Skip to main content

Introductie

Kinderen die omwille van een beperking, aandoening of (vermoeden van) handicap extra ondersteuning nodig hebben, kunnen sinds 2019 een zorgtoeslag aanvragen bij hun uitbetaler Groeipakket. Het gaat hier om de hervorming van de ‘verhoogde kinderbijslag’ waarbij in Vlaanderen de graad van de ondersteuningsnood niet langer door de FOD, maar door Opgroeien wordt geëvalueerd. Ouders kunnen zo een extra financiële steun ontvangen, bovenop het maandelijkse basisbedrag Groeipakket (de vernieuwde kinderbijslag in Vlaanderen). 

Sinds februari 2022 verloopt deze procedure digitaal. Voor een groep kwetsbare gezinnen vormt deze werkwijze een hoge drempel. Daarom wil Opgroeien in overleg gaan met hulpverleners om de procedure rond de zorgtoeslag te verhelderen en waar nodig ouders en partners te ondersteunen bij hun aanvraag. 

Op 28 februari 2023 tussen 14u – 16u biedt Opgroeien in samenwerking met VVSG een Webinar aan over de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Dit komt onder andere aan bod:
Wat is de zorgtoeslag
Hoe verloopt de digitale aanvraagprocedure
Ondersteuning voor kwetsbare gezinnen


Vragen mogen op voorhand gestuurd worden naar groeipakket@opgroeien.be met verwijzing naar het webinar. Deze zullen dan beantwoord worden tijdens een Q&A.

 

Doelgroep

Maatschappelijk werkers, hoofdmaatschappelijk werkers, diensthoofden sociale dienst

Begeleiding

Opgroeien in samenwerking met VVSG

 

 

Details

Begin: 28 februari 2023
13:45 (UTC/GMT +01:00 - Europe / Brussels)
Einde: 28 februari 2023
16:00 (UTC/GMT +01:00 - Europe / Brussels)
VVSG vzw

Online evenement

Gedetecteerde tijdzone