Skip to main content

Introductie

Vlaanderen telt vandaag 33 Overkop-huizen verdeeld over 16 Overkop-netwerken. Ook in jouw gemeente is zo’n Overkop-huis actief. Het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) wil een subsidie (in principe 60% van de bouwkost) voorzien als ondersteuning voor de nieuwbouw of renovatie van deze Overkop-huizen. Het zoekt daarvoor lokale besturen die als partner mee willen investeren in de gebouwen voor deze Overkop-huizen.

Daarom klopt VIPA bij de VVSG aan om samen met de betrokken gemeentebesturen te kijken naar financieringsmogelijkheden bij de lokale besturen en verdere verfijning van het voorstel van regelgeving op basis van de lokale realiteit. De ambitie is om in voorjaar 2023 dit subsidiebesluit uit te rollen.

Werkwijze

VIPA en Agentschap Opgroeien geven tijdens dit webinar een toelichting over het voorstel en gaan hierna graag in op jullie vragen en suggesties. Geef deze alvast door in het opmerkingenveld op het einde van je inschrijving.

Doelgroep

Algemeen directeurs, beleidsmedewerkers welzijn en jeugdambtenaren van gemeenten waarbinnen een Overkop-huis actief is.
Bestuurders en medewerkers van Overkop-huizen.

Sprekers

Christophe Cousaert, VIPA
Ruth De Nul, Agentschap Opgroeien

 

Details

Begin: 20 oktober 2022
10:30 (UTC/GMT +01:00 - Europe / Brussels)
Einde: 20 oktober 2022
12:00 (UTC/GMT +01:00 - Europe / Brussels)
VVSG vzw

Online evenement

Andere evenementen

Gedetecteerde tijdzone