven. 

Werken met vrijwillige digihelpers 

Mensen helpen om hun digitale vaardigheden te versterken gaat niet op 1, 2, 3. Vrijwilligers kunnen een grote hulp zijn om de broodnodige tijd te voorzien. Veel gemeenten en organisaties zetten vrijwillige digihelpers in bij begeleiding individueel of in groep. Tijdens de opleiding leer je meer over wat een vrijwillige digihelper moet kennen en kunnen, en hoe je deze mensen het beste ondersteunt. 

Verduurzaming van het digitale-inclusiebeleid 

Een digitale-inclusiebeleid en werking is nooit af, het is een kwestie van levenslang leren. Daarom is het belangrijk dat er op lange termijn blijvend op digitale inclusie kan worden ingezet. In de opleiding bekijken we mogelijkheden om digitale inclusie duurzaam te verankeren in het lokale beleid. 

 

Gedetecteerde tijdzone