Skip to main content

Dag 1 - 15 september

Vanuit toegespitste kaders en regelgeving komen we snel tot de essentie hoe deze (dwingende) doelstellingen te monitoren a.d.h.v. relevante indicatoren voor essentiële gebouwprestaties. We zoomen in op energie(prijs)stijgingen, het wat en waarom van EPB-EPC Niet-Residentiële gebouwen, green deals voor energieverbruik, gezondheid/veiligheid en klimaat. Verder bekijken we hoe we uit energiemanagementinstrumenten of gebouwbeheersystemen de nodige inzichten kunnen halen om thuis snel actie te kunnen nemen en een gerichte energiescan op te starten waar nodig.


Dag 2 - 27 september

Met de basics van de gebouw prestaties en indicatoren achter de kiezen, duiken we in een eerste pakket van acties en rollen die een actief gebouw- en energiebeheerder kan opnemen. In deze sessie wordt gefocust op “snelle maatregelen met snelle resultaten”, het grotere werk volgt in dag 3. We laten hier (boven)lokale besturen en experts ter zake zelf aan het woord, die recht vanuit de praktijk goede voorbeelden meegeven van hoe ze het op het thuisfront aanpakten rond Energie Efficiëntie en energiedelen. Na deze dag weet je waar de kassa (het snelst) rinkelt, in eigen huis of elders.


Dag 3 - 6 oktober


Opgewarmd door de eerder korte termijn wins van dag 2, bijten we ons vast in de structurele en lange termijn winsten én bijkomende inspanningen om 2050 doelstellingen op meest optimale manier te behalen. Opnieuw praktische deskundigheid en ervaren gidsen die ons vanuit de eigen ervaring en leercurve de weg naar energie en CO2-besparende HVAC – (O)EPC – Strategisch Vastgoed Plan tonen én de financiering op lange termijn van dit alles. Met ook richtingwijzers naar de diverse ontzorgers die deze tocht kunnen verlichten en versnellen.


Dag 4 - 25 oktober

Ik ga op reis en neem mee… Welke instrumenten, bestekken, raamovereenkomsten en beproefde processen en routekaarten zijn voor en door lokale besturen ter beschikking. Zodat je voor elke uitdaging klein en groot een actiegerichte gereedschapskoffer ter beschikking hebt om de specifieke noden te vertalen naar concrete doelen, de gebouwdata naar nodige inzichten en cijfers voor goedgekeurde budgetten en opdrachten.


Heb je graag wat meer informatie? Herbekijk de opname van het infowebinar via deze link.

 

Gedetecteerde tijdzone