Skip to main content

Introductie

We werken met verschillende thematafels. In een thematafel ga je gericht aan de slag rond een specifiek thema of concrete doelstelling binnen het decreet. De focus ligt hier op het delen en uitwisselen van inhoud, kennis en ervaringen. Samen met collega’s van andere lokale besturen maak je concreet werk van een specifieke uitdaging en ga je stap voor stap aan de slag. Het blijft dus niet bij enkel nadenken. We nemen voldoende tijd tussen de verschillende momenten zodat je de opgedane kennis kan toepassen in de praktijk.


Thema’s waarrond we werken zijn: opmaak omgevingsanalyse, vorm geven aan je samenwerking en opstarten van een lokaal samenwerkingsverband, visieontwikkeling, vorm geven aan een geïntegreerd aanbod …

Thematafel visie

Als lokaal bestuur moet je een beleid ontwikkelen dat rekening houdt met de doelstellingen van het decreet BOA en beslissen over de besteding en de verdeling van de middelen. Hiervoor ga je een visie ontwerpen over de buitenschoolse opvang en de afstemming met de buitenschoolse activiteiten gelinkt aan de realisatie van de kinderrechten. Hoe wil je dat de vrije tijd van kinderen eruit ziet in je gemeente? Waar wil je als gemeente naartoe met de buitenschoolse opvang en activiteiten? Welke ambities heb je en welke rol wil je hierbij opnemen? Hoe en met wie ga je aan de slag om deze visie te formuleren?

Op de eerste dag van deze Thematafel bekijken we waarover je allemaal een visie kan ontwikkelen in functie van het decreet BOA en krijg je een overzicht van diverse methodieken, handvatten, tips en kaders om hier met een groep mee van start te gaan. Na deze dag heb je meer kennis en inzicht over hoe je een visie kan ontwikkelen en welke acties je hiervoor kan ondernemen. Je engageert je om met één of meerder methodieken in de praktijk aan de slag te gaan.  

Op de tweede dag nemen we de tijd om jouw praktijkervaringen te bespreken. Met welke aspecten van je visie ben je van start gegaan? Welke acties heb je hierbij ondernomen en met wie ging je aan de slag? Hoe ging dat? Waar liep je tegenaan en waarbij heb je nog ondersteuning nodig? Op deze dag gaan we ook dieper in op hoe je jouw lokale visie kan vertalen en uitrollen in de praktijk. Tijdens de sessies, maar ook tussendoor kan je vragen stellen aan de VVSG-medewerker en de deelnemers aan de Thematafel via een digitaal kanaal. Je krijgt feedback en ondersteuning, waardoor je weer verder kan met de ontwikkeling van je lokale visie. 

Meer informatie over de data en locaties vind je onder de knop 'Praktisch'.

wat verwachten we van jou?

 Je engageert je om alle momenten bij te wonen zodat we samen een traject kunnen afleggen.

► Je engageert je om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk en in een volgende sessie terug te koppelen over de ondernomen acties.

Doelgroep

Beleidsverantwoordelijken regie buitenschoolse opvang en activiteiten en medewerkers van het lokaal bestuur die betrokken zijn bij de uitwerking en de uitrol van het decreet in de stad/gemeente en die effectief lokaal aan de slag gaan met een specifieke uitdaging of opdracht.

Begeleiding

Sara Schroé, VVSG-stafmedewerker decreet buitenschoolse opvang en activiteiten
Wim Van Leeuwen, COASTER Consulting

 

Details

Begin: 13 maart 2023
Einde: 22 juni 2023
VVSG vzw

Gent en BrusselBelgië

Gedetecteerde tijdzone