Skip to main content

waarom deze uitwisseling?

De versnelde uitrol van het glasvezelnetwerk stelt operatoren en gemeenten voor een stevige uitdaging tot intensieve samenwerking. Een samenwerking die ook intensiever zal worden met andere nutsoperatoren die eveneens versnelde aanpassingen van hun netten moeten doorvoeren. 
De kaders voor de samenwerking tussen gemeenten en nutsoperatoren zijn: het gemeentewegendecreet, de wegcode, vergunningverlening door gemeenten (domeintoelatingen en signalisatievergunningen), de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen en het GIPOD decreet.

Dit komt op het terrein allemaal samen in een samenspel tussen gemeenten en nutsoperatoren

Wat mag je verwachten?

Tijdens 5 regionale overlegtafels georganiseerd door VVSG met steun van het BCO krijgen medewerkers van gemeenten en nutsoperatoren die dagdagelijks deze materie opvolgen de kans om elkaar beter te leren kennen, verschillende thema’s te bespreken via ronde tafel gesprekken en ervaringen over de samenwerking op het terrein te delen. Wat zijn de verwachtingen, wat zijn verbeterpunten en welke goede praktijken kan men op het terrein toepassen?

De 5 regionale overlegtafels bouwen verder op de centrale informatiesessie die op 30 november georganiseerd wordt door BCO en VVSG. 

 • De sessie op 30/11 is gericht naar mandatarissen (schepenen en burgemeesters), ambtenaren, toezichthouders van gemeenten en de operatoren. Meer info en inschrijven? Klik hier.
 • De 5 regionale overlegtafels hebben als doel om een praktische dialoog tussen de operatoren, de nutsmaatschappijen en de gemeentelijke ambtenaren te houden en tot een verbeterde samenwerking te komen via de uitwisseling van goede praktijken om concreet mee aan de slag te gaan in je eigen bestuur.

Onderstaande thema’s worden behandeld:

 • Aanvraag vergunningen en communicatie
 • Werken in synergie en sperperiode
 • Minder hinder
 • Kwaliteit werken en herstel openbaar domein 
 • Toezicht door de nutsmaatschappijen

Elk thema wordt telkens een half uur in kleine groepen besproken. Na een half uur schuift men door naar het volgende thema, iedereen behandelt elk thema. Na elke sessie ontvangen de deelnemers een samenvatting van de besprekingen. 

WaAR en wanneer

De 5 sessies gaan door in de voor- of namiddag (maximum 3 uur) met daarna mogelijkheid tot een broodjeslunch (indien voormiddag) of versnapering (indien namiddag). 

We organiseren 1 regionale overlegtafel per provincie: 

 • Donderdag 7 december 2023 in Pelt van 13.00 tot 16.00 uur (CC Palethe)
 • Dinsdag 16 januari 2024 in Knokke-Heist van 9.30 tot 12.30 uur (Cultuurhuis)
 • Donderdag 18 januari 2024 in Turnhout van 13.00 tot 16.00 uur (CC De Warande)
 • Maandag 22 januari 2024 in Leuven van 9.30 tot 12.30 uur (JH De Blauwput)
 • Vrijdag 26 januari 2024 in Gent van 9.30 tot 12.30 uur (Stadskantoor Gent)

Klik hier voor alle praktische info, adressen, lokalen, enz.

Deze sessies zijn gratis, inschrijven wel verplicht.

Doelgroep

Tijdens deze overlegtafels zullen ambtenaren, toezichthouders van de gemeenten en nutsoperatoren in de diepte hun ervaringen en goede praktijken, over het samengaan van nutswerken, veiligheid en kwaliteit van het openbaar domein, kunnen uitwisselen. 

Partners

De Broadband Competence Office van de FOD Economie en VVSG

Details

VVSG vzw

Verschillende locatiesBelgiƫ

Gedetecteerde tijdzone