Skip to main content

Introductie

De Federatie van Maatschappelijke Diensten schat dat in België jaarlijks 600.000 mensen een beroep doen op voedselhulp. Het OCMW is hier een van de organiserende en hulpverlenende instanties. Voedselhulp kan meerdere vormen aannemen: voedselpakketten, voedselbonnen, financiële hulp voor voedsel, sociale kruidenier, sociale restaurants, maaltijden aan huis, enzovoort.
 
Deze hulp gebeurt hoofdzakelijk met eigen middelen, maar ook met subsidies van de POD MI en van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD).
Voedselhulp is essentieel in de huidige moeilijke sociaaleconomische context, maar mag geen doel op zich zijn: er is voedselhulp omdat in ons land niet iedereen genoeg te eten heeft, wat in 2023 ongetwijfeld de nodige vraagtekens oproept.
Het huidige voedselhulpsysteem moet overigens volledig herbekeken worden gelet op de huidige gezondheidsproblemen, de klimaatverandering en onze geopolitieke afhankelijkheid. 
 
De oorlog in Oekraïne heeft duidelijk aangetoond welke sociale en politieke risico's onze voedselafhankelijkheid met zich meebrengt. Tijd om daar iets aan te doen.
Er moet een echt recht op voedsel komen, dat hiermee rekening houdt; dit recht op voedsel moet berusten op een aangescherpt sociaal beleid en ook rekening houden met de plaatselijke landbouw, waar zorgwekkend genoeg weinig belangstelling voor is.
 
Deze OCMW-dag wordt georganiseerd door de drie OCMW-federaties van het land, met de steun van de POD Maatschappelijke Integratie. 's Morgens blikken we vooruit op de voedselvooruitzichten wereldwijd, op de specifieke Belgische situatie en de relatie tussen armoede en voeding, op het recht op voeding en op hoe het OCMW praktisch kan helpen dit recht lokaal beter in te vullen.
 
In de namiddag is er dan tijd voor praktijkuitwisselingen van de OCMW’s en/of partnerverenigingen uit de drie taalgebieden.
Er zijn ook twee workshops: één over het valoriseren van de korte en circulaire keten en één over de participatie van de gebruikers zelf van deze verschillende 

Doelgroep

Maatschappelijk werkers, hoofdmaatschappelijk werkers, diensthoofden sociale dienst, beleidsmedewerkers

 

 

Details

Begin: 14 februari 2023
09:30 (UTC/GMT +01:00 - Europe / Brussels)
Einde: 14 februari 2023
15:30 (UTC/GMT +01:00 - Europe / Brussels)
VVSG vzw

Online evenement

Gedetecteerde tijdzone