Skip to main content

Introductie

Lokale besturen kunnen meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk. Lokale besturen zijn immers interessante leerwerkplekken voor lerenden door hun veelheid aan functies. Op deze leerwerkplekken zijn mentoren van cruciaal belang. 

Mentor zijn is echter meer dan vanuit het buikgevoel ageren. Het is de lerenden opleiden, begeleiden en meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen dan op de school. Daarom organiseert Diverscity zowel specifieke mentoropleidingen op maat van zorgberoepen binnen lokale besturen, als brede mentoropleidingen voor alle medewerkers van lokale besturen. 

Wat mag je verwachten

Deze mentoropleiding biedt je inzicht in de coachende rol die jij als mentor hebt ten aanzien van lerenden. De opleiding versterkt je in een aantal belangrijke competenties die je nodig hebt voor een goede opleiding en begeleiding: communiceren, instructies geven, duidelijke feedback geven, evalueren,...

We gaan dieper in op wat duaal leren inhoudt, wat de rol is van een mentor op de werkvloer en een trajectbegeleider van de school, hoe je omgaat met weerstanden en we leren jou om op verschillende manieren competenties aan te leren aan en op te volgen van de lerenden. Ten slotte proberen we je ook een leerrijke uitwisseling te bieden van concrete ervaringen van mentoren onderling.

De live opleiding duurt 2,5 dag: 2 volledige dagen opleiding en 1 halve dag terugkommoment (telkens op dezelfde locatie, tenzij ander vermeld op pagina met praktische informatie). De online opleiding duurt 4 halve dagen: 3 halve dagen opleiding van 9 uur tot 14 uur en 1 halve dag terugkommoment van 9 uur tot 12 uur. 

De deelnemers krijgen een attest mee naar huis dat het lokaal bestuur de mogelijkheid biedt om een premie kwalificerend werkplekleren aan te vragen (onder bepaalde voorwaarden).

Werkwijze

  • We werken in groepen met een mix van deelnemers: nieuwe en ervaren mentoren, werkend bij lokale besturen (gaande van zorgkundigen, verzorgenden, logistiek assistenten en kinderdagbegeleiders).
  • We vertrekken vanuit specifieke cases op het werkveld en situaties uit de praktijk van stages en werkplekleren gericht op een zorgcontext.
  • We werken met interactieve werkvormen afgewisseld met theoretische houvast. De deelnemers worden deskundig begeleid door een ervaren mentoropleider

Doelgroep

  • Algemene mentoropleidingen: medewerkers van lokale besturen in de groendienst, technische dienst, grootkeukens, podiumtechnici, administratieve diensten, …
  • Mentoropleidingen zorgberoepen: medewerkers van lokale besturen op maat van zorgberoepen (verzorgenden, zorgkundigen, kinderbegeleiders) 

De opleiding is enkel toegankelijk voor VVSG-leden.

Begeleiding

Details

VVSG vzw

Verschillende locaties in VlaanderenBelgië

Gedetecteerde tijdzone