Skip to main content

Introductie

Het decreet BOA verandert ingrijpend de financiering van de buitenschoolse opvang. Lokale besturen worden vanaf 1 januari 2026 zelf verantwoordelijk om de financiële middelen te verdelen aan de organisatoren buitenschoolse opvang en activiteiten.  

In deze thematafel staan we stil bij de financiële gevolgen van het decreet BOA. We kijken niet alleen naar de huidige en toekomstige BOA subsidies, maar brengen eveneens alle andere (vaak onzichtbare) kosten en eventuele andere subsidiestromen in beeld om een goed zicht te krijgen op waar het lokale bestuur echt staat. 

Eens we het financiële plaatje helder hebben, graven we dieper in de mogelijke voorkeuren en prioriteiten van het lokale bestuur en trachten we de financiële gevolgen hiervan in te schatten.  

Hoe wil het lokale bestuur kinderen met een specifieke zorgbehoefte of kinderen uit kwetsbare gezinnen betrekken bij het aanbod? Aan welke behoeften van ouders kan het lokaal bestuur tegemoet te komen, en aan welke niet? En welke vormvereisten en kwaliteitscriteria wil het lokale bestuur opleggen aan initiatiefnemers om kwaliteitsvolle opvang en activiteiten te garanderen?  

Doelstellingen

De focus in deze thematafel ligt op de financiële analyse. De deelnemers hebben op het einde van de dag een zeer goed zicht op de financiële situatie van hun lokale bestuur en kunnen de de mogelijkheden en de beperkingen daarvan goed inschatten voor een toekomstig BOA beleid.

Doelgroep

Beleidsverantwoordelijken, regisseurs of medewerkers van een lokaal bestuur die concreet aan de slag gaan met de uitrol van het decreet BOA. 
Medewerkers van de financiële dienst, betrokken bij de financiële analyse voor het decreet BOA. 

Begeleiding

Stijn Werbrouck, Mondea 

Details

Begin: 17 april 2024
09:30
Einde: 18 oktober 2024
16:30
VVSG vzw

Verschillende locaties Vlaanderen


Vlaams Gewest
België

Gedetecteerde tijdzone