Skip to main content

INTRODUCTIE

De Regionale Ondersteuningspunten (ROP’s) zijn een onmisbaar netwerk- en vormingsmoment voor de begeleidend medewerkers van een dienst voor gezinszorg. We zetten deze traditie natuurlijk verder. Drie keer per jaar organiseren we fysieke bijeenkomsten waarbij de focus ligt op ontmoeting en ervaringsuitwisseling. Indien nodig organiseren we virtuele ROP updates, zodat de dienstverantwoordelijken op de hoogte blijven van alle regelgeving en actualiteit. Deze virtuele momenten organiseren we verspreid doorheen het jaar en afhankelijk van de nood

 

Werkwijze

Ervaringsuitwisseling en kennisdeling staan centraal.
Je aanwezigheid en inzet, je medewerking en actieve energieke aanpak tijdens deze dagen is een ‘must’ om dit ROP te laten slagen.

Doelgroep

Verantwoordelijken diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Begeleiding

Joke Vandewalle, Stafmedewerker Gezinszorg VVSG ( Groep Gent)

Tine Vanderwee, Stafmedewerker Gezinszorg VVSG (voor Leuven, Hasselt en Rotselaar)

Leen Van den Heuvel, Stafmedewerker Gezinszorg VVSG (voor Puurs en Zandhoven)

 

oRGANISATIE

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid. 

 

Details

Begin: 9 februari 2023
09:00
Einde: 28 november 2023
13:00
VVSG vzw

Vlaanderen, verschillende locaties


Vlaams Gewest
België

Gedetecteerde tijdzone