Skip to main content

Introductie

We starten vanuit team ouderenzorg met een nieuw initiatief, “Keeping up with ouderenzorg”. We organiseren maandelijks een Teams-moment waarin we updates geven over de actuele dossiers. Met deze nieuwe formule willen we jullie op de hoogte brengen van de lopende dossiers, zodat jullie jullie hierop kunnen voorbereiden en ons ook input kunnen geven.

Deze momenten worden voorlopig niet opgenomen omwille van het vertrouwelijke karakter, noch wordt er PowerPoint of verslag gemaakt. Voorlopig is het niet de bedoeling dat het om een uitwisseling gaat, we zien het eerder als eenrichtingsverkeer van ons naar jullie toe (op de korte poll vragen na).

Waaraan mag je je verwachten? 

  • Een kort Teams-moment (20-tal minuten)
  • Korte terugkoppeling door de stafmedewerkers
  • Vragen die op voorhand bezorgd worden aan ouderenzorg@vvvsg.be kunnen hier beantwoord worden indien interessant voor de volledige sector
  • Korte poll-vragen als input voor belangenbehartiging
  • … 

 

Doelgroep

  • Directeurs WZC
  • Algemeen directeurs zorgbedrijven

Wanneer

 Zodra de data zijn vastgesteld, ontvangt u een vergaderverzoek met de deelnamelink.

Inschrijven

Inschrijven voor 2024 kan via de groene knop rechts bovenaan deze pagina. 
Deelnemen is gratis voor VVSG-leden.

Vragen

Bij vragen omtrent dit initiatief kunnen jullie mailen naar ouderenzorg@vvsg.be 

 

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid

Gedetecteerde tijdzone