Skip to main content

Introductie

Het lokaal bestuur neemt de regie op, tekent een lokaal beleid uit rond buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) en beslist over de besteding van de beschikbare financiële, personele en infrastructurele middelen.  
Vanuit de lokale context en de visie op BOA moet het lokale bestuur een aantal beleidsbeslissingen nemen om het lokale BOA-beleid vorm te geven. Welke beslissingen neem je? Hoe garandeer je kwaliteitsvol lokaal aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten? Hoe geef je het lokale BOA-beleid vorm in de wetenschap dat sommige lokale besturen vanaf 2026 heel wat financiële middelen verliezen? Verschillende vragen passeren dan de revue, zoals

•    Welk aanbod willen we realiseren? Hoe maken we plaats voor diversiteit, spel en ontplooiing, ontmoeting, bewegen, rust, enzovoort?
•    Welk kwaliteitsniveau streven we na?
•    Welke actoren hebben we nodig om samen de beoogde kwaliteit te garanderen?
•    Hoe realiseren we een buitenschools aanbod dat voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk is?
•    Welke mix van opvang en andere activiteiten streven we na? Hoe zorgen we voor afstemming?
•    Welke financiële stromen zet het lokale bestuur in om zijn beleid te realiseren? Wat is de kostprijs van het beleid voor het lokale bestuur?
•    …

VVSG ontwikkelde een methodiek om lokale besturen te ondersteunen bij het nemen van die beleidsbeslissingen. Het afwegingskader zet je op weg om doordachte beslissingen te nemen in het beleid en de organisatie van buitenschoolse opvang en activiteiten in je stad of gemeente. Deze oefening moet resulteren in een kwaliteitsvol aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten op maat van de kinderen in de gemeente.

Tijdens deze dagopleiding dompelen we je onder in het afwegingskader om een lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen. Je krijgt inzicht in het beleidsmodel, de leidraad voor het nemen van beslissingen over hoe het BOA-beleid eruit zal zien, en het toetsingsmodel, waarmee je het gekozen lokale beleid aftoetst tegenover onder andere de lokale visie op BOA, de doelstellingen van het decreet, de gevolgen voor de burgers, enzovoort. 

We voorzien ruim tijd voor reflectie en uitwisseling vanuit je eigen lokale context en concrete oefeningen om direct met jouw lokaal beleid aan de slag te gaan. 

Wat mag je verwachten

Na deze vorming ontvang je het afwegingskader om het lokale beleid buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen. Je kan aan de slag gaan met de reflectievragen van het beleidsmodel om het toekomstige lokale BOA-beleid vorm te geven. Eens jullie concrete ideeën hebben over de gekozen BOA-organisatie, kan je het toetsingsmodel toepassen om dit te evalueren vanuit verschillende perspectieven.

Doelgroep

Beleidsverantwoordelijken, regisseurs of medewerkers van een lokaal bestuur die concreet aan de slag gaan met de uitrol van het decreet BOA

Begeleiding

Sara Schroé, VVSG-stafmedewerker opgroeien en ontwikkelen

 

 

Details

Begin: 12 maart 2024
09:30
Einde: 28 november 2024
16:30
VVSG vzw

Verschillende locaties Vlaanderen

41
Vlaams Gewest
België

Gedetecteerde tijdzone