Skip to main content

Introductie

Via deze opleiding krijgt je de methodiek van projectmatig werken onder de knie.
Projectmatig werken is een aanpak om, binnen een afgesproken termijn en binnen de overeengekomen budgettaire grenzen, een vooropgesteld resultaat te bereiken dat beantwoordt aan geëxpliciteerde kwaliteitscriteria. Het is een belangrijk element in het instrumentarium van organisatieontwikkeling. Het beheersen en prioritiseren van parallelle projecten binnen een organisatie is gekend als programmamanagement.

De aanpak van de vorming is pragmatisch en laagdrempelig maar garandeert wel de concrete resultaten op het vlak van beter project- en programmamanagement.

Volgende aspecten komen zeker aanbod:  
•    Begrippenkader
•    Hoe definieert u een project?
•    Fases in een project
•    Rollen en verantwoordelijkheden
•    Voortgangsrapportering
•    Van project naar proces
•    Synchrone projecten beheersen

 

Werkwijze

In de sessies voorzien we ruimte voor uitwisseling en oefeningen. Er is ook de mogelijkheid om op vraag van de deelnemers specifieke accenten te leggen of aspecten toe te voegen.  De sjablonen en methodieken worden als onmiddellijk bruikbaar instrumentarium ter  beschikking gesteld. 

Doelgroep

Algemeen directeurs
Adjunct algemeen directeurs
Financieel directeurs
Adjunct financieel directeurs
Staf-, beleids- en/of projectmedewerkers
Adviseurs organisatiebeheersing
Kwaliteitscoördinatoren
Medewerkers strategische cel
Leidinggevenden en medewerkers die meer projectmatig willen werken

Begeleiding

Danny Kindekens, dKi Consult

 

 

Details

Begin: 20 november 2023
09:30
Einde: 27 november 2023
16:00
VVSG vzw

Clemenspoort, Overwale, Gent, België

Overwale 3
9000 Gent Vlaams Gewest
België

Gedetecteerde tijdzone