Skip to main content

Ondersteun als leidinggevende
integer gedrag

Integriteit gaat over wat je doet, niet over wie je bent. Als leidinggevende stuur je je medewerkers hun handelen aan, en kan je integer gedrag aanmoedigen dan wel afremmen. Als leidinggevende ben je niet alleen een voorbeeld voor je medewerkers, maar moet je hen ook kunnen begeleiden als zij twijfels of onzekerheden hebben rond hun gedrag of dat van een collega. Daarbovenop wordt ook naar jou gekeken als er dingen misgaan. 

Deze opleiding wordt georganiseerd om als leidinggevende voor deze brede waaier aan taken en verantwoordelijkheden goed toe te rusten. Je leert er welke regels je als leidinggevende kan stellen en welke risico’s het werken in de zorg met zich meebrengt. Je leert wat helpt om niet-integer te gedrag voorkomen, en hoe je best reageert als het zich toch voordoet. 

In deze tweedaagse opleiding scherp je je kennis en vaardigheden aan met betrekking tot alle facetten van het managen van integriteit. Na een introductie over integriteit en een eerste verkenning van hun diverse rollen als leidinggevende, wordt ingezoomd op de specifieke taken van leidinggevenden in dit verhaal: omgaan met dilemma’s, het stellen van regels, het voorkomen van integriteitschendingen en het zorgvuldig omgaan met signalen en vermoedens van schendingen.

Doelgroep

 Directies, hoofdverpleegkundigen, afdelingsverantwoordelijken, en andere leidinggevenden werkzaam in woonzorgvoorzieningen (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, dienstencentra en thuiszorg).

Details

Begin: 5 november 2024
09:30
Einde: 19 november 2024
16:30
VVSG vzw

Huis Madou - hart van steden en gemeenten, Huis Madou, Bischoffsheimlaan, Brussel, België

Bischoffsheimlaan 1
1000 Brussel Brussel
België

Gedetecteerde tijdzone