Skip to main content

Introductie

BOA omvat de organisatie en de afstemming van de buitenschoolse opvang met de buitenschoolse activiteiten, voor en na de schooluren en tijdens de vakantie. Het lokale bestuur neemt de regierol op en stuurt dit vrijetijdsaanbod door onder andere de initiatiefnemers te betrekken en te subsidiëren.   

In deze thematafel starten we met de vraag welke initiatiefnemers dit zijn, en op welke manier ze kunnen gesubsidieerd worden. We staan stil bij een aantal uitgangspunten die het lokale bestuur kan hanteren en de wettelijke gevolgen daarvan (zelf doen, uitbesteden aan één initiatiefnemer, uitbesteden aan meerdere initiatiefnemers, enz.).  

Op welke basis worden initiatiefnemers gesubsidieerd? En hoe verdeelt het lokale bestuur de middelen zo goed mogelijk tussen meerdere initiatiefnemers? En zien we nog mogelijkheden om ook aanverwante sectoren (bv. sport, cultuur, vrijetijd, enz.) te betrekken in het verhaal? Dit met de (vaak beperkte) budgettaire context van het lokale bestuur in het achterhoofd. 

Doelstellingen

De focus ligt op het opbouwen van een erkennings- en subsidiereglement. Op het einde van de dag zijn de deelnemers klaar om hiermee aan de slag te gaan binnen de eigen lokale context.

Doelgroep

Beleidsverantwoordelijken, regisseurs of medewerkers van een lokaal bestuur die concreet aan de slag gaan met de uitrol van het decreet BOA. 
Medewerkers van de financiële dienst, betrokken bij de financiële analyse voor het decreet BOA. 

Begeleiding

Stijn Werbrouck, Mondea 

Details

Begin: 3 mei 2024
09:30
Einde: 11 december 2024
16:30
VVSG vzw

Verschillende locaties Vlaanderen


Vlaams Gewest
België

Gedetecteerde tijdzone