Skip to main content

Introductie

We maken een kader om te kijken naar kinderen: naar wat ze nodig hebben en hoe we hun gedrag lezen. 
Op basis van dit kader bepalen we onze werkwijze rond omgaan met moeilijk gedrag. 

Werkwijze

Dit atelier bestaat uit drie dagen:

Dag 1: Huidig aanbod in kaart brengen 
We bekijken de invloed van alle bouwstenen van je werking (inschrijvings- en wenbeleid, infrastructuur en personeelsomkadering, taken en verwachtingen t.a.v. begeleiders, aanwerving, onthaal en ondersteuning van begeleiders, leer- en teamklimaat, het leiderschap van de VA, de samenwerking met bestuur, ouders en andere organisaties, …) op het pedagogisch klimaat en aanbod in de groepen.

Dag 2: Alles wat we extra doen rond ‘moeilijk’ gedrag 
We brengen in kaart wat we nog extra doen rond lastig/moeilijk gedrag en wat het effect is. We onderzoeken welke aanvullingen nodig én haalbaar zijn (met aanvullingen op onze interne expertise of door het begrenzen van ons aanbod). We kiezen welke aanvullingen we zullen realiseren en wat we daarvoor nodig hebben.

Dag 3: afwerkdag - terugkomdag 
De agenda wordt samen afgesproken op dag 2.
 

Doelgroep

De KO-Piloot staat open voor pedagogische coaches en verantwoordelijken van buitenschoolse kinderopvang. 

Begeleiding

Griet Serroels, VVSG-stafmedewerker opgroeien en ontwikkelen

Hilde Van Rie, VVSG-stafmedewerker opgroeien en ontwikkelen

 

 

Details

Begin: 12 september 2023
09:00
Einde: 7 mei 2024
15:30
VVSG vzw


België

Gedetecteerde tijdzone