Skip to main content

Schrijf nu in voor de vorming doelgroepencommunicatie en - beleid

Sessies

Inschrijven is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, ook voor digitale sessies. Schrijf dus niet in, als je niet kan deelnemen of verwittig tijdig als je toch niet kan aansluiten.

De meeste sessies staan open voor iedereen, maar niet allemaal. Let dus goed op de doelgroep. We geven ook aan naar wie de sessie voornamelijk gericht is.
 

Lerend Netwerk Afvalbeleid online: noden en evaluatie lokale besturen groene eventscan
De groeneVENTscan bestaat 8 jaar. De scan helpt evenementorganisatoren om duurzame keuzes te maken aan de hand van 8 thema’s, zoals afval, mobiliteit, water, energie, materialen. De scan wordt nog wekelijks ingevuld, maar het is tijd voor een opfrissing en verbetering. Een belangrijke doelgroep voor deze scan zijn de lokale besturen. Daarom legt Lore Claes van de OVAM haar oor graag bij jullie te luister voor er veranderingen gebeuren. 
Heb je al gewerkt met de groeneVENTscan of organiseer je lokale, duurzame evenementen dan horen wij graag jullie ervaringen en noden. We vragen dus jullie actieve input in deze sessie.
Wat verwacht je van een gratis duurzame scantool anno 2024? Wat doet de scan goed? Wat zijn verbeterpunten? Aan welke noden rond verduurzaming moet een scan voor lokale besturen en verenigingen minimaal voldoen? Is een CO2-meting nodig?'
Stuur gerust door naar je collega’s die rond evenementen werken!

Datum: Donderdag 30 mei van 10u tot 11u30
Wie kan deelnemen: intercommunales, milieu- en duurzaamheidsambtenaren, evenementorganisatoren
Inschrijven: via de knop bovenaan

Digitaal: sessie via Microsoft Teams. Je ontvangt op voorhand een mail met een link om in te loggen voor de online sessie
 

Lerend Netwerk Afvalbeleid online: de impact van de invoering van de ja/ja-sticker
In Nederland hebben een heel aantal grotere steden ondanks veel druk van de sector een ja/ja-sticker ingevoerd voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Zonder zo’n sticker op je brievenbus ontvang je nu geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer. Dit is een preventiemaatregel om papier te besparen. En dat blijkt na een aantal jaren echt wel te hebben gewerkt. Welke impact op de je ingezamelde papier kan je verwachten? Welke weerstand kan je verwachten? Wat komt er kijken bij de invoering?
Marcel van Westerhoven en Grietje Maters, beleidsadviseurs van respectievelijk Haarlem en Rotterdam schetsen dit voor hun stad.

Datum: Donderdag 6 juni van 14u tot 15u30
Wie kan deelnemen: intercommunales, milieu- en duurzaamheidsambtenaren, schepenen van afval

Inschrijven: via de knop bovenaan
Digitaal: sessie via Microsoft Teams. Je ontvangt op voorhand een mail met een link om in te loggen voor de online sessie

Doelgroep

Medewerkers en schepenen van een gemeente of afvalintercommunale betrokken bij het afvalbeleid

Organisatie

VVSG en de OVAM

Deze actie kadert binnen het C-MARTLIFE project. C-MARTLIFE ontvangt steun van het LIFE Programma van de Europese Unie.

Gedetecteerde tijdzone