Skip to main content

Wil je meer weten over deze HR-werktafel Positief Aanwezigheidsbeleid? Of twijfel je tussen deze werktafel en het Bootcamp Re-integratiebeleid

 

Introductie

In onze lokale besturen worden we de laatste tijd heel sterk geconfronteerd met een stevige ‘uitval’ van onze medewerkers. In alle functies zien we heel goeie medewerkers en leidinggevenden die het niet meer aankunnen, gevolgd door afwezigheid voor een korte of langere tijd. We willen hierop graag inspelen en jullie ondersteunen door in te zoomen op enerzijds de preventie van de uitval en de afwezigheden. En anderzijds op de gespreksvaardigheden die nodig zijn om met medewerkers en leidinggevenden in gesprek te gaan over wat ze meemaken en hoe ze dit kunnen aanpakken.

 • Wil je graag een eigen aanwezigheidsbeleid ontwikkelen, op maat van jouw organisatie?
 • Wil je op het vlak van een modern aanwezigheids- en motivatiebeleid geïnspireerd worden door de begeleider van onze sessies, maar ook vanuit de ideeën en ervaringen van collega-besturen?
 • Wil je graag echt de tijd krijgen om een op maat gemaakt aanwezigheidsbeleid uit te schrijven?

Dan is onze nieuwe HR-werktafel over "het uitwerken van een positief aanwezigheids- en motivatiebeleid" helemaal iets voor jou!

 

De opleiding is verspreid over vijf dagen en gaat door op verschillende locaties. In Genk zoomen we binnen het kader van deze opleiding in op een sterk competentie- en talentmanagementbeleid. Het inzetten van de juiste competenties en talenten draagt namelijk ook bij tot een sterk motivatiebeleid, en dus tot het motiveren, energie geven en stimuleren van medewerkers. Het bevordert het mentaal welzijn, de motivatie, het zich goed voelen en performant werken in de organisatie. De duidelijke focus zal wel liggen op de uitbouw van een aanwezigheidsbeleid, maar we staan dus zeker open voor ruimere topics of ondersteunende werkdomeinen.

Wat kun je verwachten?

 • Heel wat inzichten, visies, en up-to-date informatie van de begeleider Ann Moreels over de actualiteit van dit thema;
 • Netwerkmogelijkheden met de deelnemers van de werktafel;
 • Veel schrijftijd om jouw visie op een modern aanwezigheidsbeleid uit te werken;
 • Een visie die op jouw maat op jullie organisatie is geënt;
 • Feedback doorheen de ganse werktafelsessies over jouw stap voor stap uitgewerkte visie (vanuit de begeleider en vanuit de andere deelnemers);
 • Inoefenmogelijkheden naar o.a. de gespreksvaardigheden die nodig zijn in een operationeel aanwezigheidsbeleid;
 • Een heel aangename en positieve sfeer die stimuleert om uit te kijken naar de werktafeldagen;
 • Een echt resultaat, een afgewerkt ‘product’ op het einde van de werktafelreeks.

 

Werkwijze

We focussen in deze werktafel expliciet op personeelsprofessionals die bezig zijn met de uitbouw van een modern aanwezigheidsbeleid en zich willen versterken in hun gespreksvaardigheden. We gaan niet in op het reïntegratieluik (van langdurig afwezigen) noch op de juridische aspecten, maar willen dus echt aan de slag met de managementaspecten van afwezigheden en motivatie. Dit doen we vanuit een modern beleid dat de organisatie, de dienstverlening en de mens centraal stelt. Een must voor elke organisatie die zorg wil dragen voor haar medewerkers en leidinggevenden.

Doelgroep

HRM-verantwoordelijken, leden van het Managementteam (incl. de Algemeen Directeurs en Financieel Directeurs), preventieadviseurs

Begeleiding

Ann Moreels, arbeids- en organisatiepsychologe (M&L Management Services) en begeleidster van de vorige werktafels

 

 

Details

VVSG vzw

Verschillende locaties in VlaanderenBelgië

Gedetecteerde tijdzone