Skip to main content

 

 

9.00 - 9.30 uur

Ontvangst met koffie

9.30 - 9.45 uur

Welkom

Sessie 1:
9.50 - 11.00 uur - Workshopronde 1 - keuze uit 3 sessies

1A: Denk mee na over regiowerking als trigger voor de bouwshift (zaal Herten Aas)
Departement Omgeving gaat graag in gesprek over ambities en ideeën om regiowerking in te zetten om samen met lokale besturen de uitdagingen van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen aan te pakken. Daarbij komt een instrument regiodeal in beeld. In primeur wordt het actuele onderzoek rond regiodeals voorgesteld waarna een panel de zaal uitdaagt om mee na te denken.

Inge Leenders, Kathy Vangampelaere en Kathelijne Toebak


1B: In gesprek met de doorbraakprojecten en ontwikkeltrajecten (zaal Alcazar)
Ontmoet de teams achter enkele cases en verdiep je in het geheim van hun succesvolle processen, de kernachtige doelstellingen en de indrukwekkende samenwerkingsverbanden die tot stand zijn gekomen. Deze sessie biedt een unieke gelegenheid om inzicht te verwerven in regionale innovatie in de praktijk. Laat je inspireren door de diepgaande ervaringen van de doorbraak- en ontwikkeltrajecten. 

In deze sessie komen volgende doorbraaktrajecten aan het woord:

Referentieregio Middenkust – Veerle Willaert
Referentieregio Kempen – Nancy Peeters
Referentieregio Gent – Helena Vanommeslaeghe en Jolien Verroeye
Referentieregio Westhoek – Lien De Vos


1C: Maatschappelijke vraagstukken aanpakken (Auditorium)
Regiovorming stelt zich tot doel om stappen vooruit te zetten binnen complexe maatschappelijke vraagstukken. 
Lokale besturen en hun partners (de ‘levende krachten in de regio’) gaan hiervoor samenwerkingen aan in. 
Wanneer biedt samenwerken meerwaarde? Voor wie is die meerwaarde dan bedoeld?
En hoe maak je die meerwaarde tastbaar voor zowel de eindgebruiker als de betrokken partners?
Patrick Kenis, hoogleraar public governance, duidt welke samenwerkingsvormen effectief zijn in verschillende contexten en formuleert handvaten aan de hand van vragen uit het publiek.

 

Sessie 2:
11.10 - 12.20 uur - Workshopronde 2 - keuze uit 3 sessies

2A: Regiovorming ter versterking van lokale besturen (zaal Herten Aas)
Tijdens deze sessie leer je hoe Subregio Neteland de weg vrijmaakte voor regiomobiliteit in modern personeelsbeleid en hoe referentieregio Brugge een innovatieve aanpak ontwikkelde om kennis en expertise te delen. Kom en laat je inspireren door baanbrekende ideeën en samenwerkingsmogelijkheden! 

Nele De Munter (Neteland) en Sabine Vermeire (referentieregio Brugge)


2B: In gesprek met de doorbraakprojecten en ontwikkeltrajecten (zaal Alcazar)
Ontmoet de teams achter enkele cases en verdiep je in het geheim van hun succesvolle processen, de kernachtige doelstellingen en de indrukwekkende samenwerkingsverbanden die tot stand zijn gekomen. Deze sessie biedt een unieke gelegenheid om inzicht te verwerven in regionale innovatie in de praktijk. Laat je inspireren door de diepgaande ervaringen van de doorbraak- en ontwikkeltrajecten. 

In deze sessie komen volgende doorbraaktrajecten aan het woord:

Referentieregio Midwest – Ann Bouckaert
Referentieregio Rivierenland - Felipe Garcia Del Pino en Pieter Dresselaers
Referentieregio Zuid-West-Vlaanderen – Dominiek Vandewiele
Denderregio- Mien Gillis


2C: Samenwerken met de juiste partners (Auditorium)
Leer hoe lokale besturen maatschappelijke vraagstukken aanpakken met de hulp van cruciale partners. Is een netwerk altijd de juiste vorm? Ontdek de voor- en nadelen en leer hoe je je partners aan boord houdt voor optimale resultaten. Ontdek het verhaal van referentieregio's Rivierenland en Middenkust, die ambitieuze doelen stelden en hun doorbraakprojecten realiseerden door samen te werken met partners. 
Prof Dr Joris Voets is uw moderator. 

