Skip to main content

De Ronde Van Vlaanderen is niet mogelijk zonder de steun van onze partners. 
Wij bieden jou de kans om hen beter te leren kennen via het netwerkmoment en de partnersessies. Schrijf je dus zeker in! 

ABB

 • www.vlaanderen.be
 • ABB

  Burgers en bestuur verbinden en versterken: daar gaan we voor! Het Agentschap Binnenlands Bestuur is een agentschap van de Vlaamse overheid. We zijn actief op verschillende domeinen: 

  • Goed functionerende lokale besturen: lokaalbestuur.vlaanderen.be 

  • Sterke en duurzame steden: stedenbeleid.vlaanderen.be 

  • Gelijke kansen voor elke Vlaming: gelijkenkansen.be 

  • Het dichten van de herkomstkloof in onze samenleving: integratiebeleid.vlaanderen.be 

  • Het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse rand: vlaamserand.be 

  • De Vlaamse aanwezigheid in Brussel en de banden tussen Brussel en Vlaanderen: brussel.vlaanderen.be 

  Lees verder

Belfius

Joepie
 • www.belfius.be
 • Belfius

  Betekenisvol en inspirerend zijn voor de Belgische samenleving: dat is de bestaansreden van Belfius. 

  En die gaat verder dan enkel het aanbieden van bancaire oplossingen. We engageren ons om het verschil te maken voor de maatschappelijke uitdagingen, en oplossingen aan te reiken voor een meer duurzame samenleving in België. Daarbij zijn we het eerste aanspreekpunt van lokale besturen om samen te bouwen aan een duurzame maatschappij. 

  Lees verder

Elia

 • www.elia.be
 • Elia

  Elia is beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en vervoert elektriciteit van producenten naar distributienetten en industriële klanten. Elia investeert en bouwt aan het elektriciteitsnet van de toekomst: door hernieuwbare energie in het elektriciteitssysteem te integreren, offshore hoogspanningsnetten te ontwikkelen en verbindingen met het buitenland aan te leggen. Elia werkt ook aan een efficiënte en transparante elektriciteitsmarkt en wil een katalysator zijn van de energietransitie, in het belang van de samenleving. 

  Lees verder

Fluvius

 • www.fluvius.be
 • Fluvius

  Fluvius beheert in Vlaanderen de distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering, kabeldistributie en warmte en onderhoudt het openbare verlichtingspark. 

  Steden en gemeenten hebben met Fluvius een dubbele troef in handen: 

  • door de lokale verankering is Fluvius rechtstreeks aanspreekbaar 

  • door de schaalgrootte is Fluvius een belangrijke schakel om invulling te geven aan uitdagingen op gemeentelijk, Vlaams en Europees niveau.   

  De lokale besturen en Fluvius zijn bondgenoten als het gaat over energietransitie en klimaatdoelstellingen. 

  Lees verder

Matexi

 • www.matexi.be
 • Matexi

  Sinds 1945 biedt Matexi aan iedereen de kans om een betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle woning aan te schaffen. Onder het motto “Welkom in de buurt” wil Matexi met elk project bijdragen tot buurten die inspireren om samen meer van het leven te maken. Matexi ontwikkelt aangename woonbuurten met autoluwe straten, uitnodigende fiets- en voetpaden, water- en groenpartijen, en alle nodige voorzieningen. Zo draagt Matexi bij aan een wereld waar het beter wonen en (samen)leven is. 

  Met 320 medewerkers ontwikkelt Matexi momenteel 429 buurten in 290 steden en gemeenten. Sinds zijn oprichting realiseerde Matexi meer dan 42.500 woningen, of grosso modo het aantal woningen van steden als Kortrijk of Mechelen. 

  Lees verder

Proximus

 • www.proximus.be
 • Proximus

  De Proximus Groep is een leverancier van digitale diensten en communicatieoplossingen die actief is op de Belgische en internationale markt. Door communicatie- en entertainmentervaringen aan te bieden aan residentiële consumenten en de digitale transformatie van ondernemingen te faciliteren, openen we een wereld van digitale mogelijkheden zodat mensen beter leven en slimmer werken. 
   
  Om deze ambitie te ondersteunen bouwt Proximus Gigabit-netwerken zoals Fiber en 5G. De samenwerking met lokale besturen is hierbij cruciaal. 

  Lees verder

Rasschaert Advocaten

 • rasschaertadvocaten.be
 • Rasschaert Advocaten

  Rasschaert Advocaten is, met meer dan 20 jaar relevante ervaring aan boord, inmiddels een gevestigde waarde voor lokale besturen in Vlaanderen!  Wij werken uitsluitend voor de publieke sector en de non-profit over heel Vlaanderen en Brussel. Met pragmatisme en terreinkennis adviseren onze specialisten lokale besturen in o.m. overheidsopdrachten, omgevingsrecht, PPS en projectontwikkeling, bevolking en burgerlijke stand, sport en cultuur, openbare werken. Ook volgen wij strategische en beleidsmatige thema’s die relevant zijn voor de steden en gemeenten zoals verzelfstandiging, huisvesting en woonbeleid, integratie en regiovorming, etc. Meer dan de helft van de Vlaamse lokale besturen deed inmiddels een beroep op ons. 

  Lees verder

Gedetecteerde tijdzone