Skip to main content

Programma
Dag 1: Taalwetgeving: dag 1 – gegeven door ABB
In dit eerste luik bespreken we de regels waaraan een bestuur zich moet houden vanuit de praktische ervaringen waarmee medewerkers te maken hebben. We bekijken het taalgebruik aan het loket, in briefwisseling, in brochures en in contacten met andere diensten. Hoe gaat u om met burgers of organisaties die de Nederlandse taal niet machtig zijn?

Inhoud
•    Voorstelling deelnemers en sprekers
•    Voorstelling Steunpunt Taalwetwijzer 
•    Bestuurstaal van de lokale besturen

 • Overzicht juridisch kader: welke taalwetten zijn van toepassing
 • Wanneer is de taalwet van toepassing op organisaties (private vzw’s etc. – zie artikel 50 SWT)
 • Kwalificatie van de lokale besturen en haar communicatie
 • Voorgeschreven bestuurstaal

•    Gebruik van andere talen 

 • Toeristische mededelingen
 • Hoffelijkheidsprincipe
 • Gebruik van andere talen naast de bestuurstaal (4 cumulatieve criteria VCT)

•    Taalgebruik van de inwoners

 • Decreet 30 juni 1981

•    Sanctie en Toezicht 

 • Sanctiemechanismen Bestuurstaalwet
 • Toezichtsinstantie: Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT)
 • Opdracht, taken en positionering
 • Adviesprocedure
 • Klachtenprocedure

•    Viertal cases 
•    Besluit en afsluiting

 • Herhaling juridisch kader en sanctiemechanisme SWT
 • Herhaling kader vier cumulatieve voorwaarden

Dag 2: Taalbeleid dag 2 – gegeven door AgII
Hoe kan een lokaal bestuur een taalbeleid ontwikkelen binnen de contouren van deze wetgeving? Door een taalbeleid uit te bouwen kan het bestuur op structurele en strategische wijze reageren op de taalsituaties die zich voordoen en zo de communicatie met anderstalige inwoners en cliënten verbeteren. Maar hoe begint u hieraan?

 • Hoe kan een taalbeleid eruit zien?
 • Welk positief effect kan een taalbeleid hebben?
 • Hoe kunt u een taalbeleid implementeren in de organisatie?
 • Hoe zorgt u ervoor dat dit gedragen wordt door alle betrokkenen?
 • Welke problemen kunt u aanpakken?
 • Wie kan u hierbij ondersteunen?

Het tweede deel van de vorming biedt een antwoord op deze vragen. 
 

Werkwijze
Deze interactieve vorming bouwen we op vanuit de vragen van de deelnemers. Stuur al uw vragen vooraf door naar mailto:solana.onzia@vvsg.be
 


 

 

Gedetecteerde tijdzone