12.20 - 13.00

Lunch- en netwerkmoment

Sessie 3:
13.00 - 14.00 uur - Workshopronde 3 - keuze uit 3 sessies

3A: Er zit meer in een regio dan je denkt (zaal Herten Aas)

Regionaal beleid raakt vele beleidsdomeinen. We zoemen in deze sessie in op de ervaringen met jeugdregio’s en het participatie- en netwerktraject naar nieuwkomers.
We gaan in gesprek met Lisa Van Hecke (dossierbeheerder, afdeling Europese programma’s, Departement WSE), Bas Dhoey  (Stad Mechelen) en Marthe Jans (coördinator Rivierenland) om te kijken welke rol een referentieregio kan spelen in het partcipatie- en netwerktraject voor nieuwkomers. 
Saar De Wulf (Bataljong) en Pieterjan Teirlinck (Meetjesman) geven een inkijk in hun ervaringen met jeugdregio’s.
 

3B: In gesprek met de doorbraakprojecten en ontwikkeltrajecten (zaal Alcazar)
Ontmoet de teams achter enkele cases en verdiep je in het geheim van hun succesvolle processen, de kernachtige doelstellingen en de indrukwekkende samenwerkingsverbanden die tot stand zijn gekomen. Deze sessie biedt een unieke gelegenheid om inzicht te verwerven in regionale innovatie in de praktijk. Laat je inspireren door de diepgaande ervaringen van de doorbraak- en ontwikkeltrajecten. 

In deze sessie komen volgende doorbraak- en ontwikkeltrajecten aan het woord:

Referentieregio Rivierenland GGZ – Koen Huyberechts of Anthony Vanoverschelde
Referentieregio Halle Vilvoorde – Ilse Haelterman of Marleen Wynant
Referentieregio Antwerpen – Marijke Deroover en Veerle De Beuckeleer


3C: In gesprek over vervoerregio 2.0 (Auditorium)
Klaar voor een primeur? Het ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking onthult hun gloednieuwe adviesnota voor een nieuwe governance-structuur van de vervoerregio’s vanaf 2025. In het panelgesprek zetelen: 
•    Guido Vaganée – Coördinator Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking VVSG
•    Carl Hanssens – voorzitter Vervoerregio Waasland – Schepen Stad Sint-Niklaas
•    Frank Leys – co-voorzitter Vervoerregio Mechelen en Kempen (team MOW)
•    Peter Meukens – voorzitter TreinTramBus vzw

14.00 - 14.20 uur

Koffiepauze

14.20 - 14.45 uur

Plenaire sessie: Regiovorming vanuit het perspectief van het Lokaal bestuur, Wim Dries, voorzitter VVSG (Auditorium)

14.45 - 15.30 uur

Plenaire sessie: Regiovorming in een nieuwe toekomstvisie op een lokaal en binnenlands bestuur in Vlaanderen (Auditorium)

Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing kreeg de opdracht een toekomstvisie op te leveren voor een vernieuwd lokaal en binnenlands bestuur in Vlaanderen. Wat is de rol van de referentieregio’s in deze toekomstvisie? Waaraan kunnen we ons verwachten? 
Lieven Janssens en Filip De Rynck zijn penhouder van deze toekomstvisie en delen hun inzichten graag met ons. 

15.30 -16.30 uur

Plenaire sessie: Politiek panel, wat denken lokale mandatarissen over regiovorming? (Auditorium)

Met Sofie Joosen (burgemeester Duffel), Elsie Sierens (burgemeester Destelbergen), Francis Stijnen (eerste schepen Turnhout), André Van de Vyver (burgemeester Zwijndrecht), Alain Yzermans (burgemeester Houthalen-Helchteren)

16.30 - 16.45 uur

Slotwoord door Minister Gwendolyn Rutten (Auditorium)

16.45 uur

Netwerkreceptie

Gedetecteerde tijdzone