Skip to main content

Introductie

Om samen met cliënten te werken aan een duurzame tewerkstelling is een integrale begeleiding op maat cruciaal. Met deze driedaagse opleiding wil men maatschappelijk werkers en trajectbegeleiders de nodige vaardigheden en tools aanbieden die hen hierbij kunnen helpen en hen het belang van een individuele en integrale begeleiding aantonen.
Men start de opleiding met een algemeen kader waarin ‘integrale tewerkstellingsbegeleiding’ binnen het activeringsbeleid wordt gesitueerd. 
Na deze inleiding wordt in de loop van de 3 dagen stil gestaan bij de intake en de opmaak van een trajectplan, de begeleiding van de cliënt bij het (h)erkennen van zijn competenties en het aanleren van vaardigheden voor een klantgerichte benadering van privé-werkgevers, sollicitatiebegeleiding en jobcoaching.
Op het programma staan verder ook:
Integrale trajectbegeleiding; opmaken van een trajectplan; doelstellingen bepalen, evalueren en bijsturen
Werkgeversbenadering: tewerkstellingsmaatregelen, actieve bemiddeling, en het voeren van een telefoongesprek, een oriënterend gesprek, een toetsingsgesprek en een plaatsingsgesprek

.

Werkwijze

Men werkt aan de hand van een praktijkgericht naslagwerk, casebesprekingen en de eigen ervaringen van de deelnemers.

Doelgroep

Binnen lokale besturen / OCMW: startende arbeidstrajectbegeleiders, maatschappelijk werkers die recent gestart zijn en werkzaam zijn op het vlak van activering en tewerkstelling

Begeleiding

Nurten Ozdemir en Nicky Van Renterghem, hoofdmaatschappelijk werkers bij OCMW Gent

 

 

Details

Begin: 8 november 2024
09:30
Einde: 22 november 2024
16:30
VVSG vzw

Verschillende locaties in VlaanderenBelgië

Gedetecteerde tijdzone