Skip to main content

Introductie

Problemen van OCMW-cliënten zijn divers en vaak erg complex. In sommige gevallen duiken ook alcohol- of andere drugproblemen op. Sommige hulpvragers kaarten dit zelf aan. Bij anderen heb je als hulpverlener een vermoeden.

Het is niet eenvoudig om hiermee om te gaan. Het gaat dikwijls om kwetsbare mensen met een complexe problematiek, die niet altijd bereid zijn om over hun alcohol- of drugproblemen te praten. Zij ervaren deze problemen meestal niet als prioritair en vrezen financiële consequenties wanneer ze ter sprake komen.

Als maatschappelijk werker kan je op verschillende vlakken een belangrijke rol spelen in het kader van de alcohol- en drugthematiek: cliënten informeren en sensibiliseren, opmerken en inschatten van problemen, cliënten motiveren om hun gedrag te veranderen, doorverwijzen en ondersteuning bieden tijdens en na een behandeling

Werkwijze

We werken zoveel mogelijk interactief aan de hand van diverse toepassingsoefeningen en door de bespreking van concrete situaties die de deelnemers kunnen aanbrengen. De theorie wordt dus steeds bevattelijk gemaakt door de link te leggen met jullie eigen dagdagelijkse praktijk.

De opleiding bestaat uit 1 basisdag en 1 verdiepende dag. Er wordt aangeraden om de 2 lesdagen te volgen. Je kan ook ervoor opteren om enkel lesdag 1 te volgen.

Doelgroep

Maatschappelijk werkers

Begeleiding

Verschillende begeleiders van VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

 

 

Details

Begin: 26 november 2024
09:30
Einde: 3 december 2024
16:30
VVSG vzw

Verschillende locaties Vlaanderen


Vlaams Gewest
België

Gedetecteerde tijdzone